1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

mor kraj


Projekt: Chtít být spolu

Cílem projektu „Chtít být spolu“ bylo zavedení pravidelných sezení třídy a třídního učitele zaměřené na práci se třídou, adaptační kurzy pro žáky šestých ročníků a kohezní kurzy pro žáky osmých ročníků. Zkušenosti a odborné poznatky z oblasti „práce se třídou“ měli pedagogové získat prostřednictvím přednášky a práce se třídou vedenou školním psychologem PhDr. Richardem Braunem.

Slohové práce z adaptačního kurzu šestých ročníků.

Fotografie z kohezních kurzů osmých ročníků naleznete na:  www.vrchni.rajce.net

Pro kurz 8.A - uživ. jméno: kohez   heslo: kohez
Pro kurz 8.B - uživ. jméno: 8b   heslo: 8b       

GDPR

Ochrana osobních údajů