1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Třídní učitelka: Lucie Dubovanová

Rozvrh hodin třídy najdete zde
 
 
Buly centrum
 
V pátek 18.listopadu jsme jeli na sportovní dopoledne do Buly centra v Kravařích. Tam jsme jeli autobusem.
V Buly centru jsme si zahráli nejdříve bowling, to nás moc bavilo a byla to velká legrace. Potom jsme šli do tělocvičny, kde jsme hráli fotbal, přehazovanou a závodivé hry.
Nakonec jsme si zašli na občerstvení do bufetu a vyrazili jsme na cestu zpět, tentokrát vlakem. Foto zde.
Sportovní dopoledne se nám moc líbilo a těšíme se na další.
 
 
Plavání
 
Tento rok jsme absolvovali plavecký kurz v Aquaparku v Kravařích. Byli jsme rozděleni do 4 družstev, podle toho, jak jsme zdatní plavci. Někteří z nás se vody nebojí a směle plavou i v hluboké vodě. Někteří jsou opatrnější a na vodu si teprve zvykají.
Všechna družstva používají při plavání různé pomůcky, hrají hry a skáčou do vody. Zajímavostí bylo, vyzkoušet si plavat v triku. Foto zde.
Na závěr jsme všichni dostali mokré vysvědčení na památku.
 
 
Beseda v knihovně
 
V pondělí 7. listopadu jsme byli v knihovně v Kateřinkách na besedě o pověstech Opavy. Nejprve jsme si zopakovali, jak podle pověsti vzniklo město Opava. Dozvěděli jsme se, že je dokonce více pověstí o jejím vzniku.
Potom nám paní knihovnice ukazovala fotky známých míst v Opavě, ke kterým se váže také nějaká pověst (např. Dům U Bílého koníčka). Foto zde.
Na závěr jsme si vyrobili leporelo, podle vzoru paní spisovatelky L.Seifertové - Tajemná Opava.
 
 
Dopravní hřiště
 
Ve čtvrtek 13. října jsme byli na dopravním hřišti. Nejdříve jsme si zopakovali dopravní značky a předpisy, potom jsme se naučili, jak řešit dopravní situace na různých křižovatkách. Podívali jsme se na krátkou prezentaci a po přestávce na svačinu jsme vyrazili jezdit na kolách a koloběžkách.
Nejdříne jsme si vyzkoušeli jízdu zručnosti mezi kuželi, také jízdu jen s jednou rukou a pak jsme už jezdili po celém hřišti. Museli jsme dávat poroz na značky, chodce a policistu, který nám ukazoval směr.
Na dopravním hřišti se nám moc líbilo a těšíme se na jaro, kdy zase vyrazíme jezdit na kolech! Foto zde.
 
 
Český les v minizoo
 
Ve čtvrtek 6. října jsme se zúčastnili výukového programu Český les ve Středisku volného času. Nejdříve jsme se dozvěděli zajímavosti o stromech, jak se pěstují, co jim škodí a co jim vyhovuje. Pak jsme si povídali o zvířatech a prohlédli jsme si lebky a kožešiny některých lesních zvířat. Poté jsme poznávali hlasy ptáků a zvěře v lese.
Nejvíce se nám líbila ukázka živých zvířat - plazů, hlodavců a ptáků. Největší pozornost si vysloužil vepřík Pašík, kterého jsme si mohli také pohladit. Foto zde.
 
 
Maraton čtení
 
V úterý 4. října jsme se zúčastnili Maratonu čtení v knihovně v Kateřinkách. Společně s paní knihovnicí jsme četli knížku Kluk a pes, kterou napsala Ivona Březinová. Ve čtení jsme se střídali, každý přečetli kousek.
Knížka se nám moc líbila a rádi bychom si ji přečetli celou. Foto zde.
 
 
PLÁN AKCÍ
 
Září
 
- vycházka po Opavě –„ Poznej své město“
- sběr kaštanů
 
Říjen
 
- Maraton čtení v knihovně
- Animační program Český les v SVČ
- sběr starého papíru
 
Listopad
 
- beseda v knihovně Pověsti Opavska
 
Prosinec
 
- projektový den Zvyky a tradice Vánoc
- vánoční aerobic
- vánoční besídka ve třídě
 
Leden
 
- lyžařský kurz
- pěvecká soutěž
 
Únor
 
- recitační soutěž
- animační program- Slezském Zemské Muzeum
 
Březen
 
- beseda v knihovně – „Březen – měsíc knihy“
 
Duben
 
- projektový den - Den Země
- Planetárium – Sl. Univerzita v Opavě
 
Květen
 
- projektový den – Den mláďat na Školním statku
- záchranná stanice Bartošovice
 
Červen
 
- sportovní den
- škola v přírodě
- předávání vysvědčení

GDPR

Ochrana osobních údajů