Get Adobe Flash player

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde

Přihlášení


Třída 7.C
Třídní učitelka: Martina Večerková
Třídní samospráva:

Zástupci třídy: Lucie Rudyncová, Filip Kokeš, Pavel Pivoda
Pokladník: Jiří Vítek

Rozvrh hodin 
třídy najdete zde
7. ročník

Plánované akce
Plánované akce

31.5. Exkurze Dlouhé Stráně
13.6. Divadlo loutek Ostrava - Hodina Komenského
15.6. Školní výlet Bouzov, Javoříčské jeskyně


Slezské divadlo

Už celý měsíc jsme se těšili na den 27. 4. 2017, kdy jsme navštívili Slezské divadlo, kde jsme shlédli muzikál "Noc na Karlštejně". Živá hudba, krásné kostýmy a veselý příběh zaujal všechny žáky šestých tříd. O přestávce jsme si prohlédli prostory divadla, občerstvili jsme se a těšili na druhou část příběhu. Závěrečný potlesk odměnil všechny herce a my plni zážitků odcházeli do školy.

Výstava Josefa Lady

Žáci šestých tříd navštívili v měsíci březnu výstavu Josefa Lady v Domě umění. V animačním programu se dověděli spoustu nových poznatků z malířova života, z jeho počátků tvorby. Zjistili, že nejen rodná ves Hrusice, hrající si děti, vodníci i ponocní byli jeho náměty, ale také komiksy, které kreslí do novin a časopisů. A uvědomili si, že musel vynaložit spoustu úsilí, snahy a píle, aby se stal známým a oblíbeným malířem.

Sportujeme!

Středeční dopoledne 9.11.2016 strávila naše třída ve sportovním centru Buly Aréna v Kravařích. V příjemném prostředí jsme si užili bazénu, ledové plochy, tělocvičny i sportovní haly. Všichni jsme se vraceli spokojeni a načerpali jsme nové síly do další práce ve škole.

Drama dílny

Nové vědomosti a poznatky můžeme získávat i zábavnou formou. Důkazem toho jsou drama- dílny, které proběhly na naši škole v pátek 11.listopadu. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o J.A. Komenském a zkusili si zahrát divadlo. Moc se nám to všem líbilo.


Den jazyků

Dne 18. 11. proběhl na naši škole Den jazyků. Tentokrát poněkud netradičně si každá třída vybrala svou zemi. Žáci měli za úkol v jednotlivých předmětech prezentovat znalosti o této zemi, např. jazyk, zeměpis, přírodopis, kulturu a zvyky. Byla to pro ně nelehká úloha a tímto bychom chtěly poděkovat všem za vynaložené úsilí a práci.
M. Večerková, E. Tošenovská 


Adapťák 6.C

Adaptační kurz byl super. Byly pro nás přichystané bezvadné hry, při kterých jsme se více poznali a sblížili, nejenom my žáci mezi sebou, ale také s paní učitelkou. Strávili jsme hodně času v lese, opekli si špekáčky a spali jsme v chatkách. Moc se mi tam líbilo a ještě bych tam zůstala. Foto zde.
Lucie Rudyncová