1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 

Třída 7.A
Třídní učitelka: Hana Nohálová
Třídní samospráva:


* Mluvčí třídy: Toník Kozelský, Anežka Parvová
* Pokladník: Barunka Katolická
* Výběrčí čehokoliv: Kačka Vavrlová, Eli Pekárková
* Redakční rada: Kačka Bilerová, 
Eli Pekárková

 

Rozvrh hodin třídy najdete zde

* * *

7. ročník

Hygiena rukou a naše zdraví - přednáška

Proč bychom si měli mýt ruce? Všude jsou nebezpečné bakterie (Např: tlačítka od bankomatu, zábradlí, umyvadla, peníze, kliky atd..), díky kterým bychom mohli chytit různé nemoce. Jak se nemocím můžeme vyhnout? Umýváme si ruce vždy: Před jídlem, po použití toalety, při znečištění rukou. S umýváním rukou se potkáváme každý den, můžeme však i používat dezinfekci na ruce. Ale pozor, nepoužívejte dezinfekci příliš často, veliký objem škodí!!! Zajímavý fakt: Špína jde vidět na rukou pod UV světlem. Vydezinfikované ruce pod UV světlem svítí zářivou světle modrou, a naopak nevydezinfikované světlou září nesvítí.


6. ročník 

Výlet do Slezského divadla   

Dne 13.4. jsme šli na výlet do Slezského divadla na muzikál Noc na Karlštejně. Do divadla jsme šli pěšky, když jsme došli na místo, chvíli jsme museli počkat a vystoupení začalo v 9 hodin. Měli jsme si vzít pěkné oblečení a svačinku. Muzikál byl o tom, jak Karel IV. zakázal vstup ženám na jeho hrad, poté se ale na hrad dostala žena Karla IV. a ten rozhodl, že ženy vstup budou mít dovolen... 


Přednáška o dospívání  

Přednáška se odehrála dne 19.4. Na naši školu přijela paní, která to říkala první rok i klukům (až doteď se toto říkalo jen holkám). Přednáška byla o dospívání - popisovaly se ženské i mužské rozmnožovací orgány apod. Hlavním úkolem přednášky bylo to, abychom věděli, co nás čeká.... 😀

Jako asi každý kluk ve 12-ti letech jsme přednášku spíše protrpěli - bylo to pro nás vtipné, ale asi i přínosné.  

Divadlo bylo krásné a myslím si, že si to všichni užili. 


 
Matematická olympiáda 
 
V úterý 12. dubna 2022 se konalo okresní kolo matematické olympiády. Měli jsme sraz ve tři čtvrtě na osm v šatnách. Na ZŠ Otickou, kde se olympiáda konala, jsme šli s paní učitelkou Onderkovou. Z naší školy Vrchní se soutěže účastnilo celkem 5 žáků v různých kategoriích. Na Otickou jsme došli kolem půl deváté. V tělocvičně jsme podepsali prezenční listinu a dostali jsme účastnický list. Potom jsme si šli sednout na lavičky a čekali na další instrukce.
 
Ještě před devátou položili vyučující do tělocvičny na zem 3 papíry s rozmístěním žáků do tří tříd. Já jsem byla v 8.C. Pak nám ještě dali nějaké informace k olympiádě, aby každý věděl, ve které třídě je. Pan učitel nás zavedl do jednotlivých tříd. Do třídy 8.C jsme šli z naší školy dva, celkově nás ve třídě bylo asi dvacet až dvacet pět. 
Ve třídě nám pan učitel vysvětlil, že dostaneme tři úlohy. Ke každé jsme měli napsat kategorii, jméno, příjmení, školu a adresu. Na tři úlohy jsme měli dohromady dvě hodiny čistého času. Začali jsme psát asi v devět hodin a tím pádem jsme měli končit kolem jedenácté. Úlohy byly celkem těžké, ale počítaly se dobře. Nejtěžší bylo asi to, že se výsledky a postup musely nějakým způsobem popsat. Vypočítat úlohy mi trvalo hodinu a půl. Pak už jsem je odevzdala a čekala, až je dopočítají ostatní. V jedenáct hodin museli všichni vyřešené úlohy odevzdat a mohli jsme jít do třídy, kde nám řekli výsledky jednotlivých úloh v každé kategorii. 
 
Zjistila jsem, že mám všechny úlohy vyřešeny správně. Příklady a postupy nám vysvětlovala jedna paní učitelka. Pak jsem šla ven, kde už nás čekala paní učitelka Onderková. Před školou stál i Honza Adamec, spolužák z 6.B. Počkali jsme na ostatní, řekli si, jaký z toho máme pocit, a vrátili jsme do školy.
 
Cirkus
 
Dne 1. 6. 2022 se na naší škole uskutečnila akce Cirkus trochu jinak. Všichni jsme si na první vyučovací hodině vyzkoušeli žonglování. Někomu to šlo dost dobře, někomu ne. Těm, kterým se dařilo, se mohli další den zúčastnit vystoupení. Celý čtvrtek pilně trénovali. Vystoupení bylo moc krásné, všichni jsme si to užili.  
 
Další společnou akci máme naplánovanou na 28.6.2022, kdy pojede celá naše třída na výlet do Kopřivnice. Je to náš poslední výlet před prázdninami.
 
 

GDPR

Ochrana osobních údajů