1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Třída 9.A
Třídní učitelka: Zuzana Jarošová
Třídní samospráva:

* Předseda: Honza Svoboda
* Místopředseda: Míša Konečná 
* Mluvčí třídy: Pavla Nováková, Šimon Adamčík
* Zástupce mluvčích: Adam Kubesa
* Výběrčí daní: Adam Kubesa
* Třídní kniha: Adélka Grabiášová
* Nástěnkáři: Terka Gebauerová, Natálka Dostálová
* Canonisti: Ondra Ševčík, Betty Zajíčková
* Třídní email: zuzcina.best.trida@seznam.cz


Rozvrh hodin
 
třídy najdete zde
 
9. ročník
 

Atletický čtyřboj IV. kat.
V úterý 18.9.2018 se na Tyršově stadionu konal atletický čtyřboj nejstarších žáků. Na samotnou přípravu bylo velmi málo času, ale přesto jsme byli úspěšní. 
Dívky osmých a devátých tříd se úmístily na místě čtvrtém, chlapci pak v konečném pořadí pátí. Velkým úspěchem je pak třetí místo Terezy Wittasskové v soutěži jednotlivkyň. 
Všem moc gratulujeme... 
 
 
Přespolní běh
 
V horkém zářijovém odpoledni se konal na Stříbrném jezeře již tradiční přespolní běh. 
Největší úspěch jsme slavili v nejstarší kategorii žákyň, kterým se po dechberoucích výkonech podařilo získat druhé místo a odnesly si stříbrné medaile. Foto zde.
Všechny děti, které se vydaly na tento běh zaslouží velkou pochvalu a uznání...
 
 

Co nás v posledním ročníku základní školy čeká?
září - objednání třídních mikin (motiv = překvapení)
říjen - cyklistický kurz, exkurze Osvětim
prosinec - lyžařský zájezd do Rakouska, vánoční jarmark
leden - úspěšné ukončení prvního pololetí
únor/březen - lyžařský kurz
únor - duben - poctivá příprava na přijímací zkoušky
duben - přijímací zkoušky
květen, červen - zeměpisná exkurze, nácvik divadelního představení, slavnostní ukončení základní školní docházky
Veškeré další akce budou postupně doplňovány a okomentovány :)

PLANETA ZEMĚ 3000 – BRAZÍLIE
5. 10. 2017 jsme se se třídou vydali do Kina Mír, kde jsme viděli úžasný dokument o krásné a rozlehlé zemi Brazílii. Veškeré informace a zajímavosti jistě využijeme například v hodinách Zeměpisu, kde můžeme vypracovávat pracovní listy, které jsme při přednášce obdrželi. A nejen to, Brazílie nás na tolik okouzlila, že mnoho z nás má nový cestovatelský sen.

PROJEKTOVÝ DEN – EXIT TOURS (preventivní program)
Dne 3. 10. 2017 proběhl velmi zajímavý a také zábavný den s Exit Tours. Žáci hned po ránu shlédli koncert americké skupiny DA, která přijela až z dalekého Los Angeles. Děti se velmi bavily a dokonce si mohly vyzkoušet angličtinu v praxi. Po výborném koncertu jsme se přesunuli do tříd, kde probíhaly besedy na témata pohlavních nemocí, sexu a jiné důležité oblasti. Nebyly to klasické přednášky, ale žáci také spolupracovali ve skupinách a vytvářeli například obrázek svého ideálního partnera či partnerky. O nemoci aids nám vyprávěl pan farář, který byl velmi poutavý a zanechal v nás jistě spoustu informací a životních příběhů.

PROJEKTOVÝ DEN – ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
26. 9. 2017 se uskutečnil projektový den zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci 8. A pracovali jak ve skupinkách, tak samostatně a to na téma PETR BEZRUČ. O Petru Bezručovi a jeho životě se dozvěděli prostřednictvím dokumentu a prezentace. Poté si četli Bezručovy básně ze sbírky Slezské písně. Na závěr celého zajímavého dopoledne si žáci mohli vybrat, co a jak ztvární výtvarně. Mnozí kreslili portrét Petra Bezruče nebo výtvarně zpracovávali báseň Maryčka Magdónová.
7. ročník

Akce

10. 4. – kardiopulmonální resuscitace
20. 4. – Sběr papíru – na parkovišti u družiny
27. 4. – divadlo: Noc na Karlštejně
28. 4. – Den Země

V rozmezí čtrnácti dnů od 5. 6. – 16. 6. se uskuteční dvoudenní cyklovýlet, který je předběžně domluven v autokempu na Podhradí. Bližší informace naleznete včas v žákovských knížkách svých dětí. Děkuji.

Beseda s policií 8. 3. 2017

Jednalo se o besedu se zástupcem policie České republiky. Policista, který besedu se třídou vedl, se zaměřil převážně na trestní, odpovědnou činnost a drogy. Žáci mohli shlédnout zajímavou prezentaci, ve které si připomněli důležité informace o tom, jak se chovat na internetu. Kromě prezentace si zástupce policie se žáky také povídal o šikaně a kyberšikaně, obě tato témata jsou v současné době velmi rozšířená. Na závěr celé akce si žáci vyzkoušeli vyplnit pracovní list, aby tak zjistili, co vše si z besedy zapamatovali.

Týden s cizinci 20. 2. – 24. 2. 2017

V únoru se děti mohli setkat s cizinci z různých zemí. Například z Mexika, Indie, Indonésie či Íránu. Žáci tak dostali v mnoha hodinách možnost seznámit se s jejich domovem, kulturou a zajímavostmi Země, ze které pochází. Mimo jiné, hlavně hovořili anglicky, což bylo pro děti zajímavé zpestření a možnost domluvit se také v jazyce anglickém.

Dramadílna 17. 2. 2017

Letošní rok je rokem, kdy Karel IV. slaví 700 let výročí, a tak se spousta školních akcí týká právě tohoto tématu. Jinak tomu nebylo ani při dramadílnách, které se pro sedmé ročníky konaly 17. 2. 2017. V podstatě se jednalo o zábavnou formu učení o postavě Karla IV. v dějinách. Žáci si vyzkoušeli různé metody, mimo jiné také vytvořit sochy ze sebe samých. Děti byli z této akce velmi nadšené.

SPORTOVNÍ DEN

Ve středu 16. 11. 2016 probíhal celé dopoledne sportovní den v Buly centru v Kravařích. Na výběr bylo několik sportovních aktivit, například plavání v aquaparku, bruslení, tenis, bowling či tělocvična, kde se hrál například fotbal. Každý z nás si mohl vybrat dva sporty, které by chtěl za dopoledne absolvovat. Většina ze třídy si jako první sport vybrala aquapark, kde jsme se pořádně vyřádili J, byli jsme třeba v divoké řece a na tobogánu, tam jsme si to užili nejvíc. Někteří si naopak vybrali bruslení, kde dohlížela paní učitelka Lucka Prášilová, která v dětství krasobruslila, takže nás učila různé triky a piruety. Kluci samozřejmě nekrasobruslili J, ale hráli na ledě hokej. U bowlingu dohlížel pan učitel Minks, se kterým je zábava neustále, takže i tam jsme se měli skvěle. Celé dopoledne prostě stálo za to. Děkujeme.

DEN JAZYKŮ

Dne 18. 11. 2016 jsme místo vyučování měli den jazyků. My jsme si vylosovali Francii. Rozhodlo se hlasováním, kdy Francie vyhrála nad Španělskem o dva body. První a druhou hodinu byly jazyky. Hodně nás chybělo, takže prezentovali tři lidi v obou hodinách. Myslíme si, že nejsrandovnější hodina byla hudebka, právě tehdy když Kuba a Šimon předváděli mimy J. Dále byla hravá hodina matematiky, kdy jsme hráli různé hry a získávali bonbóny. V češtině nám skupinka vyprávěla prezentaci spisovatelů a vánočních zvyků. Občanku a dějepis jsme prezentovali my, a netroufneme si říct, zda se nám hodiny povedly. Celkově jsme si tento den pěkně prožili a máme další zážitek do budoucna.

Adélka Grabiášová a Míša Konečná

SOUSTŘEDĚNÍ DRAMATICKÉHO KROUŽKU A PĚVECKÉHO SBORU

Dne 8. 12. - 9. 12. jsme jeli na soustředění do Bolatic na Základnu Vesmír, kde jsme pořádně vymrzli. Zachránily to však 4 várnice horkého čaje, které udělala paní učitelka Romana Synková. Za celé dva dny jsme udělali pořádný kus práce. Večer nám Klára Quisová udělala stezku odvahy, která byla super. Po stezce odvahy jsme si zahrály spoustu fajn her, které nečekaně zorganizovala Klára Quisová. Ve 2:00 hodiny ráno jsme šli spát, ale neříkáme, že všichni J Budíček byl v 7:00 hodin ráno (vůbec jsme nebyli ospalí). Opět jsme pilně trénovali, a potom jsme si dali zaslouženou pizzu, po které jsme začali uklízet a tvrdě makat s vysavačem. Po náročném úklidu jsme jeli domů. Pořádně jsme si to užili a děkujeme Terezce Kvasničkové, Kláře Quisové, p.učitelce Romaně Synkové a p.učitelce Denise Štěchové a dalším, kteří pomáhali s organizací. Byli bychom rádi, kdyby se takové soustředění uskutečnilo i příští rok.

Eliška Barwencziková a Terezka Gebauerová


Obrázky paní Synkové najdete zde


Třídní úspěchy ve druhém pololetí


Okresní finále ve sportovní gymnastice družstev – 2. místo: Eliška Barwencziková, Míša Konečná, Adélka Grabiášová, Adélka a Eliška Stonišovy, Iva Lorencová a Terezka Gebauerová

Matematický klokan – školní kolo (postupující do okresního kola):

1. místo Jan Jančík
7. místo Eliška Barwencziková
8. místo Adélka Stonišová
10. místo Pavla Nováková

Pythagoriáda – školní kolo (postup do okresního kola):

1. Jan Jančík
2. Adélka Stonišová
3. Pavla Nováková

Třídní akce

15. 4. 2016 Den Země – exkurze Raduň

20. 4. 2016 Sběr papíru

10. 5. 2016 Salvator Dalí – výstava v rámci výtvarné výchovy


Den Země – exkurze raduňské mokřady

Dne 15. 4. 2016 jsme v rámci Dne Země navštívili mokřady v Raduni kousíček za Opavou. Hned po ránu vykukovalo za mráčky sluníčko, a tak jsme se těšili, že to bude hezký den. Z Opavy jsme vyjeli autobusem něco málo před osmou hodinou ranní. Všichni byli natěšení a plní očekávání, protože nevěděli, copak se to na ně chystá. Z autobusu jsme vystoupili ještě v Kylešovicích, takže jsme k raduňským mokřadům museli dojít pěšky, ale jelikož bylo hezky, vůbec nám to nevadilo. Po cestě si někteří zpívali, jiní si povídali a jiní byli zvědaví.

Když jsme dorazili na místo, obhlídli jsme terén. Museli jsme ale počkat, než přijede paní učitelka Beková, která učí přírodopis a pan Kubačka, který pracuje pro organizaci NATURA Opava. Oba tito lektoři nás provázeli celým dopolednem. S panem Kubačkou jsme lovili různé živočichy, kteří se v tomto ročním období nachází právě v mokřadech. Po vylovení jsme si živočichy popisovali, povídali si o nich a poznávali je. Lovení nás moc bavilo J lovili bychom i déle.

Potom jsme byli s paní učitelkou Bekovou, která pro nás měla připraveno poznávání krás lesa v okolí mokřadů a nechyběl ani pracovní list. Kromě této aktivity jsme si také zkoušeli zaznamenat zvukovou mapu, a to nás moc bavilo. Seděli jsme každý jinde, kdekoliv v lese, a úplně potichoučku jsme poslouchali zvuky přírody kolem nás.

Celé dopoledne bylo moc zajímavé a zábavné. Tímto děkujeme paní učitelce Bekové a panu Kubačkovi za jejich zábavnou a jinou formu výuky o přírodě.

Pár fotek, které náš zájem dokazují, najdete zde.

Počítadlo