1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Emise – 1. školení emisařů 
 
14-15-as01
Ve čtvrtek 26. září se naši emisaři zúčastnili prvního školení na SGO. Bez čeho nelze žít byl název první laboratorní práce zaměřené na druhy vod.
 
Další náplní školení byly poutavé pokusy přípravy sloní pasty a provedení kouzla nehořlavého kapesníku. Vyzkoušeli si práci s kahanem a učili se zpracovávat a formulovat získané poznatky.

 
Emise 
 
Projekt Emise bude v letošním školním roce pokračovat a bude realizován v období září 2019 – červen 2020, a to již v novém složení emisařů:
 
Matěj Valík, Filip Kovář, Jakub Černohorský a Jiří Vítek.
 
I v letošním roce je čekají poutavé práce v laboratořích SGO, přírodovědná soutěž a exkurze.
 
Školení emisařů
Dne 27.11.2018 se vybraní žáci naší školy zúčastnily školení „Emisařů“. Školení tentokrát bylo zaměřeno především na plasty.
Emisaři zkoumali formou různých zajímavých pokusů vlastnosti plastů. Zároveň se dozvěděli, které látky se uvolňují při jejich spalování. Věřím, že se zúčastnění žáci obohatili o nové zkušenosti a vědomosti a školení je zaujalo. 

Školení emisařů základních škol
Dne 18.9.2018 se v laboratoři chemie na SGO uskutečnilo školení emisařů ze základních škol.
Jednalo se o první školení v tomto roce. Pro žáky byly nachystané zajímavé pokusy, které je uvedly do základu chemie a práce v laboratoři (správné zapalování plynového kahanu, přivádění vody do bodu varu, co vzniká spalováním zemního plynu, zapalování hořčíku, zbarvování plamene, pokusy s propanbutenem.....)
Věřím, že si žáci první setkání v novém školním roce užili a obohatili své znalosti. 
Havlas 

Školení emisařů z chemie
V úterý 6. února proběhlo na Slezském gymnáziu v Opavě školení mladých emisařů z oblasti chemie. Žáci se ponořili do pokusů s hořčíkem, peroxidem vodíku a z domácností známou jedlou sodou.
Akce byla završena na školním dvoře efektním pokusem z oblasti aluminotermie. Žáci si vzdělávací akci užili a obohatili své znalosti i vědomosti.

Emisaři ve fyzice

V úterý 17. 10. 2017 se naši emisaři zúčastnili prvního školení v tomto školním roce. Tématem Byla fyzika. V blocích hoření, akustika, vakuová fyzika si vyzkoušeli zajímavé pokusy, oprášili znalosti o významných osobnostech (matematika – fyzika).
Foto zde.


Emisaři v Praze

V pondělí 19. 6. 2017 se naši emisaři zúčastnili poslední aktivity ve školním roce – exkurze na UK v Praze. Vyslechli si přednášku z oblasti toxikologie – základní informace o jedech a historii travičství, v chemické laboratoři jim byly předvedeny pokusy se střelným prachem, „ výroba zlata“ z měděného plíšku, měření pH různých nápojů.

Touto exkurzí se naši emisaři rozloučili a opět se setkají v září, kdy budou pokračovat v projektu Emise – osvěta a vzdělávání. Foto zde.


Emise – 5. školení emisařů

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 proběhlo v prostorách SGO v Opavě poslední školení emisařů a to z oblasti legislativy a zeměpisu.Emisaři – Den Země 28. 4. 2017

Na Den Země naši emisaři prezentovali mladším spolužákům projekt Emise SGO. V učebně přírodopisu si připravili prezentaci o stavu ovzduší v našem kraji, vysvětlili spolužákům „ JAK a ČÍM“ topit. Vyrobili pro děti malá kamna, na kterých si sami vyzkoušely „CO DO KAMEN PATŘÍ A NEPATŘÍ“. Foto zde.


Emise – 4. školení emisařů

V pondělí 13. března 2017 naši emisaři navštívili KÚ v Ostravě a pracovali v chemické laboratoři na SGO.

Foto najdete zde.


GYMKOM – celostátní finále přírodovědné soutěže projektu EMISE – VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA (24. 4. 2017)

1. místo

Leontina Mořkovská (8.A)
Michaela Koutná (8.A)
Natálie Hájková (8.B)

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších přírodovědných soutěžích !!!


Emise – 3. školení

V úterý 6. 12. 2016 se konalo v rámci projektu Emise – osvěta a vzdělávání další školení, tentokrát z oblasti chemie. Foto zde.


Emise – 2. školení emisařů

15. 11. 2016 proběhlo na půdě SGO 2. školení emisařů. Tentokrát tématem byla fyzika. Foto zde.


Emise – 1. školení emisařů

V úterý 11. října se naši emisaři zúčastnili 1. školení Na SGO. Tématem školení byla meteorologie – problematika počasí. Učili se pracovat s meteorologickou stanicí, předvedli si fyzikální pokusy demonstrující jednotlivé prvky počasí, učili se zpracovávat hodnoty získané z měření meteorologickou stanicí.

Školení se zúčastnili: J. Ječmínek, V. Fuksík, J. Pchálek


Emisaři v novém

Projekt Emise bude v letošním roce pokračovat následným projektem: "EMISE – vzdělávání a osvěta" podporovaný SFŽP ČR a bude realizován v období září 2016 – prosinec 2017, a to již v nové složení emisařů:

Vojtěch Fuksík, Michaela Koutná, Jan Pchálek, Jan Ječmínek, Natálie Hájková, Markéta Nýčová, Bára Pachmannová

Svou činnost zahájili účastí na konferenci ENVOFORUIM 2016, která se uskutečnila 29. září 2016 v kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. Po slavnostním zahájení hejtmanem Moravskoslezského kraje Miroslavem Novákem, europoslankyní Kateřinou Konečnou a náměstkem primátora statutárního města Opavy Daliborem Halátkem následovaly bloky týkající se ovzduší a dopravy v Moravskoslezském kraji. Emisaři shlédli show Smokemana na téma ne/ekologické topení, soutěžili prostřednictvím chytrých telefonů v oblasti emisí.

V letošním roce je čekají zajímavé exkurze, práce v laboratořích SGO a v lednu přírodovědná soutěž GYMKOM.Emisaři se loučí

V letošním roce byl ukončen projekt Emise Slezského gymnázia v Opavě, kterého se naši žáci účastnili jako partneři projektu. Cílem tohoto projektu bylo poukázat na stav ovzduší a životního prostředí v oblasti Moravskoslezského kraje. Emisaři se seznamovali s příčinami znečištění a dopady na zdraví člověka. V průběhu projektu seznamovali žáky naší školy s problematikou, pracovali v laboratořích gymnázia, účastnili se velmi zajímavých odborných exkurzí v rámci celého Moravskoslezského kraje a v neposlední řadě úspěšně reprezentovali v obou letech v soutěžích GYMKOM na regionální úrovni.

Vzhledem k tomu, že se jednalo především o žáky 9. ročníků, je nutné jim poděkovat za důslednou práci a píli v celém projektu a popřát jim mnoho úspěchů v dalších projektech na středních školách.

Poděkování za práci patří především těmto emisařům:

Markéta Fuksíková, Jan Ibler, Zuzana Vostálová, Barbora Burkartová, Natálie Adamcová, Hana Piechová.

Projekt Emise bude pokračovat následným projektem: „EMISE – vzdělávání a osvěta“ podporovaný SFŽP ČR a bude realizován v období září 2016 – prosinec 2017 a to již v nové složení emisařů.


RECETOX

V pondělí 6. 6. 2016 se naši emisaři zúčastnili poslední letošní exkurze. V brněnském RECETOXU vyslechli přednášku „Kontaminace prostředí a lidských tkání“, navštívili výzkumné laboratoře.

Emisaři: Fuksík, Ječmínek, Kostková, Kvasničková, Závorka


Den přírodních věd na SGO v Opavě

31. 3. 2016 uspořádalo opavské gymnázium v rámci projektu Emise den plný pokusů a show v prostorách laboratoří gymnázia. Emisaři prováděli pokusy v oblasti chemie, biologie, fyziky, do programu byla vložená zábavná matematika. V odpoledníích hodinách se společně přesunuli do prostor nové sportovní haly gymnázia, kde tento program ukončil svou poutavou show Dr. Michael Londesborough.

Emasaři: H. Piechová, Z. Vostálová, J. Ibler, M. Fuksíková, B. Burkartová


Exkurze do Centra nanotechnologií a Geologického pavilonu VŠB v Ostravě

22. 3. 2016 jsme s emisaři navštívili Centrum nanotechnologií a Geologický pavilon VŠB v Ostravě. Zajímavou a poutavou formou byla žákům prezentována problematika nanočástic, jejich využití v praxi, ale i jejich negativní dopad na zdraví člověka. V pavilonu geologie se emisaři seznámili s regionálníí ložiskovou geologií, její historií, prohlédli si místní expozici.

Emisaři: T. Kocurek, J. Sýkora, B. Burkartová


"Regionální" kolo soutěže GYMKOM

Po úspěšném absolvování okresního kola soutěže Gymkom, kde naši emisaři obsadili 1. a 3. místo, vstoupili naši emisaři do regionálního kola s obrovskou chutí po úspěchu. Uspěli a přivezli cenné VÍTĚZSTVÍ.

GRATULUJEME!!!

Vítězné družstvo: O. Palát, H. Piechová, N. Adamcová


Exkurze do ostravského ArcelorMittal

29. 2. 2016 se emisaři zúčastnili v rámci projektu Emise SGO exkurze v provozu ostravského podniku ArcelorMital. Navštívili slévárnu v plném provozu, viděli proces výroby ocelových produktů od počátku až do finálního výrobku, který podnik opouští.

Emasaři: H. Piechová, Z. Vostálová, J. Ibler, M. Fuksíková


Emisaři navštívili novou tělocvičnu SGO

Moravskoslezský hejtman Miroslav Novák navštívil studenty Slezského gymnázia v Opavě, kteří se už několik let věnují unikátnímu projektu Emise.

Této akce, která se uskutečnila 27. 1. 2016 v prostorách nově vybudované tělocvičny gymnázia, se zúčastnili i emisaři naší školy: Hana Piechová, Barbora Burkartová, Natálie Adamcová a Jan Ibler. Foto je zde.


Exkurze do spalovny

Ve čtvrtek 14. ledna 2016 se naši emisaři zúčastnili v rámci projektu EMISE SGO v Opavě exkurze do spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě. Seznámili se s technologií a významem likvidace nebezpečného odpadu, druhy odpadu zpracovávané ve spalovnách a významem spaloven pro společnost. Foto zde.

Emisaři: M. Opuszynská, J. Sykora, M. Rehbeinová, L. Stočková

Pedagogický doprovod: M. Beková


Naši emisaři uspěli!!

Ve středu 6. ledna 2016 se naši emisaři zúčastnili okresního kola vědomostní soutěže projektu Emise GYMKOM ANEB TŘÍKRÁLOVÁ CESTA ZA PŘÍRODNÍMI VĚDAMI. 

V konkurenci 14 družstev uspěli a obsadili krásné 2. a 3. místo. Svým úspěchem si vybojovali účast v krajském kole v Havířově. Gratulujeme!!!

2. místo: Markéta Fuksíková, Jan Ibler, Zuzana Vostálová
3. místo: Hana Piechová, Natálie Adamcová, Ondřej Palát

Zodpovědný pedagog: Markéta Beková


Sbírka hornin a minerálů

1. 12. 2015 se naši emisaři zúčastnili exkurze na Katedru geologie VŠ báňské v Ostravě, kde shlédli sbírku hornin a minerálů, pochopili jejich význam a využití pro člověka. Byli seznámeni s geologickou stavbou ČR a jejím vývojem. Ve druhé části exkurze jim byla přednesena přednáška o nanotechnologiích, jejich významem pro společnost, vědu a výzkum.

Pedagogický doprovod: M. Beková

Tohoto výjezdu se zúčastnili tito emisaři: Jan Ibler, Zuzana Vostálová, Markéta Fuksíková, Hana Piechová


Seznámení se stavem ovzduší

Dne 2. 11. 2015 se naši emisaři vypravili na exkurzi do Ostravy, kde navštívili krajský úřad. Zde byli seznámeni se stavem ovzduší Moravskoslezského kraje. Zjistili, co takoví úředníci na úřadě, zabývající se environmentální výchovou, dělají, jak se dá zlepšit ovzduší v našem regionu. Dozvěděli se také, že ovzduší našeho severního souseda – Polska – je někdy horší než u nás. Dalším bodem programu byla návštěva ČHMÚ - Českého hydrometeorologického ústavu, kde emisarům ukázali, jaké typy monitoringu ovzduší používají, co tyto stanice měří a jejich umístění v ČR.

Autor článku: Markéta Fuksíková

Emisaři, kteří se exkurze zúčastnili: Markéta Fuksíková, Zuzana Vostalová, Natálie Adamcová, Michaela Opuszynská

Pedagogický dozor: Mgr. Markéta Beková


Den stromů s emisaři

Dne 18. 10. 2015 naši emisaři pomáhali studentům ze Slezského gymnázia v Opavě propagovat projekt Emise. Někteří se učili provádět pokusy, rozdávali letáky a seznamovali širokou veřejnost s významem druhu spalovaného materiálu. Na stánku se dozvěděli, jaký popel vzniká při spalování suchého dřeva nebo při spálení plastů, kolik je vody v čerstvém dřevě. Foto zde.

Autorka článku: Hana Piechová

Této aktivity se zúčastnili tyto emisařky: Hana Piechová, Barbora Burkartová, Zodpovědný pedagog: M. Beková


VŠB a svět techniky

Dne 13. 10. 2015 se naši emisaři zúčastnili v rámci projektu Emise SGO v Opavě výjezdu do Ostravy. Navštívili Výzkumné energetické centrum VŠB a Svět techniky. Na VŠB si mohli vyzkoušet výrobu elektřiny na ohřátí čaje pomocí rotopedu. Dozvěděli se, na jaké druhy dělíme spalovací kotle, jaké jsou jejich výhody ekonomické, jak se měří teplota spalin a další zajímavosti. Ve světě techniky shlédli 3D film Galapágy. Emisaři si mohli zkusit různé atrakce: běhání na běhacím páse do kopce, tesání do pískovce nebo poznávání tradičních jídel jednotlivých zemí. Fotky najdete zde.

Autorka článku: Hana Piechová 9.A
Pedagogický doprovod: M. Beková
Tohoto výjezdu se zúčastnili tito emisaři: Jan Ibler, Hana Piechová, Barbora Burkartová, Radim Kocurek


Smokeman

Dne 16. 9. 2015 jsme se zúčastnili akce Smokeman. Byli pro nás a ostatní občany Opavy připravené různé pokusy a ukázky související s emisemi a znečištěním našeho ovzduší.

Například ukázka inverze v kapalině, nebo jaké spaliny vychází z komínů při spalování suchého kvalitního dřeva. Bylo zřetelné, jak se při spalování linolea a PET láhví filtrační papírek okamžitě zbarví sazemi dočerna. Ihned šel cítit zápach jedovatých plynů. Foto najdete zde.


Této akce se zúčastnili tito emisaři:

Martina Rehbeinová
Lenka Stočková
Hana Piechová
Barbora Burkartová
Markéta Fuksíková
Jáchym Sýkora
Zuzana Vostálová
Natálie Adamcová


Závěrečný volejbalový turnaj

V pátek 5. června 2015 se v hale ZŠ Mařádkova konal závěrečný volejbalový turnaj emisařů. V klidné a pohodové atmosféře si naši emisaři změřili síly v jiné než vědomostní soutěži. Po dopoledním klání nakonec odcházeli se 4. místem.

Další práce v emisích je čeká až v příštím roce.


Emisařům děkujeme za celoroční práci a přejeme krásné prázdniny.


Vědomostní soutěž Projektu Emise - finále

Ve středu 22. dubna 2015 se na SGO v Opavě konalo finále vědomostní soutěže Projektu Emise. V konkurenci opavských, hlučínských a havířovských ZŠ uspělo a zvítězilo.
Složení družstva: Markéta Fuksíková, Honza Ibler, Jiří Hořic

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


GYMKOM

Naši emisaři se probojovali do finále soutěže GYMKOM

Emisaři ve složenní M. Fuksíková, Honza Ibler a Jiří Hořic zvítězili v úvodním kole soutěže GYMKOM a postoupili do finále , které se uskuteční 22. dubna 2015 v prostorách budovy SGO.

Své znalosti z oblasti zeměpisu, fyziky a přírodovědy si porovnají s postupujícími týmy ze ZŠ Opavska, Hlučínska a Havířova.

Držíme palce!


EMISAŘI V OPATHERMU

Emisaři z opavských škol ZŠ Vrchní, ZŠ Mařádkova, ZŠ E.Beneše, ZŠ Šrámkova, ZŠ B. Němcové, ZŠ Englišova a Slezského gymnázia Opava se zúčastnili v úterý 17. února 2015 exkurze v opavské teplárně Opatherm. Touto exkurzí je provázel předseda představenstva Opathermu Ing. Libor Stuchlík. Exkurzi navštívil také ředitel oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Ostravě Ing. Karel Kozubek a vedoucí Oddělení ochrany ovzduší oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Ostravě Ing. Radomír Štěrba.

My, emisaři opavských škol, jsme se dozvěděli spoustu nových zajímavých informací. Největší zajímavostí bylo jistě zjištění, že se v období topné sezóny v městské části Kylešovice spálí 30 tun hnědouhelného prachu za jeden den. Tímto se vyrobí za den 3,5 MWh. Čekali bychom, že tímto spalováním vyletí do vzduchu obrovské množství škodlivin, ale opak je pravdou. Tato teplárna využije 97% veškerého tepla a zbylý odpad, který by šel v rodinném domku do ovzduší, prochází v teplárenském komíně filtrem. Filtrováním se vyčistí 99,9% prachu, což znamená, že z komínu stoupá čistá pára. U obytných domů takové filtry nejsou, a proto tyto domy, i když spalují daleko méně uhlí, znečišťují ovzduší mnohem více.

Pro nás, kteří se zabýváme sledováním emisí v Opavě, byla tato exkurze nejen zajímavá, ale i velmi podnětná.

Autorka článku: Hana Piechová 8.A


Emise a "KROTITELÉ VZDUCHU"

Ve čtvrtek 5. února 2015 se emisaři naší školy Honza Ibler, Nela Uvírová a Martin Koczurek zúčastnili prezentace projektu Emise pod názvem "Krotitelé vzduchu". Na akci informovali spolužáky a občany města Opavy o významu tohoto projektu a vlivu emisí na životní prostředí. Předváděli pokusy na spalování lihu jako důkaz, že ethanol neuvolňuje při spalování žádné škodlivé látky a další pokusy spojené s touto problematikou.

Děkujeme těmto emisařům za vzornou reprezentaci naší školy.


4. školení 13. 1. 2015

V úterý 13. ledna 2015 se uskutečnilo na SGO v Opavě již 4. školení emisařů. Naše emisařky ve složení Natka Adamcová, Nela Uvírová, Martina Rehbeinová, Hana Piechová a Barča Burkartová si vyzkoušely nové pokusy v prostorách laboratoří gymnázia, prezentovaly své aktivity, které v roli emisařů plnily v průběhu měsíce prosince.

V následujících měsících - únor a březen je čeká soutěž z oblastí matematiky, fyziky, zeměpisu a biologie. Budeme všem emisařům držet palce!


3. školení 5. 12. 2014

Dne 5. 12. 2014 se na SGO konalo již 3. setkání emisařů. Praktické činnosti byly rozděleny do tří částí: fyzikální pokusy, chemické pokusy a prezentace aktivit spojených s emisemi. Ve fyzikálních laboratořích jsme viděli pokusy na setrvačnost, akci a reakci. V prezentaci škol nám ukazovali meteostanici. Seznámili nás s bezpečností na pochůzkách emisařů, v chemické laboratoři nám ukazovali, co udělají těžké kovy s organismem. Foto najdete zde.

Setkání se zúčastnili:

Hana Piechová, Martina Rehbeinová, Zuzana Vostálová, Markéta Fuksíková, Jan Ibler, Radim Koczurek


2. školení 18. 11. 2014

V úterý 18. 11. 2014 proběhlo v rámci projektu Emise další – již 2. setkání emisařů na SGO. Cílem bylo proškolit nové emisaře zapojené do tohoto projektu.

Naše děvčata: Hana Piechová, Martina Rehbeinová, Nela Uvírová, Bára Burkartová, Bety Vavrlová a Míša Opuszynská v prostorách laboratoří gymnázia se seznamovala s emisemi z pohledu biologie, chemie a fyziky, byla jim předvedena kvadrokoptéra a její možnosti sledování emisí. Na závěr shrnuly svou činnost v pracovní skupině. Akci natáčela ČT a televize Polar.

V současné době emisaři připravují pro žáky naší školy fotosoutěž s názvem „Jak to vidíme my?“ Soutěž bude probíhat od měsíce listopadu do konce měsíce března, kritéria soutěže budou viset na plakátech umístěných v budově školy. Foto zde.


Fotosoutěž

plakat


1. školení 9. 10. 2014


Ve čtvrtek 9. 10. se na SGO pořádal v rámci projektu Emise laboratorní den. Pět žáků naší školy si mohlo prohlédnout gymnázium a setkat se se studenty.

Jelikož na naší škole nemáme žádné chemické a fyzikální laboratoře, bylo pro nás velkým zážitkem vůbec v takové učebně pracovat. Ukázali nám spoustu zajímavých pokusů nejen z chemie, ale i z fyziky. Nakonec jsme měli odprezentovat co jsme v projektu Emise dokázali a co jsme udělali apod. Třešničkou na dortu bylo zhlédnutí kvadrokoptéry, což je malé letadlo s videokamerou a foťákem, které snímá kouřící komíny. Foto si můžete prohlédnout zde.

Příští měsíc proběhne další podobný den, a my doufáme, že bude ještě lepší než ten předchozí.


V úterý 23. 9. 2014 se v prostorách Slezského gymnázia v Opavě konalo setkání zástupců základních škol, kteří se zapojili do projektu Emise. Skupina žáků naší ZŠ se rozhodla vstoupit do projektu a s očekáváním se zúčastnili první organizační schůzky. Pod vedením vyučujících gymnázia (Mgr. Kučera - SGO) se seznámili se správnou prezentací, výchovou k udržitelnému rozvoji a jeho cíli v Opavě (RNDr. Durčáková - MMO), porušováním předpisů v oblasti životního prostředí (Ing. Štěrba – ČIŽP).


Ekofilm

V pátek 3.10. 2014 jeli emisaři s paní učitelkou Bekovou na Ekofestival s názvem EKOFILM - 40 let, který byl pořádán v kině Vesmír. Byly zde prezentovány ukázky "filmů": Tělo plné zdraví, Dvoustupňový muž a dvoustupňová žena, Kabaret vědy a techniky + kvíz a prezentace o projektu EMISE. Byl to velmi zajímavý den, kdy jsme se dozvěděli řadu nových a pro nás přínosných informací. Foto zde.


Emise a emisaři

Naše škola ZŠ Vrchní se zapojila do projektu EMISE, který organizuje Slezské gymnázium v Opavě. 


Současně byla nainstalována na budovu školy meteorologická stanice.

Emisaři naší školy jsou: 

Markéta Fuksíková
Jan Ibler
Zuzana Vostalová
Barbora Burkartová
Elizabeth Vavrlová
Vendula Krobotová
Michaela Opuszynská
Denisa Blachutová
Sára Wiederová
Natálie Adamcová
Kateřina Beková
Radim Kocurek
Hana Piechová
Martina Rehbeinová

A naši pomocníci jsou paní učitelka Markéta Beková a pan učitel Ivo Minks.

GDPR

Ochrana osobních údajů