1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Evropa kolem nás

13-14-vs9
Kolektiv třídy 7.B se zúčastnil 6. ročníku vědomostní a dovednostní soutěže Evropa kolem nás. V konkurenci 44 základních škol si vedli velmi dobře, skončili na pěkném 13. místě a ve zpracování výtvarně-praktického úkolu obsadili krásné 3. místo.

Děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme.


Terénní exkurze Hlučínsko

V pátek 20.6.2014 se žáci 7. ročníků zúčastnili terénní exkurze do písčitých biotopů regionu Opavska. Žáci navštívili pískovnu v Kravařích a v Závadě u Hlučína. V přírodních ekosystémech pozorovali pozitivní a negativní vztahy v ekosystému, pochopili důležitost činnosti člověka ve vztahu k druhové biodiverzitě. Akce byla dotována grantem Magistrátu města Opavy a odborně lektorována p. Hanáčkem a p.Kubačkou. Foto zde.

Počítačová soutěž

13-14-vs8-BajtikVe čtvrtek 15.5.2014 se konala na ZŠ Boženy Němcové počítačová soutěž Bajtík. Téma letošní soutěže bylo „Svět techniky a já“. 
Zúčastnili se jí Markétka Fuksíková, která se stala úspěšnou finalistkou v tvorbě prezentace a Honza Ibler s Honzou Hostinským.

Všem gratulujeme a přejeme do dalších soutěží hodně štestí.


Pythagoriáda

V pátek 23. května 2014 se uskutečnilo okresní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA na Slezské univerzitě v Opavě. Žáci řešili po dobu jedné hodiny 15 příkladů. Úspěšný řešitel musel správně vypočítat alespoň 9 úloh. Naši školu reprezentovali za 5. ročník Michaela Koutná a Vojtěch Quis, za 7. ročník Jan Ibler a za 8. ročník Tomáš Bednář. Všichni se stali úspěšnými řešiteli.

Umístění:

Michaela Koutná (5.A) 12 bodů 11.-21. místo
Vojtěch Quis (5.A) 12 bodů 11.-21. místo
Tomáš Bednář (8.A) 9 bodů 8. místo

Výborného úspěchu dosáhl Jan Ibler (7.B), který se umístil s 9 body na krásném 3. místě.

Všem děkujeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších soutěží.


Biologická olympiáda


12-13-vs9 BiologieVe středu 26.3.2014 se konalo na SVČ v Opavě okresní kolo Biologické olympiády. Krásného úspěchu dosáhla Klára Mořkovská ze třídy 8.A, která svým 3.místem postoupila do krajského kola. Krajské kolo proběhlo 16.5.2014 v Ostravě a ani zde se neztratila.

Obsadila krásné 14. místo a stala se úspěšnou řešitelkou.

Gratulujeme!!!!


Komenský a my

13-14-vs7Ve dnech 26. - 28. 3. 2014 proběhlo finále celostátní výtvarné a literární soutěže Komenský a my, zaštítěné MŠMT. Jedním z oceněných ve výtvarné soutěži se stal i náš žák z třídy 5.A Vojta Quis.

Ve své kategorii obdržel cenu poroty za své výtvarné dílo na téma: "Vzduch a jeho obyvatelé". Vojtovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.


Zeměpisná olympiáda

11-12-vs6GlobusOkresní kolo zeměpisné olympiády, které se letos konalo již v polovině února, dopadlo pro naše zástupce velmi dobře. V kategorii šestých tříd Vratislav Wiesner dosáhl do první desítky a obsadil 9. místo. Markétě Fuksíkové patří v kategorii sedmých tříd krásné 7. místo.

Obrovským úspěchem pak bylo 1. místo Davida Wittka v kategorii 8.-9. tříd a postup do krajského kola. I zde prokázal David své vynikající znalosti a v silné konkurenci obsadil krásné 5. místo.


Opavský průmysl očima dětí

Žáci naší školy se zapojili do soutěže o nejzdařilejší fotografii strojírenské profese v Opavě,
kterou vyhlásilo Sdružení důlních a strojírenských technologií ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou, Střední školou technickou v Opavě a Magistrátem města Opavy.

V únoru jsme navštívili firmu Ferram. Seznámili jsme se s chodem a výrobou firmy, prošli si výrobní haly. V rámci exkurze děti pořídily spoustu zajímavých fotografií. Bylo opravdu těžké vybrat pět nejlepších. Nakonec byly za školu vybrány fotografie Kristýny Bělakové, Anety Kirschnerové, Michaely Cibulkové a Michaely Illíkové.
Jejich fotografie spolu s dalšími můžete vidět na výstavě v galerii OC Breda & Weinstein.
Vernisáž proběhla 4.dubna a vyhodnocení soutěže je připraveno na 16.duben.
Přijďte se podívat a hlasujte v soutěži o nejzdařilejší fotografii.


Eurorebus

12-13-vs10 EurorebusStejně jako v předchozích letech se naši žáci zapojili do soutěže Eurorebus. Zaregistrovaly se kolektivy tříd 6.A, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A a 9.B. Připojili se i třetí, čtvrté a páté třídy, pro které byla určena soutěž Eurorebus junior. V průběhu šesti měsíců žáci pilně sbírali body v mnoha korespondenčních, elektronických a bonusových kolech. Nakonec se podařilo všem kolektivům a sedmi jednotlivcům postoupit do krajských kol. Ta proběhla 5. – 6.dubna v Ostravě a v Opavě. Ani tady se naši žáci neztratili. Kolektiv třídy 9.B ve složení David Wittek, Petr Kukuczka a Vojtěch Vašíček ve své kategorii zvítězil. Kategorie jednotlivců 8. a 9. tříd byla pro naši školu rovněž úspěšná. První dvě místa obsadili David Wittek (9.B) a Klárka Mořkovská (8.A). Všichni jmenovaní postupují do celostátního kola. GRATULUJEME. Fofo zde.


Matematická soutěž Klokan

11-12-vs1Klokan

21.3.2014 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Klokan 2014. Soutěž se konala ve čtyřech kategoriích, a to cvrček, klokánek, benjamin a kadet. V jednotlivých kategoriích se zúčastnilo celkem 251 žáků jak z nižšího, tak v z vyššího stupně.

Děkujeme všem 
zúčastněným a hlavně těm, kteří se umístili na krásných prvních třech místech.

Cvrček:

1. Natálie Mertová a Katka Pachmannová - 3.A. - 73 bodů
2. Filip Kovář - 2.B. - 70 bodů
3. Anastázie Ševčíková - 3.B. - 69 bodů

Klokánek:

1. Jakub Skopal – 4.B. – 104 bodů
2. Klára Quisová – 5.A. – 100 bodů
3. Michaela Koutná – 5.A – 97 bodů

Benjamin:

1. Jan Ibler – 7.B. – 86 bodů
2. Markéta Fuksíková – 7.B. – 70 bodů
3. Zbyněk Kramný – 7.B. – 63 bodů

Kadet:

1. David Wittek – 9.B. – 75 bodů
2. Annabella Schmiedová – 9.B. – 67 bodů
3. Vojtěch Vašíček – 9.B. – 60 bodů

Všem zúčastněným přeji mnoho úspěchů v dalších matematických soutěžích.


Biologická olympiáda

12-13-vs8 Biologie
Ve středu 26.3.2014 se konalo na SVČ v Opavě okresní kolo Biologické olympiády.

Krásného úspěchu dosáhla Klára Mořkovská ze třídy 8.A, která svým 3. místem postoupila do krajského kola, které se koná v květnu.


Gratulujeme a držíme palce!!!!


Chemická olympiáda

11-12-vs2ChemieDne 21. března proběhlo na základní škole E. Beneše okresní kolo chemické olympiády. Letošního, jubilejního 50. ročníku se zúčastnilo celkem 29 žáků okresu Opava. Soutěž byla rozdělena do dvou devadesátiminutových bloků. První teoretická část zahrnovala šest úloh zaměřených převážně na zápisy chemických reakcí, výpočty z chemických rovnic, výrobu fosforu a důkaz fosforečnanů. Druhá, praktická část byla založena na stanovení koncentrace kyseliny sírové titrací a odpovídajících výpočtech.

Naši školu reprezentoval žák 9. ročníku David Wittek, který se umístil na velmi pěkném 6. místě.


Pythagoriáda

13-14-vs5-PythagoriadaKoncem února proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, která je určena žákům 5. až 8. ročníků základních škol. Cílem soutěže je zvýšit zájem žáků o matematiku.

Úspěšnými řešiteli se stávají žáci, kteří správně vyřeší minimálně devět příkladů z patnácti.

Z 69 soutěžících na naší škole se úspěšnými řešiteli stali tito žáci:

5. ročník - Michaela Koutná a Vojtěch Quis
7. ročník - Jan Ibler
8. ročník - Tomáš Bednář

Všem gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.


Matematická olympiáda

13-14-vs4
Dne 22. ledna 2014 proběho okresní kolo Matematické olympiády Z5 na ZŠ Otické v Opavě. Výborného umístění z naší školy dosáhla Michaela Koutná z 5.A, která se umístila na 8. místě z 64 soutěžících. 

Míši gratulujeme a děkujeme všem, kteří se olympiády zúčastnili.

 
Krásné výsledky v okresních kolech olympiád

13-14-vs6-OlympiadaŽe se naši žáci neztratí ani v okresních kolech olympiád, svědčí hned dvě první místa. Za jedno vděčíme Klárce Věntusové, která vyhrála v anglickém jazyce, a za druhé Davidu Wittkovi, jenž nás reprezentoval v zeměpise. Rovněž hezkého výsledku dosáhl Petr Szrajber v dějepisné olympiádě, kde se umístil na 6. místě, a vzhledem k počtu získaných bodů postupuje do krajského kola.

Všem děkujeme za příkladnou práci, držíme palce i v krajských kolech a těšíme a se na diplomy.

Recitační soutěž

13-14-vs3Recitační soutěž žáků 1. stupně proběhla nejdříve v jednotlivých třídách nižšího stupně, v tzv. třídním kole. Žáci si tak mohli poměřit vzájemně síly mezi sebou. Nejlepší recitátoři si pak zasoutěžili ve školném kole. A zde jsou vítězové jednotlivých kategorií:

0. věková kategorie má vítězku Viktorku Bendovou z 1.A

1. věková kategorie má tři oceněné žáky: Jana Gilíka z 3.B, Natálku Mertovou z 3.A a Adama Havlického z 3.B

2. věková kategorie má rovněž tři oceněné žáky: Janu Černou ze 4.B, Barboru Pachmannovou z 5.A a Nikol Hájkovou ze 4.B

Všem těmto žákům budeme držet palce 21. února 2014 v okrskovém recitačním kole, ve kterém budou obhajovat naši školu.

Za ZŠ Vrchní Kamila Šoltysová

SAPERE – vědět, jak žít

Na podzim proběhlo školní kolo čtvrtého ročníku on-line soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“. Odkaz zde - www.saperesoutez.cz. Výsledkové listiny školního kola I. i II. kategorie najdete zde a tady. Nejlepší tři žáci jednotlivých kategorie školních klání utvoří týmy a absolvují opět on-line okresní kolo této soutěže. Gratulujeme nejlepším a držíme palce do okresního kola.

Přírodovědná soutěž pro ZŠ na Medlelově gymnáziu

Pátek 13. 12. 2013 byl pro naše žáky šťastným dnem. Zúčastnili se totiž soutěže, kde museli prokázat znalosti z fyziky, z chemie i z přírodopisu a zároveň natočit krátké video s pokusem z fyziky. Ve velké konkurenci 21 družstev ze škol okresu Opava skončilo naše jedno družstvo na krásném 2.místě ve složení David Wittek, Vojtěch Vašíček a Klára Mořkovská a druhé družstvo ve složení Ondřej Hon, Tomáš Bednář a Jakub Pospíšil na velmi pěkném 7. místě. Všem moc děkujeme za reprezentaci školy a přeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Astronomická olympiáda 2013/2014

12-13-vs4-TeleskopMáme za sebou školní kolo dalšího ročníku Astronomické olympiády. Letos s úžasnou účastí 25 žáků! A jak to dopadlo?

Kategorie 6. a 7. třídy:

1. místo Jan Ibler 7.B
2.-4. místo Dana Malíková 6.A, Hynek Závorka 6.B, Jakub Vlček 6.B

Další účastníci, kteří si vybojovali postup do krajského korespondenčního kola: 
David Vadínský 6.B, Jakub Turzák 6.B, Michaela Opuszynská 6.B, Vratislav Wiesner 6.A, Karolína Roháčová 6.A, Andrea Věntusová 7.A, Kateřina Beková 6.B, Ondřej Kudla 6.A, Ondřej Kopiš 6.B, Štěpán Pchálek 6.B

Kategorie 8. a 9.třída:

1. místo David Wittek 9.B
2. místo Petr Kukuczka 9.B
3. místo Jakub Pospíšil 8.B

Další účastníci, kteří si vybojovali postup do krajského korespondenčního kola: Veronika Víchová 8.B, Matěj Valík 8.B, Lucie Drabčíková 8.B

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole!!!


Sudoku

Dne 26. 11. 2013 se konala soutěž v SUDOKU, kterou pořádala ZŠ Otická. Soutěže se zúčastnilo 18 žáků z různých opavských základních škol, mezi nimiž byli také tři žáci ze základní školy Vrchní. Na krásném třetím místě se umístila Veronika Víchová ze třídy 8.B. Tímto Verunce gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Environmentální výchova

13-14-vs2 StromV neděli 13.10.2013 se naše škola zúčastnila organizace Dne stromů pořádané Magistrátem města Opavy.


Na našem stanovišti si děti mohly vyzkoušet znalost stop naší zvěře, smyslovou stezku a jiné drobné environmentální aktivity.

Poděkování patří děvčatům třídy 6.B – Karolíně Roháčové, Kateřině Bekové, Vendě Krobotové a Denise Blachutové za pomoc při organizaci akce a práci s dětmi.


Foto najdete zde.

Velká cena malých zoologů

13-14-vs2Ahoj všichni!

18. září jsme se my, čtvrťáci a páťáci naší školy, zúčastnili soutěže o "Velkou cenu malých zoologů", která se konala v ZOO Ostrava. 


Do finále jsme sice nepostoupili, ale přivezli jsme si spoustu fotek, o které se s vámi rádi podělíme.


Za páťáky: Klára, Vojta, Bára, Jenda, Míša a Tomáš.


Olympiáda mladých chovatelů 2013

13-14-vs1 RybkyKrásného úspěchu dosáhla Klárka Mořkovská v národním kole Olympiády mladých chovatelů, které se konalo 25. - 28. srpna v Praze. V kategorii AKVARISTIKA vybojovala krásné 2. místo.

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v novém školním roce!!!

GDPR

Ochrana osobních údajů