1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Třídní učitelka: Veronika Krajíčková

Rozvrh hodin třídy najdete zde
 
 
Vážení rodiče,
 
nabízíme Vám další pohled mezi děti 1.A třídy
 
Oslavili jsme Vánoce andělskou besídkou, ochutnali vaše dobré vánoční cukroví a s přáním všeho dobrého jsme vstoupili do roku 2020.
V lednu jsme se účastnili lyžařského výcviku na Visalájích v Beskydech, podpořili jsme baťůžkový projekt (děkujeme rodičům za dárky pro potřebné děti), proběhla recitační soutěž (vítěz třídy Ondra Fládr postoupil do dalšího kola), děti zazpívaly v pěvecké soutěži „Zpíváme pro radost“ (V. Noháčková a K. Hanková nás úspěšně reprezentovaly). Navštívili jsme knihovnu v Kateřinkách, kde se konala           1.lekce pro malé čtenáře z prvních tříd. Zajímavá byla ukázka bojového cvičení pro děti v naší tělocvičně.
V měsíci únoru jsme se s dětmi věnovali našemu zdraví. Ve třídě jsme uspořádali další „Den pro zdraví“. Maminky připravily dětem zdravou svačinku i pití, zacvičili jsme si dětskou jógu, relaxovali jsme a zpívali pro zdraví, zařadili jsme trénink mozku pro děti. Studentky stomatologie dětem ukázaly správnou péči o zoubky. V rámci péče o čistotu a zdraví těla  jsme pozvali  mezi nás některé maminky, které nám předvedly  péči o vlasy a nehty, ukázaly zajímavé účesy pro děvčátka a nazdobily nehty.  Rádi mezi námi uvítáme i další rodiče, kteří seznámí děti se zajímavým povoláním. Na třídní „Den pro zdraví“ navázala akce „Zdravá 5“, kde byly děti seznámeny se zajímavými recepty a zdravým jídelníčkem formou soutěží, her a lákadel. 
 V únoru jsme si připomněli i tradic i masopustu, fotili jsme se do opavského Regionu (foto 3.3.2020).
Těšíme se na další společné učení,  aktivity a spolupráci s Vámi, rodiči.
 
Děkuji 
 
Tř. uč. L. Bočková
 
Akce 1.A třídy šk.rok 2019/2020
 
Září
 
- Projekt vítáme podzim
- Den pro zdraví
- Výstava podzimáčků
 
Říjen
 
- Malíř mezi dětmi
- Den zvířat
- Předváděcí den (hry, hračky)
- Sběr kaštanů a papíru
 
Listopad
 
- Loutkové divadlo Ostrava (Kocourek Modroočko)
- Třídní schůzka s ukázkou pro rodiče
- Slavnost Slabikáře
- Vlastní bezpečnost – beseda s městskými strážníky
 
Prosinec¨
 
- Oslava Mikuláše
- Vánoční zvykosloví - besídka
- Návštěva kina - Ledové království
- Koncert v kostele Sv. Václava
- Vánoční jarmark
- Ukázky betlémů
 
Leden
 
- Lyžařský výcvik
- První knihovnická lekce
- Pomáháme zvířátkům v zimě (SMPŘ Opava)
- Vítání občánků
 
Únor
 
- Masopustní hrátky ve třídě
- Karneval masek
- Vitamínový den pro zdraví
 
Březen
 
- Třídní projekt vítání jara
- Beseda s lékařem
- Druhá knihovnická lekce
- Projekt Malý badatel
 
Duben
 
- Velikonoční dílničky a jarmark
- Folklórní vystoupení sboru
- Den Země
- Planetárium
- Beseda s policií ČR
 
Květen
 
- Oslava Dne maminek
- Závěrečná knihovnická lekce
- Canisterapie
- Výlet – Holasovický venkov
 
Červen
 
- Škola v přírodě
- Školní branný den
- Ukončení školního roku
 
 
Vážení rodiče,
 
nabízíme Vám pohled mezi vaše děti z 1.A třídy za období září – prosinec 2019
 
Září – seznámení s kamarády, prostředím, první společné zážitky , první setkání s opravdovou školou a první učení
Den zdraví - společně jsme přivítali podzim výstavkou ovoce a zeleniny, ochutnali jsme zdravé
poháry, vyrobili ježky z jablíček, spolu s rodiči jsme vytvořili podzimáčky z přírodnin a předvedli tak svou tvořivost.
 
Říjen – Den zvířat jsme krásně oslavili s malířem Bořkem Frýbou, který všem dětem nakreslil oblíbené zvířátko. Děti měly možnost přinést do školy svého zvířecího mazlíčka, předvedly společné dovednosti. Děkujeme i rodičům.
Den s oblíbenou hračkou a hrou – děti si přinesly do školy svou oblíbenou hračku, hru, ukázaly ostatním kamarádům způsoby hry, zapojily do hry a pravidel své spolužáky, uměly svou hračku pěkně popsat, vyprávět o ní.
Naši žáci se účastnili soutěže ve sběru kaštanů (2.místo) a papíru.
S dětmi pravidelně slavíme svátky a narozeniny a děti si pochutnají na dobrotách připravených maminkami a babičkami.
 
V listopadu jsme shlédli v loutkovém divadle v Ostravě Kocoura Modroočka. Představení se dětem moc líbilo.
Své rodiče si děti pozvaly na třídní schůzku z ukázkou práce. Rodiče měli možnost vidět svého žáčka jak čte, počítá, píše, jak umí vyprávět příběh, společně jsme si zazpívali.
Fotograf z Opavského deníku děti fotil do novin. Termín vydání sdělíme.
Strážníci městské policie Opava s dětmi vedli zajímavou besedu na téma Vlastní bezpečnost.
Koncem měsíc e listopadu jsme slavnostně zahájili četbu v 1.Slabikáři. Brzy z nás budou šikovní čtenáři.
 
Prosinec - děti a Mikuláš patří k sobě, a tak jsme slavili a zpívali a radovali se z dárků. Teď čekáme na Vánoce a vánoční besídku, vánoční koncert a jarmark.
 
Foto zde.
 
Děkujeme všem rodičům za příkladnou spolupráci a přejeme všem dětem i rodičům
šťastné Vánoce a hodně zdraví v roce 2020
 
Tř. uč. L. Bočková

GDPR

Ochrana osobních údajů