1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

Přehled o počtu tříd a žáků 2020/21

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 1.-5.
Chlapci 25 25 31  25  24  130 
Dívky 30 27  23  16  33 
129 
Celkem 55 52  54  41  57  259 

Ročník 6. 7. 8. 9. 6.-9. 1.-9.
Chlapci 27  32  34  25  118  248 
Dívky 30  26  26  31  113  242 
Celkem 57  58  60  56  231  490 

 

Rozvrh hodin učitelů

Rozvrh hodin tříd

Přehled o organizaci vyučování 2020/21

JMÉNO UČITELE FUNKCE PŘEDMĚTY TŘÍDA KONTAKT
Mgr. Podzemný Roman Ř Z,SV,TV   roman.podzemny@zsvrchni.cz
Mgr. Seidlová Danuše
F   danuse.seidlova@zsvrchni.cz
Mgr. Burkartová Karin VP AJ,Z,RJ   karin.burkartova@zsvrchni.cz
Mgr. Šimečková Eva SP     eva.simeckova@zsvrchni.cz
Mgr. Monika Gracová Uč. 1. st. I.A monika.gracova@zsvrchni.cz
Mgr. Vaculová Kateřina Uč. 1. st. I.B katerina.vaculova@zsvrchni.cz
PaedDr. Bočková Ludmila Uč. 1. st. II.A ludmila.bockova@zsvrchni.cz
Mgr. Krausová Marcela Uč. 1. st. II.B marcela.krausova@zvrchni.cz
Mgr. Pospíšilová Monika Uč. 1. st. III.A
monika.pospisilova@zsvrchni.cz
Mgr. Dubovanová Lucie Uč. 1. st. III.B lucie.dubovanova@zsvrchni.cz
Mgr. Krajíčková Veronika Uč. 1. st. IV.A veronika.krajickova@zsvrchni.cz
Mgr. Smolková Markéta Uč. 1. st. IV.B marketasmolkova@zsvrchni.cz
Mgr. Quis Kamil Uč. 1. st. V.A kamil.quis@zsvrchni.cz
Mgr. Sniegoňová Simona Uč. 1. st. V.B simona.sniegonova@zsvrchni.cz
Mgr. Večerková Martina Uč.
RV,OV,NJ,AJ
VI.A
martina.vecerkova@zsvrchni.cz
Mgr. Jarošová Zuzana
Uč.
M,Z,PČ,I VI.B
zuzana.jarosova@zsvrchni.cz
Mgr. Havránková Renata MP+Uč. D,OV VII.A renata.havrankova@zsvrchni.cz
Mgr. Wittassková Gabriela Uč.  AJ, ZA VII.B gabriela.wittasskova@zsvrchni.cz
Mgr. Hrabica Jan Uč.
PŘ, CH, TV VIII.A jan.hrabica@zsvrchni.cz
Mgr. Grigarčíková Klára Uč. ČJ,HV,SZ VIII.B klara.grigarcikova@zsvrchni.cz
Ing. Minks Ivo ICT+Uč. M,F,I IX.A ivo.minks@zsvrchni.cz
Mgr. Kramolišová Markéta Uč. NJ, AJ IX.B marketa.kramolisova@zsvrchni.cz
Mgr. Hlaváčková Ivetta Uč. M,CH   ivetta.hlavackova@zsvrchni.cz
Mgr. Bárta Dalibor Uč. TV   dalibor.barta@zsvrchni.cz
Mgr. Martina Gallo Uč. TV, PŘ, Z   martina.gallo@zsvrchni.cz
Mgr. Gebauer Aleš Uč. TV,PČ,SV   ales.gebauer@zsvrchni.cz
Mgr. Onderková Hana Uč. TV, OV, RV   hana.onderkova@zsvrchni.cz
Mgr. Eschingerová Petra Uč. M, AJ   petra.eschingerova@zsvrchni.cz
Mgr. Fryčová Petra Uč. ČJ,D,PČ   petra.frycova@zsvrchni.cz
Mgr. Jedličková Ivana Uč. ČJ, D  
PhDr. Kašingová Dana Uč. AJ,FJ,RJ dana.kasingova@zsvrchni.cz
Mgr. Prášilová Lucie Uč.     lucie.prasilova@zsvrchni.cz
PhDr. Valeček Jan Uč. AJ,ŠJ   jan.valecek@zsvrchni.cz
Mgr. Tošenovská Eva Uč. ČJ,VV,VT   eva.tosenovska@zsvrchni.cz
Mgr. Hudečková Petra Psych.     petra.hudeckova@zsvrchni.cz
Mgr. Hohálová Hana ŠA     hana.hohalova@zsvrchni.cz
Ježková Jana AP     jana.jezkova@zsvrchni.cz
Smržová Petra ŠA     petra.smrzova@zsvrchni.cz
Mgr. Navrátilová Marie Uč. AJ,FJ,RJ   marie.navratilova@zsvrchni.cz
Vašíčková Eva Vych. TV 1.odd. ŠD eva.vasickova@zsvrchni.cz
Matýsková Vlasta Vych. 5.odd. ŠD vlasta.matyskova@zsvrchni.cz
Blaháková Libuše Vych.   6.odd. ŠD libuse.blahakova@zsvrchni.cz
Milanová Kateřina Vych.   4.odd. ŠD katerina.milanova@zsvrchni.cz
Vaňková Bronislava Vych.   7.odd. ŠD bronislava.vankova@zsvrchni.cz
Bendíková Žaneta AP+Vych.   2.odd. ŠD zaneta.bendikova@zsvrchni.cz
Bc. Hřivnacká Naděžda Vych.   3.odd. ŠD nadezda.hrivnacka@zsvrchni.cz
Kokyová Bronislava ŠK   Školní klub bronislava.kokyova@zsvrchni.cz
Vaňková Zuzana AP     zuzana.vankova@zsvrchni.cz
Cacková Markéta AP     marketa.cackova@zsvrchni.cz
Šafarčíková Andrea AP     andrea.safarcikova@zsvrchni.cz
Mgr. Pešatová Helena Uč. náboženství   helena.pesatova@zsvrchni.cz

GDPR

Ochrana osobních údajů