1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde

Přihlášení


Třídní učitelka: Ludmila Bočková

Rozvrh hodin třídy najdete zde

Foto zde.


Akce 1.A třídy šk. rok 2017/2018

Září
- Slavnostní přivítání žáků 1.tříd ve Slezském divadle, pohádka O kůzlátkách
- Sportovní dopoledne pro prvňáčky, akce města
- Podzimní hrátky (výstava ovoce a zeleniny, výroba podzimáčků ve spolupráci s rodiči, den pro zdraví
- Dětský pěvecký sbor 1.tříd

Říjen
- Dopravní výchova, vycházka městem
- Úvodní knihovnická lekce - knihovna Opava Kateřinky (skřítek Knihomílek)
- Den se zvířátky (spolupráce s SMPř Opava)
- Malíř Bořek Frýba mezi dětmi (kreslí dětem oblíbená zvířátka)
- Sportovní dopoledne v Buly centru Kravaře
- Sběr kaštanů a sběr papíru

Listopad
- Halloween
- Den s Indiány (zábavné učení)
- Slavnost Slabikáře
- Mámo, táto, přijďte mezi nás (třídní schůzka s rodiči a dětmi)

Prosinec
- Mikuláš mezi dětmi
- Vánoční jarmark – vystoupení pěveckého sboru 1.tříd
- Vánoční aerobic
- Vánoční besídka ve třídě
- Ukázky betlémů
- Výlet do vánočního zámku (Raduň nebo Hradec)

Leden
- Lyžařský výcvik
- Recitační soutěž, třídní a školní kolo
- Návštěva loutkového divadla
- Pomáháme zvířátkům v zimě (SMPř Opava)
- Vítání malých občanků v KD Opava

Únor
- Masopustní hrátky ve třídě
- Výtvarná soutěž, příprava na soutěž pěveckou
- Vitamínový den
- Návštěva knihovny 2. lekce

Březen
- Vítání jara - projekt ve třídě
- Pěvecká soutěž
- Jarní velikonoční dílničky, jarmark, vystoupení pěveckého sboru

Duben
- Beseda – policie ČR, hasiči mezi dětmi
- Den země – Planetárium, Školní statek – zvířata
- Výtvarná soutěž k měsíci bezpečnosti

Květen
- Oslava Dne maminek
- Koncert pro děti (hudební skupina v kině Mír)
- Závěrečná knihovnická lekce – pasování na čtenáře
- Výlet – hřiště Buly centrum Kravaře, letiště Zábřeh

Červen
- Škola v přírodě
- Školní branný den
- Ukončení školního roku, vysvědčeníVážení rodiče,

úspěšně jsme prožili první dny i týdny ve škole, naučili jsme se číst již několik písmen, slabik i prvních slov, kreslíme a píšeme první znaky písmen, počítáme, porovnáváme, poznáváme číslice, zpíváme, cvičíme, vyrábíme zajímavé věci. Navštívili jsme Slezské divadlo, kde představitelé města přivítali prvňáčky z opavských škol.Prožili jsme sportovní dopoledne, pan fotograf nás vyfotil na první školní foto.
Přivítali jsme společně podzim písničkou, dramatizovali jsme pohádku O velké řepě, děti ochutnaly ovoce a zeleninu z výstavky, vyrobily si podzimního ježka, společně s rodiči vytvářeli zajímavého podzimníčka. V rámci dne zvířat nám kamarád Štěpánek Hudec přinesl do školy křečka a všechny ostatní děti seznámil s tím, jak o něj pečuje. Pan malíř Bořek Frýba dětem nakreslil oblíbené zvířátko. Den zdraví se nám vydařil, ochutnali jsme zajímavé dobroty z ovoce a zeleniny.
Navštívili jsme místní pobočku knihovny v Opavě – Kateřinkách, poznali jsme skřítka Knihomílka.
Všechny zajímavé momenty z života našich žáčků z 1.A si prohlédněte ve fotogaleriizde.

Děkuji všem za spolupráci a těšíme se na vše, co nás čeká.

Tř. uč. L. Bočková