1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Divadlo

Jules Verne - projekt „pro divadlo“ 
byl přichystán jako předpříprava k návštěvě divadelního představení Cesta kolem světa za 80 dní. Jeho cílem bylo kvalitně a všestranně připravit žáky 6. tříd na návštěvu divadla, pochopení divadelních postupů a jejich srovnání s postupy literárními, popř. filmovými, a následné využití vjemů z divadla pro český jazyk, konkrétně pro výuku slohu a literární výchovu, druhotně potom pro činnost výtvarnou.

V první fázi projektu byla každá třída rozdělena do pěti skupin, kdy každá skupina vyhledávala informace týkající se osoby spisovatele. Jedna skupina zpracovala život a osudy spisovatele. Na to navázali žáci druhé skupiny, kteří seznámili ostatní s historií sci-fi a přínosem J. Verna pro tento literární žánr. Třetí skupina poté krátce představila vybrané knihy autora, na což navázali čtvrtí badatelé se srovnáním děje knihy a filmu Cesta kolem světa za 80 dní a poučili ostatní o rozdílech v knižní předloze a filmovém zpracování. Nakonec jsme se seznámili s dnešními možnostmi cestování kolem světa a zjistili jsme, že dnes lze obletět zeměkouli se stejnými zastávkami za 3 dny.

Další fází projektu bylo shlédnutí filmu Cesta kolem světa za 80 dní, což bude využito k nácviku komparatistické metody, kdy formou besedy srovnáme předlohu knižní, adaptaci filmovou a divadelní zpracování.

Vyvrcholením projektu se stala návštěva Slezského divadla a to jak představení, tak technického zázemí divadla, včetně jeviště. Šesťáci tak viděli práci herců a divadelníků tzv. z druhé strany a dozvěděli se, „ jak se dělá divadlo“. Tečkou bylo zhlédnutí samotného představení. Fotoreportáž z exkurze v divadle zde.

Veškeré dojmy z komedie budou ještě využity v hodinách slohu a literatury, a to při zpracování zprávy (slohového útvaru), která informuje o proběhnuvším představení. Zdařilé ukázky naleznete zde. Dále také žáci sestaví popis jedné divadelní postavy. Výsledky jejich tvůrčích aktivit v oblasti popisu naleznete zde.

Poslední fází projektu bude výtvarné tvoření. Na základě všech získaných informací mají šesťáci vytvořit plakát inspirovaný J. Vernem a jeho tvorbou.
  
Doufáme, že tímto projektem jsme se přiblížili k hlubšímu poznání jedné z největších osobností literatury žánru sci-fi, respektive dobrodružné literatury pro mládež, která okouzlovala generace mladých čtenářů.


GDPR

Ochrana osobních údajů