1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Třídní učitelka: Veronika Krajíčková

Rozvrh hodin třídy najdete zde

Akce třídy 3. A ve školním roce 2019/2020

Dopravní hřiště

Na konci září jsme se zúčastnili praktické výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti Mírová. V první části se nám věnovala paní instruktorka při prezentaci různých dopravních situací a jejich řešení.

V druhé části dopoledne se děti staly účastníky silničního provozu a samy si vyzkoušely dodržování pravidel na kolech a koloběžkách.

 

Komentovaná prohlídka MiniZOO

Ve středu 9. 10. jsme se zúčastnili s třídou 3. A komentované prohlídky minizoo. Nejdříve jsme se

blíže seznámili s možnostmi ochrany zvířat, které žijí v naší bezprostřední blízkosti. Dále nás

pracovnice minizoo provedla všemi částmi zoo a podala nám základní informace o jednotlivých

zvířatech. Děti měly možnost si pohladit hady, drobné hlodavce, rozpoznat různé druhy ryb, želv a

ptáků. Završením celé akce byla možnost zahrát si hru typu AZ kvíz a ověřit si tak nově získané

informace. Foto zde.

 

Knihovnická lekce Skřítci okolo nás

S dětmi jsme navštívili knihovnu v Kateřinkách, kde jsme se seznámili s různými skřítky, kteří žijí

v našem okolí. Jednalo se o skřítky domácí, lesní, luční, školní, mediální a vzácné druhy skřítků.

Nejvíce nás zaujal skřítek Škraloup a Překlep, jejichž cílem je dělat neplechu v knihách.

 

Září

- Dopravní výchova

- Procházka po významných památkách Opavy

 

Říjen

- Sběr kaštanů

- Den zvířat v minizoo

- Knihovnická lekce skřítci okolo nás

- Sběr papíru

- Zahájen program: Kočičí zahrada

 

Listopad

- Beseda v knihovně na téma Vesmír

- Den zdraví


Září

- Den pro zdraví

- Soutěž podzimáčků

- Podzimní hrátky

- Vycházka městem

Říjen

- Dopravní výchova

- Sportovní dopoledne na hřišti Minervy

- Sběr starého papíru, kaštanů

- Koncert Děti dětem ke 100.výročí vzniku republiky (projekt estetická výchova)

Listopad

- Klub rodičů - relaxační cvičení pro rodiče a děti

- Český „halloween“ – den strašidel

- Knihovnická lekce – knihovna Kateřinky (klasická a moderní strašidla v pohádkách)

- Malíř Bořek Frýba mezi dětmi

Prosinec

- Mikulášská besídka

- Setkání se spisovatele a ilustrátorem Adolfem Dudkem

- Vánoční zvykosloví (Děti dětem – sbor)

- Výlet do vánočního Rožnova pod Radhoštěm

- Koncert v kostele Sv. Václava 

- Vánoční jarmark

- Ukázky betlémů

Leden

- Lyžařský výcvik

- Návštěva loutkového divadla v Ostravě

- Pomáháme zvířátkům v zimě (SMPŘ Opava)

- Vítání občánků v KD PB Opava

Únor

- Masopustní hrátky ve třídě

- Výtvarná soutěž ¨

- Vitamínový den pro zdraví

- Druhá knihovnická lekce

Březen

- Vítání jara – třídní projekt

- Pěvecká soutěž

- Kino pro děti

- Beseda s lékařem

Duben

- Velikonoční dílničky a jarmark (folklórní vystoupení)

- Den Země

- Planetárium

- Školní statek

- Beseda s policií ČR

Květen

- Oslava Dne maminek

- Závěrečná knihovnická lekce

- Výlet – letiště Zábřeh, zámek Kravaře

Červen 

- Škola v přírodě

- Školní branný den

- Ukončení školního roku a vysvědčení 

Vážení rodiče,

Přinášíme Vám další pohled do života 2.A třídy.

Úspěšně jsme zakončili první pololetí školního roku a všichni se radovali z pěkného vysvědčení.

Společně s třídními sportovci jsme oslavili úspěchy  ve sportovních disciplínách.

Tradičně jsme oblékli masopustní masky a oslavili  Masopust ve třídě.

Velmi zajímavé bylo setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou v KDPB v Opavě. 

Žáci 2.A se účastnili pěvecké  a recitační soutěže, které proběhly v rámci školy.

Opět nás navštívili děvčata a chlapci ze ZUŠ v Opavě a seznámili nás v rámci koncertu s hudebními nástroji, skladateli a jejich hudebními ukázkami.

Pravidelně pořádáme ve třídě dny pro zdraví, kdy si děti samy vyrobí zdravé pochutiny a dobrůtky.

V rámci měsíce bezpečnosti měly děti možnost se setkat s policií ČR a seznámit se se zajímavými metodami práce naší policie.

Velikonočními dílničkami, zpíváním na velikonočním koncertu a tradicemi , děti oslavily tyto jarní svátky.

Den Země proběhl v Planetáriu Ostrava.

V soutěži ve sběru papíru naše třída vyhrála a získala obrovský sladký dort.

Další setkání s policií ČR a ukázka výcviku zachr. psů se dětem líbila.

Naše kamarádky Nella a Lucie se nám představily v divadelní pohádce O Honzovi.

Letošní ŠVP jsme prožili na Visalájích v Beskydech, na výletech a turistických trasách jsme poznávali přírodu této oblasti a upevnili kamarádské vztahy.

Těšíme se na vše příští……

Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci.

Tř. uč.  PaedDr. Ludmila Bočková

Foto zde.

Akce 2.A třídy šk. rok 2018/2019

Mikuláš 

Mikuláš ve třídě 2.A spolu s čertíky a anděly  prožili veselé vyučování, okusili jsme dobré perníčky i cukroví rychlých maminek.

V tělocvičně naší školy jsme si připomněli mikulášské i vánoční zvykosloví a zazpívali jsme spolu s pěveckým sborem první letošní koledy všem žákům nižšího stupně.

V KDPB Opava jsme si s ilustrátorem Adolfem Dudkem prožili veselé předvánoční dopoledne , se spoustou hádanek, přísloví, soutěží a pohybových kreací  s tvořivým kreslířem dětských knih.

Nádherný výlet do zasněženého Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm se opět vydařil. Děti se podívaly do lidových stavení, kde nám babičky vyprávěly pohádky a příběhy z hor, ochutnali jsme čerstvé perníčky i čaj z devatera bylin, děti se setkaly s Lucii, Mikulášem i čertem, navštívily dobové kovářství i starou školu s laskavým učitelem, zazpívaly koledy a vše si moc užily. 

Paní Tůmová, babička Šimona Tůmy nás pozvala do Parku přátelství v Kylešovicích, kde si děti prohlédly kapličku s betlémem, zazpívaly koledy a zahřály se teplým čajem.

Vánoce ve třídě, koncert a zpívání v kostele Sv. Václava, Vánoční pohádka v Cinestaru, betlémy paní Doleží – to vše přispělo k příjemnému prožití těchto svátků.

V lednu jsme zazpívali novým občánkům města Opavy a přivítali je tak mezi námi. 

Lyžařský výcvik, pěkné vysvědčení a hurá na pololetní prázdniny……..

Foto zde.

Vám všem hodně zdraví a radostí s Vašimi dětmi i v roce 2019

Těším se na další spolupráci

Tř. uč. Ludmila Bočková


Vážení rodiče,

po příjemných prázdninách jsme se opět setkali ve škole, ve 2.A třídě. Jsme odpočati a těšíme se na vše nové, co nás čeká. Přibude učení, zajímavých úkolů, vše bude náročnější, než tomu  bylo v první třídě. Protože jsme šikovní, vše zvládneme.

Měsíc září ve znamení opakování jsme si zpestřili Dnem pro zdraví. Vyráběli jsme zdravé chuťovky z ovoce a zeleniny a doplnili relaxačním a dechovým cvičením i procházkou podzimním městem. Ve spolupráci s rodiči jsme vyráběli podzimáčky, kdy všechny děti byly odměněny za tvořivost.

V měsíci říjnu děti sportovaly a soutěžily na hřišti Minervy, sbíraly kaštany, žaludy a starý papír. A samozřejmě, že jsme byli úspěšní a získali sladký dort.

Děti 2.A ve spolupráci s pěveckým sborem, připravily pro ostatní žáky 1.stupně v rámci oslav 100.výročí vzniku republiky koncert Děti dětem

Navštívili jsme první knihovnickou lekci v Opavě Kateřinkách a prožili den s klasickými a moderními strašidly. 

Zavítal mezi nás i opavský malíř a ilustrátor Bořek Frýba, společně jsme oslavili Den zvířátek.   Zajímavá je i beseda se spisovatele a ilustrátorem Adolfem Dudkem.

Čeká nás návštěva Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm (tradice Vánoc), mikulášská  besídka, vánoční kino, vystoupení dětí v programu Vánoční zvykosloví, tradiční vánoční koncert v kostele Sv. Václava a vánoční jarmark. 

Na vše se těšíme a zveme i Vás …

Tř. uč. L. Bočková

Foto zde.

Září

- Den pro  zdraví

- Soutěž podzimáčků

- Podzimní hrátky

- Vycházka městem

Říjen

- Dopravní výchova

- Sportovní dopoledne na hřišti Minervy

- Sběr starého papíru, kaštanů

- Koncert Děti dětem ke 100.výročí vzniku republiky (projekt estetická výchova)

Listopad

- Klub rodičů  - relaxační cvičení pro rodiče a děti

- Český „halloween“ – den strašidel

- Knihovnická lekce – knihovna Kateřinky (klasická a moderní strašidla v pohádkách)

- Malíř Bořek Frýba mezi dětmi

Prosinec

- Mikulášská besídka

- Setkání se spisovatele a ilustrátorem Adolfem Dudkem

- Vánoční zvykosloví (Děti dětem – sbor)

- Výlet do vánočního Rožnova pod Radhoštěm

- Koncert v kostele Sv. Václava 

- Vánoční jarmark

- Ukázky betlémů

Leden

- Lyžařský výcvik

- Návštěva loutkového divadla v Ostravě

- Pomáháme zvířátkům v zimě (SMPŘ Opava)

- Vítání občánků v KD PB Opava

Únor

- Masopustní hrátky ve třídě

- Výtvarná soutěž ¨

- Vitamínový den pro zdraví

- Druhá knihovnická lekce

Březen

- Vítání jara – třídní projekt

- Pěvecká soutěž

- Kino pro děti

- Beseda s lékařem

Duben

- Velikonoční dílničky a jarmark (folklórní vystoupení)

- Den Země

- Planetárium

- Školní statek

- Beseda s policií ČR

Květen

- Oslava Dne maminek

- Závěrečná knihovnická lekce

- Výlet – letiště Zábřeh, zámek Kravaře

Červen 

- Škola v přírodě

- Školní branný den

- Ukončení školního roku a vysvědčeníVážení rodiče,

Přinášíme poslední zprávičky z 1.A  třídy (školní rok 2017/2018)

V jarních měsících jsme s dětmi prožili příjemné dopoledne s firmou Ovoce do škol, děti ochutnaly různé druhy ovoce a zeleniny a vyrobily si zajímavé postavičky. 

Výlet na dětský ranč do Hlučína byl zábavný i poučný. 

S dětmi jsme hráli pirátskou hru, a také jsme prožili den s čarodějkami.

V knihovně Opava Kateřinky byly děti pasovány na malé čtenáře.

Za sběr papíru jsme dětem koupili nanuky a krásné složky na první vysvědčení.

V areálu Dolních Vítkovic v Ostravě se dětem velmi líbilo, setkali se s kouzelnicí při výrobě zázračného oxidu a děti si prohlédly zajímavé  expozice i programy.

Koncem měsíce května a začátkem června jsme prožili příjemný týden v údolí řeky Moravice na Bílé holubici. Tady jsme zároveň oslavili svátek dětí.

První školní rok nám uběhl jako voda a stojíme na prahu prázdnin. Ať jsou radostné, pohodové, bezpečné a plné zážitků z rodinných dovolených.

Těšíme se na setkání  v 2.A třídě

Přikládám jen pár společných fotografií, všechny ostatní nabídneme v září.

Tř. uč. L. Bočková

GDPR

Ochrana osobních údajů