1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Třída 9.A

Třídní učitelka: Gabriela Wittassková
Třídní samospráva:

* Mluvčí třídy: 
Bára Pachmannová + Tomáš Sedláček
* Šatnáři: 

* Pokladník: 

Rozvrh hodin 
třídy najdete zde

* * *


Akce duben, květen, červen
 
30. 4. sběr starého papíru
28. 5. - 1. 6. zeměpisná exkurze, nutné odevzdat návratku do pátku 20.4. z důvodu objednání ubytování
11. 6. - 15. 6. nácvik divadelního představení v Loutkovém divadle
25. 6. v 17 hod. divadelní představení pro rodiče v Loutkovém divadle
27. 6. v 16 hod. slavnostní předávání vysvědčení v Knihovně P. Bezruče
 
 
ZEMĚPISNÁ EXKURZE 2018
 
 
úterý
 
- zdolání vyhaslé čtvrtohorní sopky Velký Roudný  a Venušiny sopky,j která je známá i mineralogicky,  v čediči se hojně nachází zelený nerost olivín, který se podařilo objevit i našim frekventantům zájezdu
 
-  návštěva Rešovských  vodopádů, které se nachází  v údolí toku říčky Huntavy, asi 1,5 km od vsi Rešov,  říčka zde prochází hlubokým, úzkým kaňonem přes několik vodopádů a kaskád, které jsme také úspěšně zdolali
 
- příjezd do Vižňova, kde jsme trávili 3 noci
 
 
středa
 
- návštěva továrny PETROF, spol. s r.o., zabývající se především výrobou klavírů a pianin. Sídlí v Hradci Králové,  podle oficiálních stránek firmy je Petrof největším evropským výrobcem akustických klavírů a pianin
 
zde si naše pianistky mohly samy zahrát nejen na klavíry  vyrobeny v minulém století a také na ty, na kterých preludoval třeba Petr Malásek nebo Václav Hudečka
 
- prozkoumání východočeského historického pevnostního města Josefov (Jaroměř) a jeho tvrze v vystavěné na příkaz císaře Josefa II. jako ochrana proti prušákům
 
- koupání ve vodní nádrži Rozkoš, s nadsázkou též přezdívanou Východočeské moře,  podle rozlohy je osmou největší přehradou v České republice
 
- návštěva města Náchod
 
 
čtvrtek
 
- shlédnutí Broumovského kláštera
 
- procházka a prozkoumávání Broumovských stěn z kvádrových pískovců, které tvoří přirozenou hranici mezi Polickem a samotnou Broumovskou kotlinou
 
 
pátek
 
- návštěva rezervace Babiččino údolí u Ratibořic
 
Foto zde.
 
 
DIVADLO DO ŠKOL 2018
ŠÍPKOVÁNÍ S RŮŽENKOU
11.6. - 15.6.2018 ZŠ Vrchní 9.A
 
Časový harmonogram: vždy od 8.00 do 13.00 v Loutkovém divadle SVČ Opava
S sebou: pohodlné černé oblečení bez nápisů a hrubší ponožky, nejlépe taky
černé
Cena divadelní dílny: 250,- Kč na žáka

9. ročník

Říjen: 

EXIT TOUR - preventivní program

V úterý 3.10. jsme na naší škole v rámci preventivního programu přivítali hudebníky z Kalifornie, kteří nám představili svou kapelu v rámci turné "EXIT TOUR". Žáci zažili rockový koncert přímo v tělocvičně, která se na dopoledne změnila v opravdovou stage. Poté byly připraveny besedy a výukové bloky s lektory na téma sex, pohlavní nemoci, sebevědomí, stravovací návyky aj. Naše třída absolvovala besedu na téma “Náboženství a sekty“.


Září:

Den čtenářské gramotnosti

Dne 26.9. se uskutečnil projektový den zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci devátých ročníků se tento den blíže seznámili se spisovatelem E. M. Remarquem a společně se věnovali jeho nejúspěšnějšímu dílu – Na západní frontě klid. Při práci s textem studenti porovnávali své znalosti z historie s obrazem války v beletrii. Příjemné dopoledne bylo zpestřeno ukázkami ze stejnojmenného filmu. Odpoledne se žáci zabývali odborným textem s názvem „Etna – sopečná činnost“. V pracovních listech vyhledávali geografické informace z tabulky a následně je zpracovávali do grafů. Pracovali podle metod kritického myšlení, sledovali a vyhodnocovali vlastní porozumění textu.
8. ročník 2016/2017

Projekty

Ponoř se do mikrokosmu – projekt sdružení Natura Opava
Den jazyků – projekt žáků II. stupně ZŠ Vrchní
EMISE – projekt studentů Slezského gymnázia Opava
EDISON – multikulturní škola
Global Schools – téma Ekostopa

Akce

Planeta Země – Filipíny
Kaple svatého kříže – animační program ve Švédské kapli
Legiovlak - projekt Československé obce legionářské
Limonádový Joe – divadelní představení v Slezském divadle Opava
Informa – veletrh středních škol pořádaný Střední technickou školou v Opavě
72 hodin – zvelebování školy a jejího okolí
Sportovní den – Buly Aréna Kravaře
Den jazyků - Střední hotelová škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola v Opavě
Na Ladu máš náladu – animační program v Domě umění Opava
Lyžařský kurz – Dolní Morava
Letem Shakespearovským světem – dramadílna
Čistička odpadních vod – exkurze
Branný den – Stříbrné jezero Opava


7.B 2015/2016

Projekty

Globalschools – zdravá výživa
Třída v přírodě, příroda ve třídě – dřeviny a byliny
Akce, kurzy
Planeta Země - Afrika
Výchovný koncert skupiny Réva
Po stopách S. Holmese – animační program v Domě umění Opava
Lyžařský kurz
Planeta Země - Peru
Nauková stezka Hvozdnice
Malované na skle – divadelní představení v Divadle loutek Ostrava
Návštěva Miniuni v Ostravě
Výstava S. Dalí – animační program v Domě umění Opava
Karel IV. - Theatrludem
Historicko-zeměpisná exkurze Brno8.
ročník

Sportovní den a Den prevence

Na konci června proběhl na Stříbrném jezeře již tradiční den v přírodě, který měl za úkol procvičit a upevnit znalosti a dovednosti ve zdravovědě, střelbě, topografii a zručnosti. Střelba ze vzduchovky, hod granátem na terč a chůze po slack „lajně“ byly opět výzvou pro všechny zúčastněné. Tradičně dětem zpestřovali disciplíny i zástupci místního hasičského sboru ukázkami svého umění.


Školní cyklo výlet autokemp Podhradí

Děkuji všem mým dětem za perfektní disciplinovanost během celého výletu, hlavně pak při jízdě kolmo. Rodičům dík za umožnění dětem prožít si dva adrenalinové dny za krásného počasí, poskytnutí vybavení, tj. super seřízená kola, fungující stany. Doufám, že další společná akce bude stejně vydařená a už se těším. Foto zde a tady.


Čistička odpadních vod

Dne 25. dubna 2017 jsme navštívili v rámci Dne Země čističku odpadních vod v Opavě. Na vlastní oči jsme se přesvědčili o kvalitě čištěné vody na začátku procesu a mohli jsme ji porovnat s vodou, která se po vyčištění vrací do řeky. Dozvěděli jsme se, z jakého zdroje získává pitnou vodu město Opava, že její kvalitu hlídají nejen kontroloři v laboratoři, ale také pstruzi. Překvapením pro nás bylo zjištění, že vlhčené ubrousky v kanalizaci škodí nejen naší čističce, ale také nám samotným tím, že obsahují karcinogenní látky. Kam po smažení vyléváte olej? Kam s ním? To se poraďte se svými dětmi a zjistíte, zda dobře poslouchaly. Foto zde.


Lada

Vzhledem k tomu, že Opavu navštívil Lada, tak jsme si naladili náladu na Ladu a navštívili jsme jeho výstavu. Dokumentace malá, ale milá zde.


8.A - matadoři ve sběru starého papíru opět zaútočili a ukázali ostatním, jak se bojuje.  1297 kg mluví za vše. Děkuji všem zúčastněným i těm, kteří se třeba  zapojí  a zabojují zase až na jaře. Odměna finanční i ve formě dortu stála za to. Jsme prima banda. Dííky. Foto zde.


Pracovní listy ze zeměpisu pro 8. ročník

Můžete si je stáhnout zde


Lyžařský kurz

V třetím lednovém týdnu proběhl tradiční lyžařský kurz sedmých tříd, který byl dle všech zúčastněných velmi povedený. Nejen lyžařští i snowboardoví začátečníci pronikli do tajů těchto nádherných zimních sportů, ale i pokročilí zdokonalili své doposud nabyté umění. Jako zpestření jsme zařadili i výlet na běžkách, jehož dramatický  průběh můžete sami posoudit na videích. Doufáme, že pro velký úspěch akce se se všemi účastníky setkáme příští rok na Dolní Moravě.
https://www.youtube.com/watch?v=NQp8FEUkBmU
https://www.youtube.com/watch?v=vMUbaaDJGxE
https://www.youtube.com/watch?v=_bwTWaY3oN0
https://www.youtube.com/watch?v=na_bJ_ozAzk
https://www.youtube.com/watch?v=T17KdNMQNVg


Sherlock Holmes

Jedno úterní dopoledne naše třída navštívila animační program v Domě umění Sherlock Holmes. V rámci pátrání jsme se seznámili s ilustracemi Sherlocka Holmese, napsali jsme příběh spojený s osobností Sherlocka a dozvěděli se nějaké podrobnosti o autorovi - A.C. Doylovi. Na závěr jsme si sami zahráli na geniálního detektiva a ztvárnili tak kousíček z jeho případu... Fotodokumentace z vyšetřování se skrývá zde.


Třídní
foto

Cyklovýlet
- foto zde

Třída v přírodě, příroda ve třídě


V pátek 29. 5. 2015 se žáci 6. ročníků zúčastnili terénní přírodovědné exkurze na Raduňské mokřady v rámci projektu MMO „TŘÍDA V PŘÍRODĚ, PŘÍRODA VE TŘÍDĚ“. Pod vedením odborného lektora se seznámili s významem a funkcí mokřadu, významem umělých ekosystémů pro člověka a jeho vlivu na přírodní ekosystémy. Prakticky prováděli sběr a odlov vodního hmyzu, určování zástupců rostlin a bezobratlých živočichů podle klíčů. Tato lektorovaná terénní exkurze se stala motivačním prvkem žáků k rozvoji pozitivního vztahu k přírodě a její ochraně. Foto zde.

Lektor: Bc. et Bc. Jakub Kubačka (Natura Opava)
Pedagogický doprovod: Mgr. Markéta Beková (koordinátor EVVO), Mgr. Karin Burkartová


Návštěva animačního programu k výstavě Giganti

DEN JAZYKU - JAPONSKO 6.A  - fotky zde.

SBĚR PAPÍRU

1149 kg :-):-)
Moc gratuluji mým papírovým šampiónům za 1. místo a děkuji všem, kteří přispěli a podpořili naši třídu.

Adaptační kurz

Adaptační kurz 16. – 17. září 2014 proběhl jako každoročně v Bolaticích ke spokojenosti všech zúčastněných. Honza Hanuš naučil celou třídu novou písničku „Na té naší Hané“ a my jsme si ji přepracovali k obrazu svému. Můžete posoudit, jak se nám povedla.

V naší ubytovně, her jsme hráli hodně

Všechno potom skončilo a nám se to líbilo.

Počkat, to ještě není všechno! Ne, to není, tady je další znění.

Na tom jednom pokoji, hráli jsme tam různé hry

Kamarádi noví, i ti staří dobří

Bang, bang, bingo, bingo …..to jsme tam všechno hráli.

Na klučičím pokoji, bylo 16 postelí

Jedna postel spadla, Hanise vyděsila

Lek se, lek se hodně až se málem po….

Na naší ubytovně, hráli jsme her hodně

Pak jsme měli polívku, z Vitany, z pytlíku

Rajskou, guláš, s chlebem, s rohlíkem

Snědli jsme ji i s pytlíkem. Mňam!!

Naše nová šestá třída

Je Gabčina, extratřída

Mají velké štěstí, všichni, co k nám patří

Vítek, Honza, Zuzka, Tomáš, Jarda, Soňa, Honza, Kuba, Michal, Nikol, Bára, Míša, Tomáš, Michal, Terka, Aďa, Nela, Lea, Bára, Ondra, Benny, Kiki, Jenda, Klára, Míša, Tomáš, Bárt, Vojta, Tomáš, Valča

Foto zde