1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Třída 8.B
Třídní učitelka: 
Martina Gallo
Třídní samospráva:

* Předseda: 
* Místopředseda: 
* Mluvčí třídy:

Rozvrh hodin třídy najdete zde

 
8. ročník

7. ročník 

 
Září
 
ZOO Ostrava – soutěž mladých přírodovědců
E-bezpečí – beseda o bezpečnosti na internetu
Hravě žij zdravě – soutěž
 
Říjen
 
Sportovní den v Buly Aréně Kravaře
Výtvarná soutěž na SŠPU Opava
Knihovnická lekce – naučná literatura
Sběr kaštanů a papíru
 
Listopad
 
Památník II. Světové války Hrabyň – exkurze
Knihovna P. Bezruče – beseda se spisovatelkou Dvořákovou
Výtvarná soutěž O nejhezčí přání SZeŠ Opava
 
Prosinec
 
Planetárium Ostrava
Planetárium Ostrava – Dobrodružná cesta k planetám
„Hravě žij zdravě“ – plnění úkolů internetového vzdělávacího kurzu
Vánoční jarmark
Vánoční aerobik
 
Leden
 
Batůžkový projekt
Prohlídka betlému a kostela sv. Vojtěcha
Matematická olympiáda 5. tříd
Pythagoriáda – matematická soutěž
Recitační soutěž – třídní kolo
Školička pro předškoláky - divadelní představení Zlatovláska - pomoc vybraných žáků při
realizaci programu pro budoucí prvňáčky
Výtvarná soutěž – „Komenský a my 2019 - 2020!
Hasičárna – exkurze
 
Únor
 
Recitační soutěž – školní kolo
Zdravá pětka
„Kdo uvěří lesní zvěři“ – animační program v galerii Obecního domu
 
Březen
 
Ozdravný pobyt 5. tříd v Karlově
Matematický klokan

GDPR

Ochrana osobních údajů