1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde

Přihlášení

Maškarní karneval

V pátek 9. února proběhl v tělocvičně maškarní karneval spojený s vystoupením kouzelníka. Že si děti toho i toho užily o tom svědčí přiložené fotografie


Předvánoční mokré dovádění

Jak se už stalo tradicí i tento kalendářní rok jsme ukončili plavecký kroužek "předvánočním mokrým dováděním".  Děti si spolu s rodiči zazávodili. Nejdříve proběhlo rozplavání, soutěže ve sbírání míčků a vodní pólo. Hodina je dost krátká na vše co bychom chtěli uskutečnit, ale i tak jsme si to všichni užili. Foto zde.


Dramatický kroužek

Děti z dram. kroužku nacvičily pohádku Mravenčí olympiáda a zahrály ji ostatním dětem naší školní družiny. Divákům se pohádka  líbila. Naší malí herci se mohou pustit do jiné pohádky. Foto zde.


Výlet o podzimních prázdninách

Letošní podzimní prázdniny jsme si užili na výletě v Zoologické zahradě v Ostravě. Nejvíce se nám líbila sloní rodinka, která se právě v den naší návštěvy vydala s malým slůnětem na společnou procházku do výběhu. Protože jsme si v ŠD četli knížku Dopisy od Felixe, ve které malý zajíček píše své kamarádce Žofince dopisy z různých koutů zeměkoule, chtěli jsme také poznat nejznámější světové stavby, navštívili jsme Mini Uni. Výlet se nám moc líbil. Foto zde.


Kroužek plavání

Tak jsme 12. října zahájili náš "plavák". Děti byly rozděleny do tří skupin podle výkonnosti. Hodina začíná rozplaváním formou hry, poté malý trénink a závěr patří hrám s velkými deskami - volné vyplavání. Děti odcházely z první hodiny spokojené a už se těší na další plavání. Foto zde.


Drakiáda

Tak jako se to stalo v minulých létech už mockrát, i letos jsme kvůli počasí museli přeložit drakiádu na jiný den, než jsme měli naplánováno. A opravdu se nám to vyplatilo. Počasí bylo slunečné a větrné, většina dráčků létala jako o závod. Všechny děti dostaly sladkou odměnu a diplom. Foto zde. Ke zdárnému půběhu drakiády přispěli i rodiče, kteří nám a dětem s dráčky pomohli. Děkujeme!


Výstava vláčků

1. týden školní docházky jsme prvňáčkům zpestřili návštěvou výstavy vláčků v OC Breda. Děti si vláčky nejen prohlédly, ale dokonce se i oni na chvíli staly strojvůdci. Foto zde.


Gymnastické soustředění

Poslední týden prázdnin se stejně jako v předešlých létech uskutečnilo gymnastické soustředění. To letošní proběhlo nejen ve znamení gymnastky, ale i cyklistiky. Na místo konání - do Areálu Dobré pohody jsme jeli na kole a na kole jsme se většinou pohybovali i po okolí. K pěknému průběhu soustředění přispělo i krásné prostředí hotelu, hřiště, milý personál a v neposlední řadě pomoc rodičů, kteří nám přivezli  gymnastické nářadí, kufry i ostatní pomůcky. Také děkujeme sponzorům, kteří nám umožnili zapůjčení pružné gymnastické podlahy. Foto zde.


Konec šk. roku

už je tady  červen a s ním blížící se konec tohoto školního roku. Končí také kroužky ŠD, s kterými se děti rozloučily nejen návštěvami cukrárny, ale také cyklistickými výlety po cyklostezce do Kravař. Foto zde.


Den matek

Vyvrcholením práce dětí a vychovatelek  v kroužcích ŠD je vystoupení pro maminky a nejen pro ně u příležitosti Dne matek. I ta letošní oslava dopadla na jedničku. Maminky viděly aerobik, gymnastiku, poslechly si hru na flétnu, pásmo básniček a zpěv, zhlédly pohádku. Všechna vystoupení byla zdařilá, z příjemně stráveného odpoledne odcházeli všichni s úsměvem na tváři.


Plavání 

Tak si užíváme v kroužku plavání. Vodní pólo, které jsme hráli, není vůbec jednoduchá záležitost. Kdo nevěří, ať to zkusí. Ale zábava to byla náramná. Menší plavci zase závodili na deskách, skákali do vody s míčem, kterým se měli trefit do otvoru v desce. No prostě, máme to barevné. Foto zde.


Maškarní karneval s kouzelníkem

V pátek 27. ledna 2017 proběhl v naší tělocvičně maškarní karneval kde jsme mohli potkat spoustu krásných masek, užít si tance, her a soutěží, ale největším zážitkem bylo setkání s opravdickým kouzelníkem. Foto zde.


Předvánoční mokré dovádění a jiné předvánoční akce

Dne 8. 12. 2016 jsme si opět užili "PŘEDVÁNOČNÍ MOKRÉ DOVÁDĚNÍ".  Tentokrát jsme zařadili i plavání pod vodou / rodinná družstva/ a výsledky některých by stály za medaili. Děkujeme všem za příjemné odpoledne a těšíme se na další ročník. Zvlášť zdravíme p. Jedličku, který ještě ani jednou nevynechal. Foto zde.


Tradičně jsme dětem předvánoční čas zpestřili VÁNOČNÍM AEROBIKEM A VÁNOČNÍ LAŤKOU.Vánočním aerobikem některé děti prošly 2 x, nejprve na akci, kterou jsme pořádali pro děti všech ŠD okresu Opava a v posledních školních dnech loňského roku pro žáky naší školy. Zájem o obě akce byl opravdu veliký, dětem i dospělým se líbily, stejně jako vánoční laťka - soutěž ve skoku do výšky. Foto zde.


Drakiáda

Letošní drakiáda kvůli říjnovému počasí, ale i díky jiným družinovým akcím, proběhla až v listopadu. Občas jsme sice měli strach, že nám dráčci "přimrznou k ruce", ale draci létali dobře. Diplom za nejpěknějšího draka domácího si odnesla Zuzanka Paličková a Jenda Chovanec, za nejlépe létajícího draka většina zúčastněných dětí. Foto zde.


Výlet

Původně jsme měli o letošních podzimních prázdninách navštívit ZOO v Ostravě, ale počasí nám nepřálo, takže jsme se nakonec podívali do Dolních Vítkovic, kde si děti prohlédly expozice U6. Výlet se nakonec vydařil a děti byly spokojené. Foto zde.


Palkovice 2016

Konec prázdnin prožilo 33 děvčat na gymnastickém soustředění, které proběhlo už tradičně v Palkovicícch u Frýdku Místku. Cvičení v tělocvičně jsme prokládali výlety, koupáním, jízdou na kolečkových bruslích i lezením v Tarzánii. I kdyby se naše snažení neprojevilo na výsledcích v gymnastických soutěžích, jsme přesvědčení, že soustředění bylo úspěšné a děti na ně budou rády vzpomínat. Foto zde.


 Rozloučení se školním rokem

Ke konci června proběhlo  několik akcí zaměřených na rozloučení se šk. rokem 2015/16. Děti ze sportovních kroužků absolvovaly výlet na kolech, z dramatického kroužku navštívily půjčovnu kostýmů, v rámci loučení s kroužkem flétny, paličkování, výtvarky, keramiky a dívčího klubu návštěvou cukrárny. Také jsme se zúčastnili školního kola in-line poháru. Tedˇ si už budou děti užívat zasloužilého odpočinku. Foto zde.


Den dětí

Ve středu 1. června 2016 proběhla v naší družině oslava dětského dne. Děti si mohly projít různá stanoviště, kde získávaly žetony, které si vyměňovaly za odměny v truhle s poklady. Hezké odpoledne završily děti z dramatického kroužku, které kamarádům zahrály loutkovou pohádku.


Škola v přírodě

Foto zde a tady.


Oslavy Dne matek

Zpěv písniček a recitaci básniček o mamince, hru na flétnu, gymnastická vystoupení a aerobik mohli zhlédnout maminky i jiní hosté v úterý 10. 5. 2016 v tělocvičně naší školy. Tímto jsme nejen oslavili Den matek, ale i ukázali, co všechno se děti v průběhu školního roku naučily. A nebylo toho málo… Foto zde.


Mokré dovádění

Na čtvrtek 12. 5. 2016 připravila paní vychovatelka Matýsková další "mokré dovádění" - hry a soutěže v bazénu pro rodiče a děti. Všichni si užili spoustu legrace a už se těší na další setkání v bazénu. Foto zde.


Maškarní karneval

V pátek 5. února 2016 se v tělocvičně sešlo několik krásných princezen, různých bojovníků, sportovců, klaunů a jiných krásných masek, pro které jsme připravili celou řadu tanečních her, soutěží a také tombolu. Foto zde.


Vánoce 2015

Čekání na Vánoce jsme dětem zpříjemnili nejen výrobou různých vánočních ozdob a přáníček, ale i jinými vánočně motivovanými akcemi nap. čertovskou gymnastikou, vánočním aerobikem, soutěží ve skoku do výšky vánoční laťkou a předvánočním mokrým dováděním. Foto zde.


Naše aktivity

Pravidelnou činnost ŠD doplňujeme různými akcemi např. plaváním, bruslením, výlety v době prázdnin.

foto zde.


Vycházka ke koním

 V pondělí 19. října se vydaly děti z 1. A se svoji vychovatelkou na jízdárnu TJ Sokol Kateřinky aby si prohlédly koníka jejich spolužačky Vandy Bočkové. Vanda jim nejen ukázala jízdu na koni, ale vyprávěla o výstroji koně a ukázala i jak o koně pečuje. Také ostatní děti měly možnost svézt se na koníkovi. Všem se vycházka líbila. Foto zde.


Drakiáda 2015

I když letošní podzimní drakiáda proběhla takřka za letního počasí, draci létali lépe než jindy a děti se dobře bavily. Na úspěšném průběhu drakiády se podíleli i  někteří rodiče a naši devaťáci. Foto zde.


Gymnastické soustředění

proběhlo stejně jako v předešlých letech v Palkovicích okr. Frýdek Místek. Děvčata i kluci se nevěnovali jen gymnastice. Kromě tréninku byly pro děti připraveny výlety např. na Pustevny, koupání v akvaparku, hry a soutěže. Foto zde.Závěr školního roku

Přiblížil se konec školního roku 2014/15 a s ním i poslední kroužky. Děti se s nimi rozloučily různými aktivitami - někteří v cukrárně nebo v Mc Donaldu, děti z dramatického kroužku spaním v ŠD, sportovci výletem na kolech nebo lehkoatletickým čtyřbojem. Dětem přejeme pěkné prázdniny a foto je zde.


Oslavy Dne dětí  

Protože druháci odjíždějí v pondělí na školu v přírodě, trochu předčasně jsme v pátek 29.května oslavili Den dětí. Děti si oslavu opravdu užily. Foto zde.Mokré dovádění

V kroužku  plavání připravily p. vychovatelky Vlasta Matýsková a Naděžda Hřivnacká pro děti a tentokrát i jejich rodiče veselé odpoledne plné her a soutěží ve vodě. Že si to pěkně užili můžete vidět na přiložených fotografiích.

Číst dál...

Únor 2018
  2. února         Pololetní prázdniny - Cinestar pohádka Coco
  7. února         Pěvecká soutěž 
  9. února         Maškarní karneval
                       Vystoupení kouzelníka
15. února         Pěvecká soutěž ŠD okresu Opava
20. února         Školní kolo soutěže ve sportovní gymnastice
Leden 2018
8. - 12. ledna    Lyžařský výcvik žáků 4. tříd
10. ledna          Natáčení aerobiku ČT :D
22. - 26. ledna  Lyžařský výcvik žáků 1. tříd a 2. A
29. ledna - 1. února  Lyžařský výcvik žáků 3. tříd a 2. B
             
Prosinec 2017
1., 2. prosince Republikové finále soutěže Teamgym - Třebíč
4. prosince      Vánoční aerobik ŠD okresu Opava
5. prosince      Gymnastické hrátky s čerty
7. prosince      Předvánoční mokré dovádění
8. prosince      Vystoupení dětí z dramatického kroužku v nemocnici
14. prosince    Vánoční laťka - soutěž ve skoku do výšky
                      Liga ŠD v házené
21. prosince    Vánoční jarmark
 

Listopad 2017
 

  5. prosince     Čertovská diskotéka

  8. prosince     Vánoční mokré dovádění - plavání s rodiči

12. prosince     Vánoční aerobik ŠD okresu Opava

13. prosince     Vánoce na dědině - výlet do Rožnova p. Radhoštěm

15. prosince     Vánoční laťka - soutěž ve skoku do výšky

16. prosince     Zdobení vánočního stromku v ŠD

21. prosince     Vánoční jarmark

19. prosince     Školní kolo vánočního aerobiku


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2016

 Září 2016

Červen 2016

  3. června       Olympijský park na Horním náměstí

14. června       Turnaj ŠD okresu Opava v kopané

17. června       Výlet na kolech - pohybové hry

21. června       Výlet na kolech -  gymnastika

22. června       Školní inline pohár

 

Květen 2016

4. května         Okresní kolo soutěže Mc Donald´s Cup

                       Přehlídka dramatické tvorby ŠD a ŠK okresu Opava

10. května        Hrajeme a cvičíme maminkám a nejen jim

11. května        Okresní kolo dopravní soutěže

12. května         Mokré dovádění - plavání rodičů a dětí

                        Házená ŠD okresu Opava

19. května         Turnaj žáků 1. tříd ŠD okresu Opava ve florbale

2. - 15. května   Lehkoatletický čtyřboj v ŠD

23. - 27. května  Škola v přírodě žáků 1. a 2. tříd

 

Duben 2016

7., 8. dubna        Republikové finále O nejlepší pohybovou skladbu - Praha

12. dubna           Školní kolo soutěže Mc Donald´s Cup 4. 5. tř.

13. dubna           Školní kolo soutěže Mc Donald´s Cup 2., 3.  tř.

14. dubna           Školní kolo dopravní soutěže

16. dubna           Gymnastická soutěž ASPV - Palkovice

18. dubna           Přehlídka pohybových skladeb ŠD a ŠK okresu Opava

20. dubna           Sběr papíru

22. dubna           Školní kolo gymnastických závodů

26. dubna           Okresní kolo soutěže Mc Donald´s Cup 1. - 3. tř.

27. dubna           Okresní kolo dopravní soutěže

28. dubna           Hliněná paráda - keramická soutěž

 

Březen 2016

2. března            Přehlídka pohybových skladeb ASPV

8. března            Turnaj žáků 3. tříd ve florbale

17. března          Turnaj žáků 5. tříd ve florbale

22. března          Okresní kolo soutěže ve sportovní gymnastice chlapců

23. března          Okresní kolo soutěže ve sportovní gymnastice dívek

                          Velikonoční dílničky

24. března          Velikonoční prázdniny - velikonoční kraslice, hry

 

Únor 2016

  5. února           Maškarní karneval

  8. února           Basketbalový turnaj školních družin

11. února           Pěvecká soutěž v ŠD

24. února           Bruslení v Kravařích

25. února           Pěvecká soutěž ŠD okresu Opava

25. února           Turnaj školních družin v badmintonu

15. - 19. února   Jarní prázdniny - provoz zajišťuje ŠD T. G. Masaryka

 

Leden 2016

15. ledna              kino Mír - Sobík Nico

25. ledna              turnaj žáků 2. tříd ve florbale

29. ledna              pololetní prázdniny -  výlet

 

Prosinec 2015

  3. prosince           Vánoční mokré dovádění

  4. prosince           Čertovská gymnastika

  7. prosince           Předvánoční aerobik školních družin okresu Opava

15. prosince           Vánoční laťka - soutěž ve skoku do výšky

16. prosince           Zdobení vánočního stromku v ŠD

21. prosince           Filmové představení v kině Mír - V hlavě

 

Listopad 2015

11. 11. 2015          Bruslení v Kravařích

17. 11. 2015          Teamgym Olomouc

26. 11. 2015          Turnaj ŠD okresu Opava v badmintonu

 

Říjen 2015

  6. října     Drakiáda

15. října     Filmové představení - Sedmero krkavců

16. října     Turnaj školních družin ve vybíjené

19. října     Soutěž tříd ve sběru papíru

29. října     Prázdninový výlet do ZOO Lešná


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Září 2015

8. září         Seznamovací diskotéka

10. září       Koloběžkové závody  

11. září       Soutěž školních družin v jízdě na kolečkových bruslích

14. září       Zahájení činnosti kroužků

16. září       Vystoupení  dětí z dramatického kroužku

24. září        Akvapark Kravaře - 2. - 5. třídy

Číst dál...