1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

Prosinec v naší ŠD

Čekání na Ježíška se vychovatelky ŠD snažily dětem zpestřit různými aktivitami. Ať už to bylo zdobení vánočního stromečku papírovými ozdobami, na které děti napsaly svá přání, soutěž ve skoku do výšky nazv.Vánoční laťka, vystoupení dětí z kroužku hry na flétnu a gymnastiky na Vánočním jarmarku, vystoupením v Senior centru, ale také soutěží v aerobiku tzv. Vánočním aerobiku, které se zúčastnilo okolo 150 dětí naší školy od 1. až po 9. třídu i když nemocnost byla v prosinci veliká. Foto zde.


Čertovská diskotéka

Tolik čertů, kolik bylo v pátek 2. prosince v naší tělocvičně není snad ani v pekle. Ti naši ale byli hodní a proto jsme pro ně připravili diskotéku, hry a soutěže. A že se děti dobře bavily je vidět na přiložených fotografiích.


Hallowen

Letošní Hallowen je za námi, zůstala jen celá řada vzpomínek na pěkné masky, hry a soutěže. Foto zde.


Výlet do ZOO

Krásný podzimní den nás provázel výletem do ZOO, kterým jsme dětem zpestřili podzimní prázdniny. 80 dětí naší ŠD si z ostravské ZOO odneslo nejen dárečky, které k výletu bezpodmínečně patří, ale hlavně hodně pěkných zážitků. Foto zde.


Podzimníčci

Barevný podzim nás motivoval k využití přírodnin na přípravu podzimních výrobků. Děti si na vycházkách nejprve nasbíraly listí, kaštany, bukvice, šípky, zkrátka všechno co patří k podzimu a pak, buď s vychovatelkami nebo s rodiči vyrobily spoustu krásných podzimníčků. Foto zde.


Drakiáda

V září bylo počasí deštivé a studené, proto jsme se těšili na "babí léto", které nám dovolí uspořádat příjemnou drakiádu. A to přišlo hned na začátku října. Bylo teplo, bez deště a hlavně foukal ten správný vítr .Některým dětem dráčci létali výše, některým to tak úplně nevyšlo, ale všechny děti si užily hezké odpoledne, které zakončily pěknou odměnou. Foto zde.


Září 2022

Začátek školního roku proběhl jako každoročně ve znamení seznamování. Seznamování se s novým režimem, s novými povinnostmi a také novými spolužáky.. Proto jsme pro děti připravili seznamovací diskotéku, na které děti nejen poznávaly své spolužáky a nové kamarády v ŠD, ale také si zahrály hry, soutěžily si a zatančily.                                          Na chodníku ve vnitrobloku ul. Antonína Sovy proběhly koloběžkové závody.                       Od 3. školního týdne jsme rozjeli činnost kroužků, které si děti vybraly z naší široké nabídky.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Také jsme využili  nabídky a zúčastnili jsme se MTB CROSSU na Stříbrném jezeru, kde naše děti dosáhly celé řady úspěchů. Foto zde a tady.


Prázdniny 2022

Opavské školní družiny se pravidelně střídají v zajištění prázdninového provozu. Letos došla řada i na nás. Od 1. do 12. srpen 2022 se v naší ŠD setkávalo 35 – 45 dětí. Jako vždy jsme pro ně připravili  bohatou činnost – výlety, hry, koupání, sportovní aktivity. Foto zde.

Týden plný pohybu, her, soutěží a krásných zážitků mezi svými spolužáky prožili žáci školního sportovního klubu v týdnu od 22. srpna do 26. srpna 2022 v Areálu dobré pohody v Žimrovicích. Trénovala se hlavně gymnastika, ale i kopaná, házená, florbal, tenis, ale také cyklistika. Největší odměnou bylo nadšení dětí a skutečnost, že odjížděly s předsevzetím, že si pobyt příští rok určitě zopakují. Foto zde.


 
Z pohádky do pohádky
 
tak zněl poddext letošních oslav Mezinárodního dne dětí v naší ŠD. Celá akce začala vystoupením dětí z dramatického kroužku s pohádkou O Karkulákovi a pokračovala soutěžemi na pohádkových stanovištích. Na nich děti získávaly body, které pak vyměnily za sladkou odměnu. K zdárnému průběhu oslav přispěli i starší spolužáci a v neposlední řadě i krásné počasí. Foto zde
 
Den matek
 
Krásná vystoupení předvedly děti naší ŠD maminkám, babičkám i ostatním během oslavy Dne matek, které proběhly ve čtvrtek 19. 5. 2022 v tělocvičně naší školy. Děti ukázaly, že jsou velice šikovné. Některé pěkně hrají na flétnu, jiní umí zpívat, tančit, hrát divadlo nebo cvičit, ale hlavně bylo vidět, že to dělají všechny s chutí.  Foto zde.
 
Rej čarodějnic
 
V pátek 29. dubna 2022 přiletělo na naše hřiště větší množství čarodějnic. Společně s dětmi si změřily své dovednosti v různých soutěžích. Na 30. dubna přeletěly jinam.      Kdoví, jestli je tam upálili... Foto zde.
Maškarní karneval
 
V pátek 18. února 2022 zaplnili naši tělocvičnu klauni, princezny, čarodějnice, různá zvířátka, jeden malý a jeden opravdický kouzelník. Jeho vystoupení sledovaly děti s velkým zájmem a nadšením. Stejné bylo i zapojení dětí do her a soutěží. K veselé náladě přispěla i vidina začínajících jarních prázdnin. Foto zde.
 
Prosinec v naší v ŠD
 
I když nám koronavirová nařízení nedovolila konání některých společných činností, děti se v ŠD určitě nenudily, vychovatelky ŠD pro ně připravily několik pěkných akcí. Užily čertovských hrátek, výrobou přáníček se zapojily do akce Ježíškova vnoučata, svá vánoční přání zaznamenaly na papírové baňky, kterými si ozdobily vánoční stromeček. Proběhla soutěž ve skoku do výšky nazv. Vánoční laťka. Dlouhé čekání na Ježíška zpestřili žáci 1. B, kteří ostatním dětem zahráli pohádku.
 
Taky nám k pěkným zážitkům napomohlo počasí, děti k hrám  na hřišti využily boby a sáně, postavily si sněhuláky a iglú.
 
Většina žáků se zapojila do soutěže Ježíškův švihadlový král.  Foto zde.                                            
 
Spousta dětí také do soutěže ve sběru papíru, v listopadu i do sběru kaštanů. Vítězné třídy i jednotliví žáci byly odměněni, výtěžek jsme použili k nákupu her do ŠD. Školní družina také získala od Vězeňské služby České republiky dar - dřevěnou stavebnici, která děti velmi zaujala. Děkujeme.
 
Putování přírodou a za zvířátky
 
V měsíci říjnu připravily p. vychovatelky pro žáky 2. tříd projekt nazvaný Putování přírodou a za zvířátky. Součástí projektového dne byla návštěva Slezského muzea v Opavě, kde se žáci seznámili s faunou a flórou slezského regionu. Získané znalosti si ověřili v kvízech a zábavných soutěžích. Na závěr vytvořili výtvarný projekt. Foto zde.

Žáci se projektu zúčastnili se zájmem a nadšením. 


 
Drakiáda 2021
V neděli 3. října foukal velmi silný vítr a proto jsme se těšili, jak nám budou v pondělí 4.října dráčci lítat. Vítr se však utišil, ale nám to nevadilo. 1. a 2. třídy pouštěly draky na louce u Stříbrného jezera, starší děti na " hoštických lukách". Do drakiády se nezapojily jen děti, ale i mnozí rodiče, kteří pomohli dětem vyrobit tzv. dráčky domácí a ti se jim opravdu povedli. Foto zde.
 
Koloběžkové závody
 
proběhly jako každoročně na hřišti za Elimem. Doufáme, že to nebude na dlouhou dobu poslední soutěž v tomto roce z důvodu epidemiologické situace. Foto zde.
 
Výsledky
 
1. třída kluci
1. Vojta Horák
2. Franta Halfar
3. David Olšanský
 
1. třída děvčata
1. Ema Suchánková
2. Beata Bartesková
3. Sofie Mertová
 
2. třída kluci
1. Dominik Machanec
2. Franta Hendrych
3. Šimon Grigar
 
2. třída děvčata
1. Ella Linntnerová
2. Eliška Heimová
3. Bety Wolfová
 
3. třída kluci
1.Jakub Grygar
2. David Dušek
3. Tomáš Michálek
 
3. třída děvčata
1. Viktorka Koniorová
2. Amálka Bárky
3. Sofie Herberová
 
4. třída kluci
1. Tobiáš Kolečkář
2. Matyáš Kolečkář
3. Jakub Horák
 
4. třída děvčata 
1. Amálka Černá
2. Elen Mertová
3. Nela Matějková
I když se některé děti znají z mateřské školy, a odjinud, stává se, že ještě dlouho neznají své spolužáky a děti z vedlejších tříd. Proto pro ně každoročně pořádáme seznamovací diskotéku. Foto zde.
Letní tábor se zaměřením na sportovní gymnastiku
Také o letošních prázdninách jsme trénovali sportovní gymnastiku v tělocvičně Areálu dobré pohody v Žimrovicích. I když nám počasí nepřálo společný pobyt jsme si užili. Tréninky gymnastiky střídaly vycházky, hry, plavání, navozování kamarádství aj. Foto zde.
Červen 
Kroužky ŠD jsme nerozjeli podle plánu, ale gymnastiku, aerobik, míčové hry jsme téměř denně trénovali na zahrafě ŠD, výtvarné činnosti ve třídách.
 
Velký úspěch zaznamenaly děti z keramického kroužku, když jejich práce ze šk. r. 2019/20 získala 1. a 2. místo ve výtvarné soutěží opavských ŠD. Krásné výrobky jsme si mohli všichni prohlédnout v prostorách OC BREDA.
 
Několik odpolední jsme se věnovali cyklistice. Druháci dojeli po cyklostezce až do Kravař, prvňáci do Velkých Hoštic, kde si všichni užilli dovádění na zdejší lanové dráze.
 
Největší zážitek byly pro naše žáky pobyty na školách v přírodě. Prvňáci se tam proměnili v olympioniky, druháci a třeťáci v indiány a žáci 4. tříd kouzelnickém světě Harryho Pottera.
Květen 2021
 
Každoročně připravujeme vystoupení dětí ke Dni matek. Vzhledem k epidemiologické situaci se letos nemohlo uskutečnit. Přesto ale maminky nepřišly zkrátka. Vychovatelky připravily s dětmi krátká vystoupení a pozdravy, které prostřednictvím moderní techniky maminkám poslaly. Výroba dárečků patřilo i letos k samozřejmostem. 
 
Nemálo práce nám dala náprava sociálních vztahů mezi dětmi narušených dlouhou dobou odloučení.

Duben 2021
 
Po návratu z lockdownu jsme měli ještě spoustu omezení, ale přesto jsme pro děti připravili několik pěkných akcí.V rámci Dne země jsme prošli zábavným testem, zopakovali si jak třídit odpad. Absolvovali jsme také jízdu zručnosti na kole a otestovali znalost dopravních předpisů. 30. dubna jsme si vyzkoušeli let na koštěti - soutěž o titul "čarodějnický učeň". V 2. A se jim stala Terezka Přibylová a Danek Wehovsky, v 1. A Nikol Kohoutková a Stanislav Palička.
Ke Dni matek si děti připravily pro maminky překvapení.
Vzhledem k rotační výuce některé akce na žáky B tříd teprve čekají.
 
Pro budoucí školáky připravily vychovatelky Putování za Sluníčkem - stezku se sportovním zaměřením.


Zima v naší ŠD
 
I když pokračují omezení, snažíme se dětem co nejvíce zpestřit pobyt v ŠD.
 
Pololetní prázdniny jsme prožili na půldenní vycházce spojené s hrami na hřišti v městských sadech. 
 
Hodně nám napomohlo počasí, přívaly sněhu nám umožnilo využít na hřišti nejen boby a sáně, dokonce jsme si vyzkoušeli i běžky.
 
Maškarní rej se nekonal, tak jak jiné roky, v tělocvičně školy, ale každé oddělení si ho užila ve své třídě.  Foto zde.
Vánoce 
 
Ani koronavirová opatření nám nezabránila zpestřit dětem čekání na Vánoce. Při dodržení protiepidemiologických předpisů proběhly Čertovské hrátky, zdobení vánočního stromečku hvězdičkami přání, výlety tříd na Hradec n. Moravicí, žáci 2. A nastudovali  Vánoční pohádku, kterou na hřišti ŠD předvedli i žákům 1. tříd. Foto zde.

Soustředění gymnastek 
 
I přes současné problémy, podařilo se nám i letos uskutečnit gymnastické soustředění. Kromě gymnastiky jsme se věnovali i jiným aktivitám, jako je jízda na kole, návštěva zámku Hradec n. Moravicí, koupaliště ap. Po dlouhé odmlce způsobené koronavirem přistupovala děvčata i jeden chlapec k tréninku obzvlášť  s chutí. Snad jim to vydrží.
Maškarní karneval
 
Tentokrát byl karneval netradičně uprostřed týdne - ve středu, ale už tradičně byl doplněn vystoupením kouzelníka. Sešla se celá řada princezen, zvířátek, bojovníků všech druhů, sportovců.....Děti se dobře bavily, z karnevalu odcházely spokojené. Foto zde.

Výlet do ZOO Olomouc
 
Na podzimní prázdniny připravily vychovatelky naší ŠD výlet do ZOO Olomouc. Provázelo nás mrazivé počasí, ale to vůbec nepokazilo dojem z pěkně prožitého dne. Foto zde.
Drakiáda
 
Přesto, že letošní drakiádu provázel jenom slabý vítr a dráčkům se moc lítat nechtělo, děti si užily pěkné odpoledne a byly spokojené. Všichni si odnesli sladkou odměnu a diplom. Foto zde.
 
Soutěže o nejpěknějšího "draka domácího" se zúčastnili sice jenom tři, ale velmi vydaření dráčci. Autorům děkujeme.
 
Soustředění gymnastek
 
Poslední týden letošních prázdnin ztrávila téměř čtyřicítka dětí ve věku 6 - 15 let v krásném prostředí Areálu dobré pohody v Žimrovicích na gymnastickém soustředění. To pro ně připravily vychovatelky ŠD a trenérky TJ SOKOL Kateřinky. Děti se věnovaly nejen nácviku akrobatických prvků, skoků na malé trampolíně a jiných gymnastických dovedností, ale také hrám, plavání a jízdě na kole. Také krásné počasí přispělo k zdárnému průběhu celé akce. Foto zde.
Zároveň musíme poděkovat p. V. Šafarčíkovi a Kryštofovi s Prokopem za převoz nářadí a   p. as. J. Ježkové za odvoz kufrů.

Zakončení školního roku
 
Závěr školního roku zpestřily vychovatelky ŠD dětem několika zajímavými akcemi. Dět jely na výlet do Akvaparku Kravaře,
zúčastnily se cyklistického výletu a diskotéky.
Dětem i rodičům přejeme krásné prázdiny! 

Oslavy MDD

Mezinárodní den dětí jsme v ŠD oslavili na hřišti ŠD, kde si děti vyzkoušely svou šikovnost při plnění různých úkolů, za které získávaly barevné nálepky a posléze sladkou odměnu. K tomu všemu nám krásně zářilo sluníčko a dětem úsměvy na tvářích, takže oslavy byly dokonalé.


Mokré dovádění

30. 5. jsme opět využili plavecký bazén k "Mokrému dovádění". Tak nazýváme plavání dětí s rodiči. Děti se vždy velmi těší na hry a soutěže společně s rodiči. Letos se nás sešlo hodně a všichni odcházeli spokojení.


Vystoupení u příležitosti Dne matek proběhlo 7. května 2019 v tělocvičně.                   Děti předvedly celou řadu krásných vystoupení od recitace, ukázky pohádky O líném Honzovi, hry na flétnu, ale také aerobik, pohybové skladby, vystoupení malých klaunů v doprovodu roztléskávaček až po ukázku skoků na malé trampolíně a na pružném gymastickém páse. Všechna vystoupení byla pěkná, maličké chybičky přítomní diváci rádi dětem odpustili. A tak si maminky odnesly nejen papírovou kytičku, ale i mnoho dojmů.


Maškarní karneval

Hodně princezen, pohádkových postaviček, zvířátek, sportovců, bojovníků a ještě jiných krásných masek se sešlo v pátek  8. března v naší tělocvičně na tradičním maškarním karnevale. Celý karneval, plný tance a různých soutěží, doplnil svým vystoupením kouzelník Reno. Děti odcházely z karnevalu unavené, ale s úsměvem na tvářích. Spokojené jsme byly i my, vychovatelky ŠD, které jsme pro děti tuto akci připravily. Foto zde.


Čertovská diskotéka

5. prosince byla naše tělocvična plná čertů. Nebylo to tím, že se proměnila v peklo, ale tím, že tam proběhla čertovská diskotéka. Na té si děti zatančily, zahrály hry a soutěžily na stanovištích, kde získávaly známky na Čertovské vysvědčení. Za pěkné známky pak dostaly sladkou odměnu.


Oslavy 100. výročí republiky

100. výročí republiky jsme oslavili soutěží o znalostech ČSR i současné ČR, která  byla dopněna různými praktickými úkoly, děti malovaly obrázky s tématikou významných opavských staveb, děvčata z kroužku flétny zahrála při slavnostním setkání v tělocvičně školy. Taky jsme s dětmi zajeli do svátečně vyzdobené  Prahy, kde jsme kromě historického centra navštívili i Muzeum smyslů.


Drakiáda

Poprvé jsme letos drakiádu rozdělili na 2 skupiny. Prvňáci draky pouštěli o týden dříve než ostatní děti. Počasí lépe přálo více starším dětem. Obě skupiny si ale odpoledne pěkně užily.


Prázdniny 2018

ŠD okresu Opava se pravidelně střídají v zajišťování provozu ve čtnáctidenních cyklech. Na naši ŠD padl los v 1. a 2. prázdninovém týdnu. Pro děti vychovatelky připravily celou řadu výletů, prázdninových her a sportovních zápolení.

Poslední týden prázdnin proběhlo ve spolupráci s TJ Sokol Kateřinkx v Areálu Dobré pohody v Žimrovicích gymnastické soustředění. Téměř čtyřicítka děvčat ve věku 7 - 15 let trénovalo nejen gymnastiku, ale i jízdu na kole. Nechyběl ani odpočinek, hry, soutěže a také spousta legrace. Za úspěšný průběh soustředění patří poděkování nejen vychovatelkám ŠD, ale i cvičitelkám TJ Sokol Kateřinky p. H. Fiedlerové a I. Jelínkové, ale i rodičům, kteří nám zajistili převoz nářadí a kufrů.


Čekání na prázdniny dětem zpříjemnily vychovatelky ŠD návštěvami cukrárny, jízdou na kolečkových bruslích a v neposlední řadě cyklistickým výletem. " Peleton" jsme pro velký počet účastníků musely rozdělit na dva. Cílem byly Kravaře, obě skupiny dorazily zdárně na předem určené místo i zpět. Děti byly spokojené a šťastné, že cestu v pohodě zvládly.


Den matek

Vystoupení pro maminky a nejen pro ně u příležitosti Dne matek proběhlo v úterý 15. května v tělocvičně. I ta letošní oslava dopadla na jedničku. Maminky viděly aerobik, gymnastiku, poslechly si hru na flétnu, pásmo básniček a zpěv, zhlédly pohádku, besídku ukončily skoky malých i velkých gymnastek a gymnastů z malé trampolíny. Všechna vystoupení byla zdařilá, z příjemně stráveného odpoledne odcházeli všichni s úsměvem na tváři.


 Maškarní karneval

V pátek 9. února proběhl v tělocvičně maškarní karneval spojený s vystoupením kouzelníka. Že si děti toho i toho užily o tom svědčí přiložené fotografie


Předvánoční mokré dovádění

Jak se už stalo tradicí i tento kalendářní rok jsme ukončili plavecký kroužek "předvánočním mokrým dováděním".  Děti si spolu s rodiči zazávodili. Nejdříve proběhlo rozplavání, soutěže ve sbírání míčků a vodní pólo. Hodina je dost krátká na vše co bychom chtěli uskutečnit, ale i tak jsme si to všichni užili. Foto zde.


Dramatický kroužek

Děti z dram. kroužku nacvičily pohádku Mravenčí olympiáda a zahrály ji ostatním dětem naší školní družiny. Divákům se pohádka  líbila. Naší malí herci se mohou pustit do jiné pohádky. Foto zde.


Výlet o podzimních prázdninách

Letošní podzimní prázdniny jsme si užili na výletě v Zoologické zahradě v Ostravě. Nejvíce se nám líbila sloní rodinka, která se právě v den naší návštěvy vydala s malým slůnětem na společnou procházku do výběhu. Protože jsme si v ŠD četli knížku Dopisy od Felixe, ve které malý zajíček píše své kamarádce Žofince dopisy z různých koutů zeměkoule, chtěli jsme také poznat nejznámější světové stavby, navštívili jsme Mini Uni. Výlet se nám moc líbil. Foto zde.


Kroužek plavání

Tak jsme 12. října zahájili náš "plavák". Děti byly rozděleny do tří skupin podle výkonnosti. Hodina začíná rozplaváním formou hry, poté malý trénink a závěr patří hrám s velkými deskami - volné vyplavání. Děti odcházely z první hodiny spokojené a už se těší na další plavání. Foto zde.


Drakiáda

Tak jako se to stalo v minulých létech už mockrát, i letos jsme kvůli počasí museli přeložit drakiádu na jiný den, než jsme měli naplánováno. A opravdu se nám to vyplatilo. Počasí bylo slunečné a větrné, většina dráčků létala jako o závod. Všechny děti dostaly sladkou odměnu a diplom. Foto zde. Ke zdárnému půběhu drakiády přispěli i rodiče, kteří nám a dětem s dráčky pomohli. Děkujeme!


Výstava vláčků

1. týden školní docházky jsme prvňáčkům zpestřili návštěvou výstavy vláčků v OC Breda. Děti si vláčky nejen prohlédly, ale dokonce se i oni na chvíli staly strojvůdci. Foto zde.


Gymnastické soustředění

Poslední týden prázdnin se stejně jako v předešlých létech uskutečnilo gymnastické soustředění. To letošní proběhlo nejen ve znamení gymnastky, ale i cyklistiky. Na místo konání - do Areálu Dobré pohody jsme jeli na kole a na kole jsme se většinou pohybovali i po okolí. K pěknému průběhu soustředění přispělo i krásné prostředí hotelu, hřiště, milý personál a v neposlední řadě pomoc rodičů, kteří nám přivezli  gymnastické nářadí, kufry i ostatní pomůcky. Také děkujeme sponzorům, kteří nám umožnili zapůjčení pružné gymnastické podlahy. Foto zde.


Konec šk. roku

už je tady  červen a s ním blížící se konec tohoto školního roku. Končí také kroužky ŠD, s kterými se děti rozloučily nejen návštěvami cukrárny, ale také cyklistickými výlety po cyklostezce do Kravař. Foto zde.


Den matek

Vyvrcholením práce dětí a vychovatelek  v kroužcích ŠD je vystoupení pro maminky a nejen pro ně u příležitosti Dne matek. I ta letošní oslava dopadla na jedničku. Maminky viděly aerobik, gymnastiku, poslechly si hru na flétnu, pásmo básniček a zpěv, zhlédly pohádku. Všechna vystoupení byla zdařilá, z příjemně stráveného odpoledne odcházeli všichni s úsměvem na tváři.


Plavání 

Tak si užíváme v kroužku plavání. Vodní pólo, které jsme hráli, není vůbec jednoduchá záležitost. Kdo nevěří, ať to zkusí. Ale zábava to byla náramná. Menší plavci zase závodili na deskách, skákali do vody s míčem, kterým se měli trefit do otvoru v desce. No prostě, máme to barevné. Foto zde.


Maškarní karneval s kouzelníkem

V pátek 27. ledna 2017 proběhl v naší tělocvičně maškarní karneval kde jsme mohli potkat spoustu krásných masek, užít si tance, her a soutěží, ale největším zážitkem bylo setkání s opravdickým kouzelníkem. Foto zde.


Předvánoční mokré dovádění a jiné předvánoční akce

Dne 8. 12. 2016 jsme si opět užili "PŘEDVÁNOČNÍ MOKRÉ DOVÁDĚNÍ".  Tentokrát jsme zařadili i plavání pod vodou / rodinná družstva/ a výsledky některých by stály za medaili. Děkujeme všem za příjemné odpoledne a těšíme se na další ročník. Zvlášť zdravíme p. Jedličku, který ještě ani jednou nevynechal. Foto zde.


Tradičně jsme dětem předvánoční čas zpestřili VÁNOČNÍM AEROBIKEM A VÁNOČNÍ LAŤKOU.Vánočním aerobikem některé děti prošly 2 x, nejprve na akci, kterou jsme pořádali pro děti všech ŠD okresu Opava a v posledních školních dnech loňského roku pro žáky naší školy. Zájem o obě akce byl opravdu veliký, dětem i dospělým se líbily, stejně jako vánoční laťka - soutěž ve skoku do výšky. Foto zde.


Drakiáda

Letošní drakiáda kvůli říjnovému počasí, ale i díky jiným družinovým akcím, proběhla až v listopadu. Občas jsme sice měli strach, že nám dráčci "přimrznou k ruce", ale draci létali dobře. Diplom za nejpěknějšího draka domácího si odnesla Zuzanka Paličková a Jenda Chovanec, za nejlépe létajícího draka většina zúčastněných dětí. Foto zde.


Výlet

Původně jsme měli o letošních podzimních prázdninách navštívit ZOO v Ostravě, ale počasí nám nepřálo, takže jsme se nakonec podívali do Dolních Vítkovic, kde si děti prohlédly expozice U6. Výlet se nakonec vydařil a děti byly spokojené. Foto zde.


Palkovice 2016

Konec prázdnin prožilo 33 děvčat na gymnastickém soustředění, které proběhlo už tradičně v Palkovicícch u Frýdku Místku. Cvičení v tělocvičně jsme prokládali výlety, koupáním, jízdou na kolečkových bruslích i lezením v Tarzánii. I kdyby se naše snažení neprojevilo na výsledcích v gymnastických soutěžích, jsme přesvědčení, že soustředění bylo úspěšné a děti na ně budou rády vzpomínat. Foto zde.


 Rozloučení se školním rokem

Ke konci června proběhlo  několik akcí zaměřených na rozloučení se šk. rokem 2015/16. Děti ze sportovních kroužků absolvovaly výlet na kolech, z dramatického kroužku navštívily půjčovnu kostýmů, v rámci loučení s kroužkem flétny, paličkování, výtvarky, keramiky a dívčího klubu návštěvou cukrárny. Také jsme se zúčastnili školního kola in-line poháru. Tedˇ si už budou děti užívat zasloužilého odpočinku. Foto zde.


Den dětí

Ve středu 1. června 2016 proběhla v naší družině oslava dětského dne. Děti si mohly projít různá stanoviště, kde získávaly žetony, které si vyměňovaly za odměny v truhle s poklady. Hezké odpoledne završily děti z dramatického kroužku, které kamarádům zahrály loutkovou pohádku.


Škola v přírodě

Foto zde a tady.


Oslavy Dne matek

Zpěv písniček a recitaci básniček o mamince, hru na flétnu, gymnastická vystoupení a aerobik mohli zhlédnout maminky i jiní hosté v úterý 10. 5. 2016 v tělocvičně naší školy. Tímto jsme nejen oslavili Den matek, ale i ukázali, co všechno se děti v průběhu školního roku naučily. A nebylo toho málo… Foto zde.


Mokré dovádění

Na čtvrtek 12. 5. 2016 připravila paní vychovatelka Matýsková další "mokré dovádění" - hry a soutěže v bazénu pro rodiče a děti. Všichni si užili spoustu legrace a už se těší na další setkání v bazénu. Foto zde.


Maškarní karneval

V pátek 5. února 2016 se v tělocvičně sešlo několik krásných princezen, různých bojovníků, sportovců, klaunů a jiných krásných masek, pro které jsme připravili celou řadu tanečních her, soutěží a také tombolu. Foto zde.


Vánoce 2015

Čekání na Vánoce jsme dětem zpříjemnili nejen výrobou různých vánočních ozdob a přáníček, ale i jinými vánočně motivovanými akcemi nap. čertovskou gymnastikou, vánočním aerobikem, soutěží ve skoku do výšky vánoční laťkou a předvánočním mokrým dováděním. Foto zde.


Naše aktivity

Pravidelnou činnost ŠD doplňujeme různými akcemi např. plaváním, bruslením, výlety v době prázdnin.

foto zde.


Vycházka ke koním

 V pondělí 19. října se vydaly děti z 1. A se svoji vychovatelkou na jízdárnu TJ Sokol Kateřinky aby si prohlédly koníka jejich spolužačky Vandy Bočkové. Vanda jim nejen ukázala jízdu na koni, ale vyprávěla o výstroji koně a ukázala i jak o koně pečuje. Také ostatní děti měly možnost svézt se na koníkovi. Všem se vycházka líbila. Foto zde.


Drakiáda 2015

I když letošní podzimní drakiáda proběhla takřka za letního počasí, draci létali lépe než jindy a děti se dobře bavily. Na úspěšném průběhu drakiády se podíleli i  někteří rodiče a naši devaťáci. Foto zde.


Gymnastické soustředění

proběhlo stejně jako v předešlých letech v Palkovicích okr. Frýdek Místek. Děvčata i kluci se nevěnovali jen gymnastice. Kromě tréninku byly pro děti připraveny výlety např. na Pustevny, koupání v akvaparku, hry a soutěže. Foto zde.



Závěr školního roku

Přiblížil se konec školního roku 2014/15 a s ním i poslední kroužky. Děti se s nimi rozloučily různými aktivitami - někteří v cukrárně nebo v Mc Donaldu, děti z dramatického kroužku spaním v ŠD, sportovci výletem na kolech nebo lehkoatletickým čtyřbojem. Dětem přejeme pěkné prázdniny a foto je zde.


Oslavy Dne dětí  

Protože druháci odjíždějí v pondělí na školu v přírodě, trochu předčasně jsme v pátek 29.května oslavili Den dětí. Děti si oslavu opravdu užily. Foto zde.



Mokré dovádění

V kroužku  plavání připravily p. vychovatelky Vlasta Matýsková a Naděžda Hřivnacká pro děti a tentokrát i jejich rodiče veselé odpoledne plné her a soutěží ve vodě. Že si to pěkně užili můžete vidět na přiložených fotografiích.



Výlet o pololetních prázdninách

I když nám nepřálo počasí a cestou nás zdržela autonehoda protijedoucího auta, výlet na Karlov, do Karlovy Studánky a akvaparku v Bruntále se nám líbil.

Foto zde.



Maškarní karneval

 V pátek 6. února 2015 byla naše tělocvična plná princezen, čertů, klaunů, různých strašidel ap. Proběhl totiž maškarní karneval. A že se tam dětem líbilo, můžete vidět na fotkách.


 Zimní radovánky

V lednu konečně napadl sníh a děti si ho pořádně užily... . Foto a zde.



Předvánoční mokré dovádění pro rodiče a děti

Ve čtvrtek 11. 12. 2014 jsme s dětmi z plaveckého kroužku pozvali rodiče, aby si s námi zaplavali. Bylo to veselé soutěžení rodinných klanů. Foto zde.


Čertovská diskotéka

Ve čtvrtek 4. prosince byla naše družina plná čertů a čertic. Podívejte se, jak jim to slušelo.


 Výlet do Světa techniky

Ve středu 29. října 2014 jsme se vydali do Dolních Vítkovic, kde jsme navštívili pavilon U6 - Svět techniky. Děti si expozici nejen prohlédly, ale mohly si i vyzkoušet jak některé věci fungují, což ještě umocnilo jejich zážitek. Určitě se do Dolních Vítkovic ještě vrátíme, tentokrát do nového pavilónu. Foto zde.



Ukázka výcviku policejních psů 

V pátek 10. října 2014 zhlédly děti naší ŠD ukázku výcviku policejních psů. Pro všechny to byl pěkný zážitek. Foto zde.



Koloběžkové závody

Ve středu 10. září jsme uspořádali 1. ročník soutěže v jízdě na koloběžkách. Nejmenší školáci, ale i ti starší, žáci 2., 3., 4. a 5. tříd se do soutěže zapojili s velkým nadšením. Ti nejrychlejší budou reprezentovat naši školu na soutěži v jízdě na koloběžkách a kolečkových bruslích, která se koná 18. září v rámci Evropského týdne mobility v podzemních garážích obch. domu Breda. Foto zde.

Výsledky soutěže

1. třídy

1. Jonáš Gebauer
2. Tomáš Antl
3. Matěj Binar

  

1. Elen Honková
2. Eva Szrajberová
3. Denisa Jančíková


2. třídy

1. Adam Juřík
2. Hynek Augustin
3. Marek Škývara


1. Kateřina Straková
2. Natálie Nováková
3. Johana Rybková

3. - 5. třídy

1. Prokop Věncek
2. Patrik Procházka
3. Lukáš Křeska


1. Adéla Vondřejcová
2. Pavla Pflégrová
3. Pavla Nováková


Soustředění gymnastek

Poslední týden prázdnin patřil už tradičně gymnastickému soustředění. To už po několikáté proběhlo    v Palkovicích u Frýdku Místku. Děvčata a poprvé i kluci se ale nevěnovali jen gymnastice, ale i turistice, plavání, jízdě na kolečkových bruslích a jiným aktivitám.                                                                   I přes deštivé počasí se dětem na soustředění líbilo. Foto zde.


 Rozloučení se školním rokem

Se školním rokem se loučíme tradičně aktivně, sportovním odpolednem, výletem na kolech, jízdou na kolečkových bruslích. 
Sportovní odpoledne proběhlo na zahradě školní družiny. Kromě tradičního vystoupení gymnastek a děvčat z kroužku aerobiku děti předvedly i trénink basketbalu. Aktivně se zúčastnili i rodiče. Maminky si zacvičily aerobik, tatínci se zúčastnili turnaje v basketbalu dvojic - otec a syn.
Cyklistické výlety nás zavedly po cyklostezce do Kravař. Děti cestu zvládaly bez problémů.
Jízdu na kolečkových brulích jsme nejprve trénovali na cyklostezce a trénink jsme zúročili na soutěži, kterou pořádali Sportovní kurzy v podzemních garážích OC Breda.   

Foto najdete na těchto odkazech:
http://zsvrchniopava.rajce.idnes.cz/sportovni_odpoledne
http://zsvrchniopava.rajce.idnes.cz/cyklisticke_vylety_SD
http://zsvrchniopava.rajce.idnes.cz/koleckove_brusle

GDPR

Ochrana osobních údajů