1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Třída 9.A
Třídní učitelka: Eva Tošenovská
Třídní samospráva:

* Předseda:
* Místopředseda: 
* Mluvčí třídy:
* Třídní kniha: 
* Nástěnkář: 

Rozvrh hodin třídy najdete zde

9. ročník

 
Začátek školního roku
 
Minulá 8.A vstupuje do nového školního roku jako 9.A. Doufáme, že si nastávající rok užije, jelikož to je její poslední rok na této škole. Některé nejmenované žačky zahájily školní rok možnými 2 z chování…
 
 
Výtvarná soutěž
 
Dne 2.10. se konala výtvarná soutěž Kreslíš, kreslím, kreslíme na SŠPU. Zúčastnily se mimo jiné i dvě naše žákyně z 9.A Constance Taylor a Markéta Stoklasová, která se umístila na krásném 3. místě.
 

 
8. ročník
 
Akce:
 
17. - 21.9. 2018 – Výměnný program s Německem – poznávací a jazykový projekt
4.10. 2018 – Planeta Země – kino Mír
8.10. - 12.10. 2018 – Cyklisticko-fotografický kurz
24.10. 2018 – Sportovní den v Buly Aréně Kravaře
26.10. 2018 – Projektový den „Osudové osmičky“                                                                                                                            Děti učí děti, workshopy k významným  mezníkům československé historie
31.10. 2018 – Slezské divadlo Opava – Kytice
15.11. 2018 – Den otevřených dveří OHK Opava - prezentace škol města
28.11. 2018 – Exkurze - Vídeň
11. - 15.12. 2018  – Lyžařsko-poznávací kurz Rakousko
20.12. 2018 – Vánoční jarmark ZŠ Vrchní
10.2. -15.2. 2019 – Lyžařský výcvik Karlov
1.4. 2019 – Slezské divadlo Opava – Jak je důležité míti Filipa
17.4. 2019 – workoutová skupina Fenix Opava- prezentace trávení volného času
6. - 11.5. 2019 – Výměnný program v Německu – poznávací a jazykový projekt
21.5. 2019 – Praha – historicko-zeměpisná exkurze
31.5. 2019 – Planeta Oxidan – vzdělávací program zaměřený na efektivní využití zdrojů, odpadní vody
25.6. 2019 – Branný den
 

Výlet
 
Dne 13.6. jsme celá třída 8.A jeli na dvoudenní výlet do Brna. Sraz jsme měli na Východním nádraží, odkud jsme jeli do Ostravy a z Ostravy do Brna. Když jsme přijeli do Brna, vyrazili jsme do Kapucínské hrubky. Poté jsme navštívili hrad Špilberk, kde jsme měli prohlídku kazemat. Potom jsme šli na náměstí, a měli jsme rozchod. Když jsme se sešli zase zpátky, vyrazili jsme na přístaviště, ze kterého jsme dopluli lodí až k našemu penzionu, kde jsme byli ubytovaní. Potom jsme se šli koupat do Brněnské přehrady. Když jsme přišli do penzionu, dali jsme  si večeři a šli jsme na pokoje. Druhý den ráno jsme vstávali v 8:00. Dali jsme si snídani a celé dopoledne jsme byli u vody. Jeli jsme zpátky na nádraží a vlakem jsme jeli domů. Výlet se nám líbil. 
 
Zpracovala: Sabina Přibylská, Petra Černínová, Natálie Cihlářová.
 
8.A na lyžáku 7. tříd
 
Asi polovina naší třídy 8.A se zúčastnila Lyžařského kurzu s žáky sedmých tříd. Byli jsme tam 10.-15.2. 2019. Moc jsme si to užili, i díky tomu, že jsme měli Bussines pokoje, takže jsme měli vlastní koupelnu a nemuseli jsme hrát všechny přiblblé hry. Také jsme měli sportovní úspěchy nejen mezi námi. V biatlonu dvojic skončily Mariana Libová a Markéta Stoklasová na úžasném 3. místě a porazily i favority Šárku Machů s Janem Krčkem, což nikdo nečekal. Taky jsme měli vlastní kategorii slalomu v snowboardu a lyžích, což ceníme mi i sedmáci, protože díky tomu měli šanci se umístit. Příští rok se k sedmákům nacpeme zase, bylo to super.
 
8.A v divadle
 
V roce 2018 jsme byli v divadle na představení Kytice, podle knihy, kterou napsal Karel Jaromír Erben. Ve hře byly ztvárněny 4 balady z 13 a to Svatební košile, Zlatý kolovrat, Vodník a v neposlední řadě Štědrý večer. Celé 8.A se představení moc líbilo. Vyjádřila se k tomu i žákyně Šárka Machů, řekla : „ Bylo to dechberoucí a okouzlující ! Všem s klidem v duši doporučuji.“ Těšíme se na další kulturní zážitek.
 
Šťastné a veselé Vánoce, zdraví a štěstí v novém roce přejí žáci z 8.A.
 
 
Opavské vánočky

Dne 20.12.2017 jsme se zůčastnili Opavských vánoček ve fotbale,florbale ve volejbale.Ve fotbale jsme obsadili 6.místo s obsazením : Alexandr Rychlý,Filip Uvira . 
Ve florbale jsme vybojovali 4.místo s týmem Vojtěch Pavliček, Vítězslav Rein, Natálie Bártova, Kačka Pachmannová , Matyáš Drastík,Ondřej Slanina, Adam Badura.
Ve volejbale jsme obsadili 4.místo zůčastnili se Lukáš Chovanec,Tomáš Rypel,Nela Sudová,Markéta Stoklasová.
Ze svými výkony jsme velice spokojení.
Tenhle den nás velmi bavil.
 
 
Čtenářská gramotnost

26.9. 2017 jsme v rámci projektového dne zdokonalovali naše čtenářské znalosti a dovednosti. Našim tématem bylo dílo K.J.Erbena "Kytice". Přečetli jsme si balady Poklad, Vodník, Svatební košile a plnili úkoly zadané k textům. Na závěr jsme shlédli všechny tři balady ve filmovém zpracování.


Exit tour

V úterý 3.10. jsme na naší škole v rámci preventivního programu přivítali hudebníky z Kalifornie, kteří nám představili svou kapelu v rámci turné "EXIT TOUR". Žáci zažili rockový koncert přímo v tělocvičně, která se na dopoledne změnila v opravdovou stage. Poté byly připraveny besedy a výukové bloky s lektory na téma sex, pohlavní nemoci, sebevědomí, stravovací návyky aj. Bylo to pro nás velmi zajímavé a netradiční vyučování.


Sportovní den

Ve středu 18.10. jsme zase po roce vyrazili na sportovní den do Bully centra v Kravařích. Každý z nás si vybral dvě aktivity, které nás baví /např. fotbal, bruslení, bowling, plavání aj./ a se svými kamarády si užil parádní den plný zábavy a sportu.

Výchovný koncert

Středa 25.10. byla pro nás neobvyklá, protože jsme vyučování začali v Knihovně Petra Bezruče. Měli jsme hodinu hudební výchovy s klavíristou Dominikem Fajkusem a violoncellistou Janem Hanouskem. Pánové nás provedli dějinami hudby od baroka až po současnost. Vyslechli jsme si spoustu skladeb a zjistili jsme, že i v dřívějších dobách se skládala hudba, která má hodně společného s tou současnou a můžeme ji poslouchat i dnes.

Plánované akce

31.5. Exkurze Dlouhé Stráně
13.6. Divadlo loutek Ostrava - Hodina Komenského
15.6. Školní výlet Bouzov, Javoříčské jeskyně

Sportovní den a Den prevence

Na konci června proběhl na Stříbrném jezeře již tradiční den v přírodě, který měl za úkol procvičit a upevnit znalosti a dovednosti ve zdravovědě, střelbě, topografii a zručnosti. Střelba ze vzduchovky, hod granátem na terč a chůze po slack „lajně“ byly opět výzvou pro všechny zúčastněné. Tradičně dětem zpestřovali disciplíny i zástupci místního hasičského sboru ukázkami svého umění.


Den Země

Foto zde.


Slezské divadlo

Už celý měsíc jsme se těšili na den 27. 4. 2017, kdy jsme navštívili Slezské divadlo, kde jsme shlédli muzikál "Noc na Karlštejně". Živá hudba, krásné kostýmy a veselý příběh zaujal všechny žáky šestých tříd. O přestávce jsme si prohlédli prostory divadla, občerstvili jsme se a těšili na druhou část příběhu. Závěrečný potlesk odměnil všechny herce a my plni zážitků odcházeli do školy.


Výstava Josefa Lady

Žáci šestých tříd navštívili v měsíci březnu výstavu Josefa Lady v Domě umění. V animačním programu se dověděli spoustu nových poznatků z malířova života, z jeho počátků tvorby. Zjistili, že nejen rodná ves Hrusice, hrající si děti, vodníci i ponocní byli jeho náměty, ale také komiksy, které kreslí do novin a časopisů. A uvědomili si, že musel vynaložit spoustu úsilí, snahy a píle, aby se stal známým a oblíbeným malířem.


Sportujeme!

Středeční dopoledne 9.11.2016 strávila naše třída ve sportovním centru Buly Aréna v Kravařích. V příjemném prostředí jsme si užili bazénu, ledové plochy, tělocvičny i sportovní haly. Všichni jsme se vraceli spokojeni a načerpali jsme nové síly do další práce ve škole.

Drama dílny

Nové vědomosti a poznatky můžeme získávat i zábavnou formou. Důkazem toho jsou drama- dílny, které proběhly na naši škole v pátek 11.listopadu. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o J.A. Komenském a zkusili si zahrát divadlo. Moc se nám to všem líbilo.


Den jazyků

Dne 18. 11. proběhl na naši škole Den jazyků. Tentokrát poněkud netradičně si každá třída vybrala svou zemi. Žáci měli za úkol v jednotlivých předmětech prezentovat znalosti o této zemi, např. jazyk, zeměpis, přírodopis, kulturu a zvyky. Byla to pro ně nelehká úloha a tímto bychom chtěly poděkovat všem za vynaložené úsilí a práci.
M. Večerková, E. Tošenovská

Adaptační kurz


Adaptační kurz začal tím, že jsme měli přijít před školu. Od školy jsme šli na autobusovou zastávku. Cestou jsme si zahráli pár her. Autobusem jsme se přemístili do Suchých Lazců, kde nás už čekala paní učitelka. Dál jsme šli lesní cestou. Abychom nezlobili, tak jsme hráli různé hry a seznamovali jsme se s novými spolužáky. Měli jsme dojít do areálu Myšinec. Po příchodu do areálu jsme se rozdělili do chatek. Potom jsme šli dovnitř budovy a hráli hry. Moc nás to bavilo. Pak jsme měli chvilku volného času. Paní kuchařka nás zavolala na večeři, která nám moc chutnala. Po večeři jsme zase hráli hry a když se začalo stmívat, tak jsme rozdělali oheň a opékali párky. Pak už byla tma a ti odvážní se vydali na stezku odvahy a ti, kteří nechtěli, tak šli spát. Usli jsme asi ve dvanáct. Ráno jsme se probudili a šli jsme na snídani. Na snídani byl výběr ze švédského stolu. Pak jsme se sbalili a vyrazili na cestu zpátky domů. Moc se nám to tam líbilo. Foto zde.

Napsaly žačky 6.A Katka Pachmannová a Markéta Stoklasová
GDPR

Ochrana osobních údajů