1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Projekt - Pojďme na to od lesa
SFZPMZP
                              www.sfzp.cz                                       www.mzp.cz
 
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
 
Projekt, zaměřený na environmentální vzdělávání, výuku a osvětu v této oblasti, je určen vždy pro 50 žáků pátého ročníku základní školy. Žáci v rámci projektu absolvují 60 hodin ekologické výchovy.
 
Místem pobytu žáků je Malá Morávka-Karlov, chata Zátiší (lokalita nezatížená emisemi - CHKO Hrubý Jeseník).
 
Název projektu:
 
Pojďme na to od lesa I. – termín realizace 18.-28.03.2019
Pojďme na to od lesa II. – termín realizace 03/2020
 
Cílem projektu je:
 
a) aktivně zapojit žáky školy do poznávání vývoje vztahu člověka k ekosystémům
b) poznávat změny stavby ekosystémů v závislosti na změnách životních potřeb člověka. Poznáním těchto vazeb pochopí princip a potřebu biologické rovnováhy ekosystémů pro udržitelný rozvoj.
c) posunout teoretickou výuku environmentální výchovy ve škole k praktickým a badatelským činnostem zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí.
d) umožnit žákům bezprostřední kontakt s přírodou.
e) vést žáky k přijetí takových hodnot, jako je tolerance k přírodě i ke kamarádům, spolupráce, zodpovědné chování, spolurozhodování a hledání šetrných řešení.
 
Foto - zde.
 
Druhý plánovaný ozdravný pobyt nebyl z důvodu nepříznivé epidemiologické situace realizován.
 
 
Sportovní školní klub - SK ZŠ Vrchní Opava, z.s.
 
opava             MSMT
 
 
Sportovní činnost mládeže je spolufinancována z rozpočtu MŠMT  a náš školní klub podporuje SM město Opava.
 
 
Zájezd do Rakouska

 
Naše škola ve spolupráci se SK ZŠ Vrchní uspořádala ve dnech 3.-7.12.2017 lyžařsko-poznávací kurz v rakouských Alpách.
  
Při cestě do Alp jsme navštívili benediktinský klášter v rakouském Melku, který patří k největším ve střední Evropě. Zavítali jsme rovněž do vánočního Salzburgu, zde jsme si prohlédli rodný dům W.A. Mozarta. Od 4.12. jsme lyžovali ve středisku Kals Matrei, kde byla úžasná atmosféra a sjezdovky patřily pouze nám. Velkým zážitkem bylo pro nás setkání a společné fotografování na Mölltalském ledovci s Filipem Trejbalem (bývalý reprezentant a juniorský mistr světa ve slalomu speciál). Během našeho lyžařského pobytu jsme si prohlédli krásně vyzdobené město Lienz s vánočními trhy. Nepřišli jsme ani o mikulášskou nadílku. Strašili nás místní čerti v tradičních ručně vyřezávaných maskách. 
Vyšlo nám nádherné počasí. Stihli jsme kromě lyžování, prohlídku rakouských městeček a všichni jsme přežili bez úrazu. Akce se velice vydařila…

Salzburg
1512319161779
Melk
1512300780451
Lyžování
1512401538656

Lienz - Druhý den, prohlídka Lienz - nejkrásněji vyzdobeného města v Rakousku, kde se jede světový pohár žen.
1512494350423

Mikuláš
stažený soubor
Grosseglockner - Třetí den lyžování, co víc si přát - paráda, žádní lidi, v pozadí Grosseglockner, děti se učili jezdit ve volném terénu.
1512577445746

Cyklo-turisticko-mykologicko-fotograficko-vzdělávací kurz

17-18-as01První den kurzu horské cyklistiky jsme se přesunuli z Vrbna pod Pradědem krásnou podzimní přírodou Jeseníků na chatu Zátiší. Třicetikilometrovou trasu jsme zvládli za 7 hodin a to je známka toho, jak se nám to líbilo. Jsme tu teprve druhý den a takový „škandál“ (viz. foto), jehož váha je 32,604 kg , jsme zmákli za 1 hodinu. 

Výsledek je jasný. Jsme lepší houbaři, než cyklisti……prozatím…

První informace najdete zde.

ZŠ Vrchní na týden opět multikulturní školou


Po třech letech naše škola příští týden zase přivítá pět stážistů z různých koutů světa - Indie, Mexika, Gruzie, Íránu a Indonésie. 
Od 20. února se během celého týdne  v hodinách angličtiny budou věnovat žákům. Ve svých prezentacích, které budou probíhat v angličtině, jim představí své země, kulturu, jazyk, zvyky, národní sporty atd.

Děti si  budou moct přičichnout k  základům pro nás neobvyklých cizích jazyků a ty, které se učí ve škole rusky budou moci prověřit i své jazykové základy. Doufáme, že mezi všemi zúčastněnými bude panovat velmi přátelská atmosféra. Stejně jako před třemi lety. Stážisté budou ubytováni v rodinách našich žáků a budou mít tak možnost seznámit se s tradičním českým prostředím.
Doufáme, že projekt Edison bude pro školu velmi přínosný a že i v budoucnosti budeme moci poskytnout i dalším stážistům příležitost získat praktické zkušenosti z prostředí české školy a našim žákům možnost prohloubit si své multikulturní i jazykové znalosti. Profily stážistů zde.

Na fotografiích se můžete podívat, jak hodiny se stážisty probíhají a hlavně si poslechnout od svých dětí, jak je celá akce baví.

Divadlo do škol


Letos se poprvé naše škola účastní projektu, kde si v průběhu 5-ti dní naši deváťáci vytvoří na dané téma své vlastní divadelní představení pod vedením pana Daniela Kollmanna. Akce se koná od 2. -6. června 2014 a na konci týdne potom herci předvedou připravenou inscenaci svým spolužákům a v pondělí 9. 6. 2014 v 16:30 hodin pak rodičům a pozvaným hostům.

Téma letošní divadelní dílny: „O dvanácti měsíčkách“

Každý kolektiv může klasickou pohádku zpracovat dle svých představ a možností.

My všichni se budeme těšit na výsledek, protože Měsíčků je skoro čtyřicet.

Fotky si můžete prohlédnout zde.

EDISON

ZŠ Vrchní na týden multikulturní školou.

Škola přivítala šest stážistů z různých koutů světa - Singapuru, Mexika, Řecka, Číny, Indie a Indonésie. Během celého týdne se v hodinách věnovali žákům. Ve svých prezentacích, které probíhaly v angličtině, jim představili svou zemi, kulturu, jazyk, zvyky, národní sporty atd.

Děti se naučily základům španělštiny, řečtiny a dokonce čínštiny. Mezi všemi zúčastněnými panovala velmi přátelská atmosféra. Součástí prezentací byl i nácvik tradičních tanců dané země.

Stážisté byli ubytováni v rodinách našich žáků a měli tak možnost seznámit se s tradičním českým prostředím.

Škola připravila pro cizince i odpolední program, např. výlet na Hradec s prohlídkou zámku, další den viděli Opavu z ptačí perspektivy z věže Hlásky, na rozloučenou strávili příjemné odpoledne u Stříbrného jezera.

Projekt Edison byl pro školu velmi přínosný. Doufáme, že i v budoucnosti budeme moci poskytnout i dalším stážistům příležitost získat praktické zkušenosti z prostředí české školy a našim žákům možnost prohloubit si své multikulturní i jazykové znalosti. Foto najdete zde.

Edison
Nestle
Voda
Základní škola Vrchní získala pro letošní rok finanční prostředky z programu Nadace partnerství „Pro vodu v krajině“.

Projekt“ Šetříme vodou“ je kombinací ekologické výchovy žáků a realizace praktických úsporných opatření. Výrazné snížení spotřeby vody zajistí výměna toalet a instalace perlátorů a nádob na dešťovou vodu. Navazující výchovné a vzdělávací aktivity žákům osvětlí význam opatření a motivují je k zodpovědnému hospodaření s vodou ve škole i doma.

Číst dál...


Název projektu: Dovybavení venkovní environmentální učebny ZŠ Vrchní: „Živé ukázky“ biotopů regionu Opavska

Cílem celého projektu bylo dovybavit environmentální učebnu na pozemku naší školy jako nezbytného zázemí pro výchovu a vzdělávání žáků a široké veřejnosti k trvale udržitelnému rozvoji v našem regionu. Posunout teoretickou výuku environmentální výchovy a přírodovědných předmětů k badatelským a praktickým činnostem zaměřených na oblast životního prostředí a pochopení nutnosti zachování biodiverzity rostlinných a živočišných druhů v zemědělské krajině našeho regionu prostřednictvím terénních přírodovědných exkurzí na vybrané lokality našeho regionu.

V této přírodní učebně přírodopisu jsme vytvořili moduly reprezentující typické přírodní prvky zemědělsky využívaných oblastí - polní ekosystém, vodní biotop a geologická expozice. Moduly se staly „živou“ ukázku přírodnin, jsou doplněny o naučné postery s informacemi o historii využívání krajiny v našem regionu, popiskami s názvy, systematickým zařazením a determinačními znaky rostlinných druhů a jejich životních nároků. Vybudováním jednotlivých modulů je tak žákům umožněno pozorování ekologických procesů a změn v organismech v a přírodních celcích. Žáci se tak učili poznávat a pěstovat rostliny, učili se vytvářet a udržet podmínky pro široké spektrum rostlin a živočichů. 

Projekt - Čtení pomáhá

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do charitativního projektu ČTENÍ POMÁHÁ. Stěžejní myšlenkou této akce je rozvoj čtenářství či čtenářské gramotnosti spojené s podporou lidí, kteří se ve svém životě ocitli v nouzi.

Dětem ZŠ Vrchní se tato idea zalíbila natolik, že se do ní již zapojily. Jejich úkol přitom není zcela jednoduchý. Nejprve si vyberou knihu ze seznamu, který najdou na stránkách www.ctenipomaha.cz. Knihu, která je zaujme, si přečtou a po jejím přečtení splní test, který naleznou opět na zmiňovaných webových stránkách tohoto projektu.

Bude to znít sice jako klišé, ale skutečně spojí příjemné s užitečným. Správně zvolená kniha přece člověku přináší nejen nové informace, ale především zábavu a příjemné pocity. A to nejkrásnější čeká každého čtenáře na konci. Mohou pomoci lidem, kteří to potřebují. Proto jsme velmi rádi, že tato myšlenka vůbec vznikla a že se naše škola této humánní a zároveň vzdělávací akce může zúčastnit.

Divadlo

Jules Verne - projekt „pro divadlo“ 
byl přichystán jako předpříprava k návštěvě divadelního představení Cesta kolem světa za 80 dní. Jeho cílem bylo kvalitně a všestranně připravit žáky 6. tříd na návštěvu divadla, pochopení divadelních postupů a jejich srovnání s postupy literárními, popř. filmovými, a následné využití vjemů z divadla pro český jazyk, konkrétně pro výuku slohu a literární výchovu, druhotně potom pro činnost výtvarnou.

V první fázi projektu byla každá třída rozdělena do pěti skupin, kdy každá skupina vyhledávala informace týkající se osoby spisovatele. Jedna skupina zpracovala život a osudy spisovatele. Na to navázali žáci druhé skupiny, kteří seznámili ostatní s historií sci-fi a přínosem J. Verna pro tento literární žánr. Třetí skupina poté krátce představila vybrané knihy autora, na což navázali čtvrtí badatelé se srovnáním děje knihy a filmu Cesta kolem světa za 80 dní a poučili ostatní o rozdílech v knižní předloze a filmovém zpracování. Nakonec jsme se seznámili s dnešními možnostmi cestování kolem světa a zjistili jsme, že dnes lze obletět zeměkouli se stejnými zastávkami za 3 dny.

Další fází projektu bylo shlédnutí filmu Cesta kolem světa za 80 dní, což bude využito k nácviku komparatistické metody, kdy formou besedy srovnáme předlohu knižní, adaptaci filmovou a divadelní zpracování.

Vyvrcholením projektu se stala návštěva Slezského divadla a to jak představení, tak technického zázemí divadla, včetně jeviště. Šesťáci tak viděli práci herců a divadelníků tzv. z druhé strany a dozvěděli se, „ jak se dělá divadlo“. Tečkou bylo zhlédnutí samotného představení. Fotoreportáž z exkurze v divadle zde.

Veškeré dojmy z komedie budou ještě využity v hodinách slohu a literatury, a to při zpracování zprávy (slohového útvaru), která informuje o proběhnuvším představení. Zdařilé ukázky naleznete zde. Dále také žáci sestaví popis jedné divadelní postavy. Výsledky jejich tvůrčích aktivit v oblasti popisu naleznete zde.

Poslední fází projektu bude výtvarné tvoření. Na základě všech získaných informací mají šesťáci vytvořit plakát inspirovaný J. Vernem a jeho tvorbou.
  
Doufáme, že tímto projektem jsme se přiblížili k hlubšímu poznání jedné z největších osobností literatury žánru sci-fi, respektive dobrodružné literatury pro mládež, která okouzlovala generace mladých čtenářů.


mor kraj


Projekt: Chtít být spolu

Cílem projektu „Chtít být spolu“ bylo zavedení pravidelných sezení třídy a třídního učitele zaměřené na práci se třídou, adaptační kurzy pro žáky šestých ročníků a kohezní kurzy pro žáky osmých ročníků. Zkušenosti a odborné poznatky z oblasti „práce se třídou“ měli pedagogové získat prostřednictvím přednášky a práce se třídou vedenou školním psychologem PhDr. Richardem Braunem.

Slohové práce z adaptačního kurzu šestých ročníků.

Fotografie z kohezních kurzů osmých ročníků naleznete na:  www.vrchni.rajce.net

Pro kurz 8.A - uživ. jméno: kohez   heslo: kohez
Pro kurz 8.B - uživ. jméno: 8b   heslo: 8b       

Projekt: Otevíráme bránu jazyků


CZ.1.07./1.1.07/11.0151

Jsme partnerskou školou v projektu, jehož klíčovými aktivitami je tvorba učebních materiálů pro výuku angličtiny dětí a dospělých, vybudování multimediální jazykové učebny, organizace akreditovaných kurzů angličtiny pro učitele nejazykáře a výjezd žáků do zahraničí. Projekt probíhá od 1. 1. 2009 do 30. 9. 2011.

Z naší školy se projektu účastní:
Mgr. Karin Burkartová - tvůrce učebních materiálů, Mgr. Jan Valeček – lektor kurzů a všichni žáci školy.

GDPR

Ochrana osobních údajů