1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Třídní učitelka: Markéta Smolková

Rozvrh hodin třídy najdetezdeMezinárodního festival

V sobotu 21.10.2017 jsme mohli zhlédnout v minoritském kostele Svatého Ducha v Opavě při příležitosti třináctého ročníku Mezinárodního festivalu duchovní hudby koncert našeho chlapeckého pěveckého sboru . Ve sboru pod vedením pana Karla Kostery zpívá Kryštof Holaň, Antonín Kubánek, Filip Brokl, Jan Smolka, Jakub Novák, Danek Grabiáš, Filip Palyza, Adam Czech, Daniel Czech, Petr Kutálek a Kristyán Machanec.

Děkujeme žákům a především panu Kosterovi za jejich společnou práci a za krásný kulturní zážitek . Foto zde.Přehled akcí za školní rok 2016/2017

- Návštěva Slezského divadla v Opavě – představení Mrazík
- Registrace na Logickou olympiádu
- Přírodovědná vycházka – okolí školy
- Vítání občánků v KDPB – kulturní vystoupení dětí
- Sběr papíru
- Sběr kaštanů
- Sportovní den Buly aréna Kravaře
- Mikulášské zastavení ve třídě
- Vánoční jarmark ve škole
- Vánoční aerobik
- Vánoční laťka
- Vánoční besídka ve třídě
- Benefiční koncert – vystoupení dětí v kostela sv. Václava
- Eurorebus- vědomostní soutěž
- Knihovnická lekce – Klasická pohádka v životě dětí
- Výlet do Rožnova pod Radhoštěm – poznávání života našich předků, lidové zvyky
- Lyžařský výcvik
- Recitační soutěž – třídní a školní kolo
- Matematický klokan
- Maratón čtení – čtení na pokračování z knihy Babička vypravuje
- Lekce bruslení
- Zpíváme si pro radost – pěvecká soutěž
- Opavský skřivánek – pěvecká soutěž
- Velikonoční jarmark
- McDonald´s
- Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou
- Policie v ZŠ mezi dětmi – beseda s policii ( bezpečnost v silničním provozu)
- Planetárium – Den Země
- Den Země – projektové vyučování
- Hasík – požární ochrana a prevence
- Branný den
- Kravaře zámek- návštěva a prohlídka zámku v Kravařích
- Muzeum Slezský venkov- návštěva muzea
- Škola v přírodě – týdenní pobyt žáků v přírodě ( Visalaje)
- Cinestar Opava- filmové představení pro dětiPlán akcí na 1. pololetí školního roku 2017/2018

Září
- Dopravní výchova – bezpečná cesta do školy
- Registrace Logické olympiády
- Kočičí zahrada
- Čtenářská gramotnost

Říjen
- Logická olympiáda
- Sběr papíru
- Sběr kaštanů

Listopad
- Úvodní knihovnická lekce- knihovna Opava Kateřinky
- Výtvarná soutěž

Prosinec
- Mikuláš mezi dětmi
- Vánoční jarmark
- Vánoční aerobic
- Vánoční laťka
- Vánoční besídka ve třídě

Leden
- Recitační soutěž – třídní kolo
- Lyžařský výcvik
- Návštěva knihovny

Počítadlo