1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Výlet do ZOO Olomouc
 
Na podzimní prázdniny připravily vychovatelky naší ŠD výlet do ZOO Olomouc. Provázelo nás mrazivé počasí, ale to vůbec nepokazilo dojem z pěkně prožitého dne. Foto zde.
Drakiáda
 
Přesto, že letošní drakiádu provázel jenom slabý vítr a dráčkům se moc lítat nechtělo, děti si užily pěkné odpoledne a byly spokojené. Všichni si odnesli sladkou odměnu a diplom. Foto zde.
 
Soutěže o nejpěknějšího "draka domácího" se zúčastnili sice jenom tři, ale velmi vydaření dráčci. Autorům děkujeme.
 
Soustředění gymnastek
 
Poslední týden letošních prázdnin ztrávila téměř čtyřicítka dětí ve věku 6 - 15 let v krásném prostředí Areálu dobré pohody v Žimrovicích na gymnastickém soustředění. To pro ně připravily vychovatelky ŠD a trenérky TJ SOKOL Kateřinky. Děti se věnovaly nejen nácviku akrobatických prvků, skoků na malé trampolíně a jiných gymnastických dovedností, ale také hrám, plavání a jízdě na kole. Také krásné počasí přispělo k zdárnému průběhu celé akce. Foto zde.
Zároveň musíme poděkovat p. V. Šafarčíkovi a Kryštofovi s Prokopem za převoz nářadí a   p. as. J. Ježkové za odvoz kufrů.
Zakončení školního roku
 
Závěr školního roku zpestřily vychovatelky ŠD dětem několika zajímavými akcemi. Dět jely na výlet do Akvaparku Kravaře,
zúčastnily se cyklistického výletu a diskotéky.
Dětem i rodičům přejeme krásné prázdiny! 

Oslavy MDD

Mezinárodní den dětí jsme v ŠD oslavili na hřišti ŠD, kde si děti vyzkoušely svou šikovnost při plnění různých úkolů, za které získávaly barevné nálepky a posléze sladkou odměnu. K tomu všemu nám krásně zářilo sluníčko a dětem úsměvy na tvářích, takže oslavy byly dokonalé.


Mokré dovádění

30. 5. jsme opět využili plavecký bazén k "Mokrému dovádění". Tak nazýváme plavání dětí s rodiči. Děti se vždy velmi těší na hry a soutěže společně s rodiči. Letos se nás sešlo hodně a všichni odcházeli spokojení.


Vystoupení u příležitosti Dne matek proběhlo 7. května 2019 v tělocvičně.                   Děti předvedly celou řadu krásných vystoupení od recitace, ukázky pohádky O líném Honzovi, hry na flétnu, ale také aerobik, pohybové skladby, vystoupení malých klaunů v doprovodu roztléskávaček až po ukázku skoků na malé trampolíně a na pružném gymastickém páse. Všechna vystoupení byla pěkná, maličké chybičky přítomní diváci rádi dětem odpustili. A tak si maminky odnesly nejen papírovou kytičku, ale i mnoho dojmů.


Maškarní karneval

Hodně princezen, pohádkových postaviček, zvířátek, sportovců, bojovníků a ještě jiných krásných masek se sešlo v pátek  8. března v naší tělocvičně na tradičním maškarním karnevale. Celý karneval, plný tance a různých soutěží, doplnil svým vystoupením kouzelník Reno. Děti odcházely z karnevalu unavené, ale s úsměvem na tvářích. Spokojené jsme byly i my, vychovatelky ŠD, které jsme pro děti tuto akci připravily. Foto zde.


Čertovská diskotéka

5. prosince byla naše tělocvična plná čertů. Nebylo to tím, že se proměnila v peklo, ale tím, že tam proběhla čertovská diskotéka. Na té si děti zatančily, zahrály hry a soutěžily na stanovištích, kde získávaly známky na Čertovské vysvědčení. Za pěkné známky pak dostaly sladkou odměnu.


Oslavy 100. výročí republiky

100. výročí republiky jsme oslavili soutěží o znalostech ČSR i současné ČR, která  byla dopněna různými praktickými úkoly, děti malovaly obrázky s tématikou významných opavských staveb, děvčata z kroužku flétny zahrála při slavnostním setkání v tělocvičně školy. Taky jsme s dětmi zajeli do svátečně vyzdobené  Prahy, kde jsme kromě historického centra navštívili i Muzeum smyslů.


Drakiáda

Poprvé jsme letos drakiádu rozdělili na 2 skupiny. Prvňáci draky pouštěli o týden dříve než ostatní děti. Počasí lépe přálo více starším dětem. Obě skupiny si ale odpoledne pěkně užily.


Prázdniny 2018

ŠD okresu Opava se pravidelně střídají v zajišťování provozu ve čtnáctidenních cyklech. Na naši ŠD padl los v 1. a 2. prázdninovém týdnu. Pro děti vychovatelky připravily celou řadu výletů, prázdninových her a sportovních zápolení.

Poslední týden prázdnin proběhlo ve spolupráci s TJ Sokol Kateřinkx v Areálu Dobré pohody v Žimrovicích gymnastické soustředění. Téměř čtyřicítka děvčat ve věku 7 - 15 let trénovalo nejen gymnastiku, ale i jízdu na kole. Nechyběl ani odpočinek, hry, soutěže a také spousta legrace. Za úspěšný průběh soustředění patří poděkování nejen vychovatelkám ŠD, ale i cvičitelkám TJ Sokol Kateřinky p. H. Fiedlerové a I. Jelínkové, ale i rodičům, kteří nám zajistili převoz nářadí a kufrů.


Čekání na prázdniny dětem zpříjemnily vychovatelky ŠD návštěvami cukrárny, jízdou na kolečkových bruslích a v neposlední řadě cyklistickým výletem. " Peleton" jsme pro velký počet účastníků musely rozdělit na dva. Cílem byly Kravaře, obě skupiny dorazily zdárně na předem určené místo i zpět. Děti byly spokojené a šťastné, že cestu v pohodě zvládly.


Den matek

Vystoupení pro maminky a nejen pro ně u příležitosti Dne matek proběhlo v úterý 15. května v tělocvičně. I ta letošní oslava dopadla na jedničku. Maminky viděly aerobik, gymnastiku, poslechly si hru na flétnu, pásmo básniček a zpěv, zhlédly pohádku, besídku ukončily skoky malých i velkých gymnastek a gymnastů z malé trampolíny. Všechna vystoupení byla zdařilá, z příjemně stráveného odpoledne odcházeli všichni s úsměvem na tváři.


 

Maškarní karneval

V pátek 9. února proběhl v tělocvičně maškarní karneval spojený s vystoupením kouzelníka. Že si děti toho i toho užily o tom svědčí přiložené fotografie


Předvánoční mokré dovádění

Jak se už stalo tradicí i tento kalendářní rok jsme ukončili plavecký kroužek "předvánočním mokrým dováděním".  Děti si spolu s rodiči zazávodili. Nejdříve proběhlo rozplavání, soutěže ve sbírání míčků a vodní pólo. Hodina je dost krátká na vše co bychom chtěli uskutečnit, ale i tak jsme si to všichni užili. Foto zde.

Číst dál...

 
Listopad 2019
 
  5. listopadu     Liga ŠD okresu Opava v házené
 
13. listopadu     Turnaj ŠD v pexesu
 
17. listopadu     Teamgym Olomouc - gymnastika
 
20. listopadu     Bruslení - Kravaře
 
29. listopadu     Liga ŠD okresu Opava v házené
Říjen 2019
 
  3. října          Zahájení činnosti kroužku plavání
 
  7. října          Drakiáda
 
16. října           Kino Mír
 
 22. října         Turnaj ŠD okresu OPava ve vybíjené
 
30. října          Výlet do ZOO Olomouc
Září 2019
 
9. září              Seznamovací diskotéka
 
11. září            Soutěž ŠD okresu Opava v jízdě na kolečkových bruslích
 
13. září            Koloběžkové závody
 
16. září            Zahájení činnosti kroužků

Červen 2019
 
  3. - 6. června     Škola v přírodě žáků 2. tříd
 
10. - 14. června   ŠvP žáků 4. B
 
12. června          Akvapark Kravaře
 
17. - 21. června  ŠvP žáků 3. tříd a 4. A
 
18. června         Přehlídka dramatické tvorby ŠD okresu Opava
 
25. června         Cyklistický výlet chlapců
 
26. června         Cyklistický výlet děvčat
 
27. června         Diskotéka
Květen 2019
 
  7. května      Den matek - vystoupení dětí
 
10. května      Česko se hýbe Ostrava - soutěž  pohybových skladeb
 
13. května      Mc Donald´s Cup - okresní kolo žáků 1. - 3. tříd
 
15. května      Krajské kolo štafetového poháru
 
20. - 24. května   Škola v přírodě žáků 1. tříd
 
28. května       Házená ŠD okresu Opava
 
30. května       Republikové finále O nejlepší pohybovou skladbu - Městská hala Opava
 
                      Mokré dovádění - plavání rodičů s dětmi
 
31. května       Oslavy Dne dětí
Duben 2019
 
3. dubna        Turnaj v házené
 
4. dubna        Soutěž školních družin v plavání
 
11. dubna      Turnaj žáků 1. tříd ve florbale
 
15. dubna      Dopravní soutěž - družinové kolo
 
16. dubna      Přehlídka pohybových skladeb ŠD a ŠK
 
17. dubna      Školní kolo soutěže Mc Donald´s Cupu
 
18. dubna      Velikonoční prázdniny - výlet
 
29. dubna      Okrskové kolo soutěže Mc Donald´s Cupu 1. - 3. třída
 
30. dubna       Okrskové kolo soutěže Mc Donald´s Cupu 4., 5. tříd 
 
                     Hliněná paráda  - keramická soutěž
                  
                     Dopravní soutěž ŠD okresu Opava
 
                     Sběr papíru

 
 Březen 2019
 
1. března        Školní kolo soutěže ve sportovní gymnastice
 
7. března        Okresní kolo soutěže ve sportovní gymnastice děvčat
 
                     Soutěž ŠD okresu Opava v plavání
 
8. března        Okresní kolo soutěže ve sportovní gymnastice chlapců
 
                     Vystoupení kouzelníka a maškarní karneval
 
18. - 28. března  Ozdravný pobyt žáků 5. tříd
 
19. března       Krajské kolo soutěže ve sportovní gymnastice
 
21. března       Liga školních družin v házené
 
11. března - 15. března - jarní prázdniny - provoz zajišťuje ŠD T.G. Masaryka
Únor 2019
 
  1. února         Cinestar - Ledová sezóna - medvědi jsou zpět
 
11. února          Basketbalový turnaj ŠD okresu Opava
 
20. února          Badbinton ŠD okresu Opava
 
25. února          Pěvecká soutěž v ŠD
 
27. února          Pěvecká soutěž ŠD okresu Opava      
 
Leden 2019
 
  7. - 11. ledna     Lyžařský výcvik žáků 1. tříd
 
14. - 18. ledna     Lyžařský výcvik žáků 2. tříd a 3. B
 
27. - 31. ledna     Lyžařský výcvik žáků 4. tříd a 3. A
 
28. ledna            Turnaj žáků 2. tříd ve florbale
 

 
Prosinec 2018
 
  4. prosinec        kino Mír
 
  5. prosince        Čertovská diskotéka 
 
11. prosince         Vánoční laťka - soutěž ve skoku do výšky
 
12. prosince         Výlet do Rožnova - Vánoce na dědině
 
13. prosince         Zdobení vánočního stromku
 
20. prosince         Vánoční jarmark
 
21. prosince         Školní kolo vánočního aerobiku
 
 Listopad 2018
 
 5. listopadu        Turnaj ŠD v procesu
 
 8. listopadu         Liga školních družin v házené
 
17. listopadu       Teamgym sokolská soutěž v Olomouci
 
26. listopadu        Bruslení v Kravařích
 
29. listopadu.       Liga školních družin v házené
 
30. listopadu - 1.prosince           Teamgym Třebíč - republiková soutěž školních sportovních klubů
 
 
 
Říjen 
 
  4. října        Zahájení kroužku plavání
 
  5. října        Festival deskových her - Obecní dům
 
  8. října        Drakiáda 1. tříd
 
15. října        Drakiáda 2. - 5. tříd
 
25.října.       Já, republika - soutěž
 
19. října        Sběr papíru
 
25. října        Vystoupení kroužku flétny u příležitosti 100. výročí republiky
                      Turnaj ŠD okresu Opava ve vybíjené
 
26. října        Cinestar - Yeti : Ledové dobrodružství
 
29. října        Prázdninový výlet do Prahy
                      Prázdninový výlet na Hradec nad. Moravicí

Září 2018

10. září         Seznamovací diskotéka

12. září         Koloběžkové závody

14. září         Soutěž ŠD okresu Opava v jízdě na kolečkových bruslích

17. září         Zahájení činnosti kroužků


Červen 2018

4. - 8. června      ŠvP žáků 2. a 3. tříd

12. června         AkroBetka - ukázka akrobacie na závěsných kruzích

18. června        Kolečkové brusle - Městské sady

21. června        Výlet na kolech - chlapci

22. června        Výlet na kolech - děvčata

23. června        Vystoupení gymnastek a aerobiku na charitativní akci na hřišti TJ Slavia Opava


Květen 2018

2. května          Okrskové kolo soutěže v kopané Mc Donaldś Cup r. 2008 a ml.
3. května          Okrskové kolo soutěže v kopané Mc Donaldś Cup r. 2008 a st.
7. - 25. května  Atletický čtyřboj
15. května        Den matek
17. května        Liga házené
24. května        Přehlídka dramatické tvorby ŠD okresu Opava
31. května - 1. června Česko se hýbe - Praha
 
21. - 25. května             Škola v přírodě žáků 4. tříd
28. května - 1. června     Škola v přírodě žáků 1. tříd

Duben 2018
14. dubna         Krajská přehlídka divadelních souborů - Krysáci
17. dubna         Přehlídka pohybových skladeb Šd a ŠK okresu Opava
19. dubna         Školní kolo dopravní soutěže
23. dubna         Republikové finále O nejlepší pohybovou skladbu
25. dubna         Dopravní soutěž ŠD okresu Opava
26. dubna         Hliněná paráda - keramická soutěž školních družin
29. dubna         Gymnastická soutěž ASPV - Paskov
30. dubna         Sběr papíru
Březen 2018
5. - 9. března     Jarní prázdniny
15. března         Turnaj žáků 1. tříd ve florbale
21. března         Kino
22. března         Házená ŠD okresu Opava
                        Plavecké ZÁVODY ŠD OKRESU OPAVA
23. března         Školní kolo soutěže ve sportovní gymnastice
28. března         Krajské finále soutěže ve sportovní gymnastice
29. března         Velikonoční prázdniny
Únor 2018
  2. února         Pololetní prázdniny - Cinestar pohádka Coco
  7. února         Pěvecká soutěž 
  9. února         Maškarní karneval
                       Vystoupení kouzelníka
15. února         Pěvecká soutěž ŠD okresu Opava
20. února         Školní kolo soutěže ve sportovní gymnastice
Leden 2018
8. - 12. ledna    Lyžařský výcvik žáků 4. tříd
10. ledna          Natáčení aerobiku ČT :D
22. - 26. ledna  Lyžařský výcvik žáků 1. tříd a 2. A
29. ledna - 1. února  Lyžařský výcvik žáků 3. tříd a 2. B
Prosinec 2017
1., 2. prosince Republikové finále soutěže Teamgym - Třebíč
4. prosince      Vánoční aerobik ŠD okresu Opava
5. prosince      Gymnastické hrátky s čerty
7. prosince      Předvánoční mokré dovádění
8. prosince      Vystoupení dětí z dramatického kroužku v nemocnici
14. prosince    Vánoční laťka - soutěž ve skoku do výšky
                      Liga ŠD v házené
21. prosince    Vánoční jarmark

Listopad 2017
 

  5. prosince     Čertovská diskotéka

  8. prosince     Vánoční mokré dovádění - plavání s rodiči

12. prosince     Vánoční aerobik ŠD okresu Opava

13. prosince     Vánoce na dědině - výlet do Rožnova p. Radhoštěm

15. prosince     Vánoční laťka - soutěž ve skoku do výšky

16. prosince     Zdobení vánočního stromku v ŠD

21. prosince     Vánoční jarmark

19. prosince     Školní kolo vánočního aerobiku


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2016

 Září 2016

Červen 2016

  3. června       Olympijský park na Horním náměstí

14. června       Turnaj ŠD okresu Opava v kopané

17. června       Výlet na kolech - pohybové hry

21. června       Výlet na kolech -  gymnastika

22. června       Školní inline pohár

 

Květen 2016

4. května         Okresní kolo soutěže Mc Donald´s Cup

                       Přehlídka dramatické tvorby ŠD a ŠK okresu Opava

10. května        Hrajeme a cvičíme maminkám a nejen jim

11. května        Okresní kolo dopravní soutěže

12. května         Mokré dovádění - plavání rodičů a dětí

                        Házená ŠD okresu Opava

19. května         Turnaj žáků 1. tříd ŠD okresu Opava ve florbale

2. - 15. května   Lehkoatletický čtyřboj v ŠD

23. - 27. května  Škola v přírodě žáků 1. a 2. tříd

 

Duben 2016

7., 8. dubna        Republikové finále O nejlepší pohybovou skladbu - Praha

12. dubna           Školní kolo soutěže Mc Donald´s Cup 4. 5. tř.

13. dubna           Školní kolo soutěže Mc Donald´s Cup 2., 3.  tř.

14. dubna           Školní kolo dopravní soutěže

16. dubna           Gymnastická soutěž ASPV - Palkovice

18. dubna           Přehlídka pohybových skladeb ŠD a ŠK okresu Opava

20. dubna           Sběr papíru

22. dubna           Školní kolo gymnastických závodů

26. dubna           Okresní kolo soutěže Mc Donald´s Cup 1. - 3. tř.

27. dubna           Okresní kolo dopravní soutěže

28. dubna           Hliněná paráda - keramická soutěž

 

Březen 2016

2. března            Přehlídka pohybových skladeb ASPV

8. března            Turnaj žáků 3. tříd ve florbale

17. března          Turnaj žáků 5. tříd ve florbale

22. března          Okresní kolo soutěže ve sportovní gymnastice chlapců

23. března          Okresní kolo soutěže ve sportovní gymnastice dívek

                          Velikonoční dílničky

24. března          Velikonoční prázdniny - velikonoční kraslice, hry

 

Únor 2016

  5. února           Maškarní karneval

  8. února           Basketbalový turnaj školních družin

11. února           Pěvecká soutěž v ŠD

24. února           Bruslení v Kravařích

25. února           Pěvecká soutěž ŠD okresu Opava

25. února           Turnaj školních družin v badmintonu

15. - 19. února   Jarní prázdniny - provoz zajišťuje ŠD T. G. Masaryka

 

Leden 2016

15. ledna              kino Mír - Sobík Nico

25. ledna              turnaj žáků 2. tříd ve florbale

29. ledna              pololetní prázdniny -  výlet

 

Prosinec 2015

  3. prosince           Vánoční mokré dovádění

  4. prosince           Čertovská gymnastika

  7. prosince           Předvánoční aerobik školních družin okresu Opava

15. prosince           Vánoční laťka - soutěž ve skoku do výšky

16. prosince           Zdobení vánočního stromku v ŠD

21. prosince           Filmové představení v kině Mír - V hlavě

 

Listopad 2015

11. 11. 2015          Bruslení v Kravařích

17. 11. 2015          Teamgym Olomouc

26. 11. 2015          Turnaj ŠD okresu Opava v badmintonu

 

Říjen 2015

  6. října     Drakiáda

15. října     Filmové představení - Sedmero krkavců

16. října     Turnaj školních družin ve vybíjené

19. října     Soutěž tříd ve sběru papíru

29. října     Prázdninový výlet do ZOO Lešná


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Září 2015

8. září         Seznamovací diskotéka

10. září       Koloběžkové závody  

11. září       Soutěž školních družin v jízdě na kolečkových bruslích

14. září       Zahájení činnosti kroužků

16. září       Vystoupení  dětí z dramatického kroužku

24. září        Akvapark Kravaře - 2. - 5. třídy

Číst dál...

GDPR

Ochrana osobních údajů