1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Třídní učitelka: Veronika Krajíčková

Rozvrh hodin třídy najdete zde
 
 
 
Školní rok 2021/2022
 
První část měsíce dubna jsme věnovali přípravě na Velikonoce. V druhé polovině jsme se věnovali důležitosti ochrany planety Země a v rámci Dne Země jsme se zúčastnili edukačního programu ve Slezském zemském muzeu. Zde jsme se dozvěděli užitečné informace o hmyzu a jeho důležitosti pro náš život. Seznámili jsme se s životním cyklem různých druhů hmyzu, prohlédli jsme si hmyzí rekordmany a na závěr programu si děti vyrobily vlastní rozkvetlou louku plnou berušek, mravenců, včel, čmeláků, pavouků atd.
 
V návaznosti na měsíc únor nás v březnu navštívily pracovnice organizace Kafira, která poskytuje pomoc lidem se zrakovým postižením. Děti měly možnost si se speciálními brýlemi vyzkoušet vidění s různými typy zrakových vad. Naučily se, jak si mohou bez zrakové opory nalévat pití, krájet různé suroviny, vnímat barvy a řadu dalších každodenních činností. Také jsme si otestovali naše dovednosti ve známých stolních hrách v taktilní úpravě. V neposlední řadě nás čekala chůze s bílou holí.
 
V únoru se v naší třidě zastavil Amor a mnohé pohltil svátek sv. Valentýna. Psala se přáníčka pro rodinné příslušníky i pro kamarády. Skrz tento svátek jsme se začali více věnovat tématice vzájemných vztahů a přínosu odlišností různých lidí. Díky knize Domov pro Marťany jsme si uvědomovali důležitost rodiny a kvalitních mezilidských vztahů.
 
V lednu nás dostihla karanténa a část měsíce jsme strávili při online výuce. Vyvrcholením měsíce však byl lyžařský výcvik, kterého se účastnila většina žáků naší třídy. Děti se v Karlově pod Pradědem zdokonalily ve svých lyžařských a snowboardových dovednostech. Všichni se vrátili bez zranění a nabití energií.
 
Prosinec byl plný očekávání a těšení se na Vánoce. Připravovali jsme různé dekorace, učili jsme se psát přání a pozdravy pro rodinné příslušníky a kamarády. Povedlo se nám uspořádat malou Vánoční besídku, při které jsme měli možnost ochutnat cukroví, vyžádat si recepty a vzájemně se obdarovat. Vánoční prázdniny tak začaly v poklidné atmosféře.
 
V listopadu jsme měli naplánovaný program v městské knihovně, ale bohužel nám to překazila pandemie. O to více jsme se zaměřili na školní knihovnu a její poklady. Začali jsme se také chystat na adventní čas. Vytvořili jsme několik dekorací pro seniory z Domova sv. Kateřiny v Opavě Kateřinkách.
 
V říjnu jsme se vydali do firmy Vitaminátor, která sídlí v Sosnové. Zde jsme měli možnost navštívit Sadařovu stezku. Pěknou procházku doplňovaly informační tabule a výklad paní sadařky o různých postupech pěstování a zpracovávání ovoce do šťáv firmy Vitaminátor. Zároveň jsme ochutnali mnoho výrobků této firmy. V půli cesty jsme si udělali čas na procvičení motorických dovedností v lanovém parku. Návštěvu Sosnové jsme zakončili opékáním špekáčků.
 
V září jsme se třídou navštívili Chráněnou dílnu Filipa, která se zabývá zhotovováním pracovních oděvů. Děti měly možnost se seznámit s postupem šití kalhot – od měření zákazníka, přes stříhání látek a sešívání jednotlivých částí až po upevňování knoflíků. Vyzkoušeli jsme si stříhat látku na rukavice a dělat do látek dírky na knoflíky.

Počítadlo

GDPR

Ochrana osobních údajů