1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Třída 9.B
Třídní učitelka: Ivetta Hlaváčková
Třídní samospráva:

Mluvčí třídy: Prokop Věncek
Zdravé svačinky: Martin Falhar, Max Dlabola
Nástěnkářky: Eliška Halfarová, Sára Brombošová
Pokladník: Šimon Petlák
Redaktorky: Kateřina Orlíková, Tereza Vlnová


Rozvrh hodin třídy najdete zde

 
9. ročník
 
 
Cyklistický kurz v Karlově pod Pradědem
 
Během pěti slunných říjnových dnů absolvovalo deset žáků naší třídy cyklistický kurz, na kterém si ověřili své schopnosti při jízdě na kole. Babí léto trávili v krásné přírodě Jeseníků, pokořovali kopce, vyrazili na celodenní túru a pobyt zakončili diskotékou. Foto zde.
 
Studenti z ciziny
 
Hned v průběhu druhého školního týdne navštívili naši školu studenti z Ruska, Hong Kongu a Turecka. Žáky naší školy seznámili s národními zvyky a jejich kulturou. Žáci tak měli možnost obohatit si zeměpisné a jazykové znalosti. Tak jako v loňském roce i letos pozvali rodiče naší žákyně Terezy Vlnové studenty na bohatou večeři.
 
 
Projekt E-Bezpečí
 
Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. I žáci naší třídy měli možnost zúčastnit se besedy na toto téma. Dozvěděli se, jak se chovat ve virtuálním světě, jak se bránit proti případnému nevhodnému chování druhých a mnoho dalších informací.
 
 

 
8. ročník 
 
Akce:
 
17. - 21.9. 2018 – Výměnný program s Německem – poznávací a jazykový projekt
4.10. 2018 – Planeta Země – kino Mír
8.10. - 12.10. 2018 – Cyklisticko-fotografický kurz
24.10. 2018 – Sportovní den v Buly Aréně Kravaře
26.10. 2018 – Projektový den „Osudové osmičky“                                                                                                                            Děti učí děti, workshopy k významným  mezníkům československé historie
31.10. 2018 – Slezské divadlo Opava – Kytice
15.11. 2018 – Den otevřených dveří OHK Opava - prezentace škol města
28.11. 2018 – Exkurze - Vídeň
11. - 15.12. 2018  – Lyžařsko-poznávací kurz Rakousko
20.12. 2018 – Vánoční jarmark ZŠ Vrchní
10.2. -15.2. 2019 – Lyžařský výcvik Karlov
1.4. 2019 – Slezské divadlo Opava – Jak je důležité míti Filipa
17.4. 2019 – workoutová skupina Fenix Opava- prezentace trávení volného času
6. - 11.5. 2019 – Výměnný program v Německu – poznávací a jazykový projekt
21.5. 2019 – Praha – historicko-zeměpisná exkurze
31.5. 2019 – Planeta Oxidan – vzdělávací program zaměřený na efektivní využití zdrojů, odpadní vody
25.6. 2019 – Branný den

 
Lyžařský kurz
 
V termínu od 4.3. - 8.3. 2019 se pět lidí naší třídy zúčastnilo lyžařského kurzu 6,8 a 9 tříd. Zažili jsme tam spoustu srandy a lyžování. Dokonce jsme závodili i v biatlonu, kde obsadil 1. místo náš Prokop Věncek s Květou Pavlíčkovou. Poslední den jsme si užili diskotéku, na které jsme dostali i pizzu.
 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTÍ FILIPA
 
Hru Jak je důležité míti Filipa napsal Angličan Oskar Wilde a v současné době ji uvádí opavské divadlo. Naše třída se představení zúčastnila 1. 4. Opavští herci toto divadelní představení sehráli doslova fantasticky, šlo vidět, že se na to dlouhou dobu připravovali.
 
Nejlepší výkon za mě předvedl představitel Jacka, protože se do postavy vžil a hraní si užíval. Na druhou stranu se mi nelíbilo, že do hry tentokrát nezapojili nějaké diváky a také že to ke konci začalo být nudné kvůli dlouhým rozhovorům. Celkově se mi divadelní představení líbilo a doporučuji si na něj zajít.
 
LYŽAŘSKÉ ZÁVODY 2019
 
Dne 24. - 25.3 se žáci naší třídy zúčastnili lyžařských závodů, které pořádala naše škola.
 
Závody se uskutečnily na Karlově (Klobouk). Zúčastnily se školy z celé Opavy a boj to byl velký. Nakonec naše škola ve velké konkurenci obhájila 1. místo, ke kterému přispěli také Prokop Věncek a Jakub Černohorský.
 
ZIMNÍ KRÁSY RAKOUSKA
 
V brzkých ranních hodinách 11. prosince 2018 žáci vyššího stupně (někteří i s rodiči) vyrazili na lyžařsko-poznávací zájezd do rakouských Alp. Kromě krátké zastávky v Mikulově jsme zastavili až v Salzburku. Zde jsme dostali rozchod a mohli jsme se jít podívat na salzburské vánoční trhy či se porozhlédnout po městě. Já si zvolila možnost B a šla prozkoumat město.
 
Po pár hodinách jsme se sešli před restaurací L’Osteria a pokračovali dál do malého městečka Flattach kde jsme byli ubytovaní. Večer jsme přijeli, najedli se, odnesli věci na pokoje a usli jako nemluvňata. Následující den jsme se po brzké snídani vydali do nejbližšího lyžařského střediska Mölltal, kde jsme si užili zamračený, ale i přesto příjemný den. Třetí den jsme se vydali do o něco vzdálenějšího střediska Sillien, kde pěkně svítilo slunce, ale po zhruba půlhodince se zatáhlo, ochladilo a přivalily se mraky, které zakryly jak příjemně hřející slunce, tak i podstatně velkou část sjezdovek, a proto jsme se museli přesunout do nižších částí střediska, abychom vůbec viděli, kam jedeme. Po cestě zpátky jsme se šli podívat na vánoční trhy v Lienzu. Ty zdaleka nebyly takové, jako v Salzburku, ale díky nádhernému vánočnímu stromečku tyčícímu se upřostřed náměstí byly stejně dechberoucí. Čtvrtý den jsme se vydali do střediska Kals-Matrei. Počasí nám tentokrát přálo, bohužel se ten den ve středisku zrovna odehrávala nějaká akce a lidí tam bylo víc než dost. To nám však náladu nezkazilo a den jsme si náramně užili. Pátý a zároveň poslední den jsme se vydali do již zmiňovaného střediska Mölltal. Zde jsme si užili poslední den a na ubytování jsme se vrátili o něco dříve než normálně, abychom si stihli sbalit věci a uklidit pokoje. Okolo půl čtvrté jsme vyjeli. Během cesty domů jsme mohli sledovat v dáli mizící hory osvícené žhnoucí září zapadajícího slunce, jehož planoucí svit se pomalu zahalil temným pláštěm posetým miliony hvězd protékajícími temnotou jako řeky tekutého stříbra. Jakmile se čas začínal blížit k druhé hodině ranní, autobus zastavil a bylo nám oznámeno, že cesta skončila. Byli jsme doma v Opavě. Zájezd jsme si všichni neuvěřitelně užili, tedy alespoň doufám, a už se nemohu dočkat na příští rok, až zde pojedu znova.
 
 
Dne 28.11. 2018 se šest žáků 8.B (Matěj Kurinec, Prokop Věncek, Maxim Dlabola, Martin Falhar, Jiří Ulbricht, Ondřej Midloch) zúčastnilo výletu do Vídně. Navštívili jsme mnoho památek – velkolepou katedrálu svatého Štěpána, komplex paláců Hofburg, radnici, jeden z nejkrásnějších zámků Rakouska – zámek Schönbrunn a také vánoční trhy, kde jsme si mohli vychutnat předvánoční atmosféru.
Dne 31.10. 2018 naše třída zhlédla divadelní představení Kytice ve Slezském divadle v Opavě. Bezmála dvě hodiny jsme sledovali zpracování klasických balad od Karla Jaromíra Erbena. Naší třídě se nejvíce líbila balada Polednice.
 
A máme to v kapse
 
Letošní podzimní akce ve sběru papíru byla pro naši třídu velmi úspěšná. Především díky Adélce Grygarčíkové, Prokopu Věnckovi, Martinu Falharovi, Ondrovi Midlochovi, Adamu Havlickému, Maxovi Dlabolovi a Jirkovi Ulbrichtovi jsme se svými 968 kg papíru obsadili metu nejvyšší. Poděkování patří i všem ostatním spolužákům, kteří se do akce zapojili. Sladkou odměnou byl dort s marcipánovými ozdobami, který všem moc chutnal a stal se motivací udržet si 1. místo i při jarním termínu.
 
 
Přespolní běh
 
Tak jako každým rokem se i letos v září konal na Stříbrném jezeře tradiční přespolní běh, kterého se zúčastnila i žákyně naší třídy. Přes úmorné vedro dovedla děvčata z nejstarší kategorie zabojovat a získat stříbrnou medaili. Moc gratulujeme.
 
 
Atletický čtyřboj
 
V průběhu prvního školního měsíce se konala další sportovní akce, ve které jsme byli opět úspěšní. V úterý 18.9. 2018 proběhl na Tyršově stadionu atletický čtyřboj nejstarších žáků, ve kterém se dívky osmých a devátých tříd umístily na čtvrtém místě, chlapci pak v celkovém pořadí byli pátí.
 
 
Hallo Opava
 
V týdnu od 17. do 21. září navštívili naši školu studenti z německého města Bamberk. Uvítali nás přednáškou o jejich městě a odpoledne následovala prohlídka Opavy. Tu zahájili návštěvou Hlásky, výšlapem na věž a pohledem na město z výšky. Poté zamířili do obchodního centra Breda§Weinstein. První den zakončili návštěvou u rodiny Vlnových, kteří je pozvali na vynikající večeři. I v ostatních dnech byl pro studenty připraven bohatý program: výlet do Jeseníků, relax v Buly Aréně v Kravařích, prohlídka zámku v Hradci nad Moravicí. Pobyt v Opavě si velmi pochvalovali a odjížděli plni dojmů.
 
 
Cyklisticko-fotografický kurz
 
Druhý říjnový týden se skoro padesátka žáků šestých až devátých tříd rozhodla trávit čas na kole v přírodě. V průběhu celého týdne najezdili za krásného slunečného počasí téměř 200 kilometrů. Jízda po rovince byla proložena stoupáním do kopce či sjezdem, jízdou zručnosti, procházkou po hřebenech Jeseníků a odpočinkovou túrou, během které vstřebávali a fotili krásy přírody. Spoustu legrace zažili z naší třídy Prokop Věncek, Jakub Černohorský, Radek Stoklasa, Matyáš Stropek a Jiří Ulbricht.
 
 
Sportovní den
 
Ve středu 24.10. 2018 se žáci 7. a 8. tříd zúčastnili sportovního dne v Buly Aréně v Kravařích. Z šesti nabízených disciplín, kterými byl hokej, fotbal, bowling, tenis, sebeobrana a oblíbené dovádění v aquaparku, si mohli vybrat tři, které budou absolvovat. Nechyběla ani potřebná pauza na svačinku. Všichni jsme si to moc užili a doufáme, že ani příští rok nás tato akce nemine.

 
7. ročník 
 
DIVADLO
Dne 12. 4. 2018 byl ve Slezském divadle pro školy na programu Limonádový Joe. Tohoto představení se zúčastnily také sedmé ročníky naší školy.
Šlo o muzikálovou parodii na americký western, u které jsme se všichni zasmáli a poslechli si známé písně. Představení trvalo asi 2hodiny a objevili se v něm herci, které známe také z jiných her. Během přestávky jsme si mohli koupit občerstvení a po představení nás osvěžila zmrzlina.
Lyžařský kurz
V týdnu od 4. 2. do 9. 2. 2018 se sedmé třídy zúčastnily lyžařského kurzu v Karlově. Ubytováni jsme byli v chatě Zátiší. Počet účastníků byl vysoký. Žáci mohli nejen zlepšit svou jízdu na lyžích, ale také se naučit na snowboardu. Díky pěknému počasí jsme si užili nejen lyžařských radovánek, ale také spoustu soutěží a her. Lyžařsky kurz jsme zakončili společným čtvrtečním večerem. Ten se skládal především z her, které si připravily jednotlivé třídy. Užili jsme si spoustu legrace a strávili krásný týden na horách.
RATIBOŘ
Dne 26. 4. se v Polsku v Ratiboři uskutečnil Den země, na který jsme byli také pozváni. Přichystán byl bohatý program začínající shrnutím společných akcí naší školy a gymnázia v Polsku. Polští kamarádi nás taktéž přivítali malou svačinkou a čajem. Poté následoval hlavní program. Ten byl rozdělen na tři části. V první jsme si měli na tabletech sestavit robota a poté si vykreslit obrázek, na který jsme se dívali přes program. Druhá část byla velice zábavná. Žáci polské školy si pro nás připravili pestré přírodovědné i fyzikální pokusy. Následně jsme si pochutnali na obědě a celý den byl završen poslední aktivitou – ručními pracemi. Vyráběli jsme různé věci z krabic apod. Všichni si celý den moc užili.
Tereza Vlnová.
Tělesná výchova
V rámci hodin tělesné výchovy byly dívky 7. B podrobeny několika disciplínám.
Jako první přišel na řadu běh na 60 metrů. V něm excelovala Eliška Halfarová výkonem 9,8s.
Poté následoval skok do dálky. V této disciplíně byla nejlepší Natálie Bůšková s výkonem 380 centimetrů a hned za ní Nela Tomášková výkonem 365 centimetrů. Poslední disciplínou byl šplh, ve kterém jednoznačně dominovala Nela Tomášková s výkonem 4,4s. Výsledky všech jmenovaných dívek jsou chvályhodné a do budoucna jim přejeme mnoho dalších úspěchů.
Krajské kolo soutěže Eurorebus
Tato soutěž se konala 5. května v Ostravě na Vysoké škole báňské. Klání se zúčastnili také žáci naší třídy v sestavě: Maxim Dlabola, Tereza Vlnová, Natálie Bůšková a za jednotlivce Jiří Ulbricht. Družstvo reprezentující naši třídu se umístilo na výborném 10. místě a bylo zároveň nejlepším ze všech šestých a sedmých ročníků. Za jednotlivce bojoval Jiří Ulbricht, který obsadil se svými vědomostmi vynikající 6. pozici.
Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme mnoho úspěchu v dalších soutěžích!
Vánoční jarmark
V předvánočním čase se na naší škole uskutečnil vánoční jarmark. Slavnostní zahájení proběhlo v kostele sv. Václava, kde si žáci dramatického a pěveckého kroužku připravili vystoupení pro rodiče. Poté se všichni přemístili do budovy školy. Tam na ně čekalo bohaté pohoštění v podobě vánočního punče, cukroví a koláčů, na dvoře pak grilované klobásky, párky v rohlíku či zelná polévka J. Děti si mohly v dílničkách vyrobit různé vánoční ozdoby nebo namalovat baňky. Celým jarmarkem se nesla nezapomenutelná vánoční atmosféra.
 
Pěvecký sbor
 
Žákyně naší třídy Tereza Vlnová, Kateřina Orlíková a Natálie Fischerová, které jsou členkami pěveckého sboru, rozdávaly v adventním čase radost vánočními písněmi seniorům v Domově Bílá Opava na Rybářské ulici. Svým vystoupením a drobnými balíčky s cukrovím děvčata zajistila seniorům příjemné dopoledne a naladila je na vánoční notu.
 
Bruslení
 
V měsících říjen až březen letošního školního roku se mohou žáci naší školy každé druhé pondělí v měsíci zúčastnit bruslení a něčemu se přiučit či se v bruslení zdokonalit. Dne 18. prosince se i žáci naší třídy Prokop Věncek a Matěj Kurinec zapojili do vánočního bruslení a velmi si to užili.
Sběr papíru

I v letošním školním roce jsme se zapojili do podzimního sběru papíru. Ani tentokrát naši nejlepší sběrači Adélka Grygarčíková a Prokop Věncek nezklamali a zachránili reputaci naší třídy. Moc jim tímto děkujeme.


Memoriál Mirko Fišera

V úterý 10. října proběhla na Tyršově stadionu v Opavě sportovní akce, které se zúčastnili i žáci naší školy. Chlapce, kteří skončili na krásném třetím místě, za naši třídu reprezentoval Maxim Dlabola. Děvčata, s kterými sportovala i naše Nela Tomášková, obsadila příčku desátou. K dosaženým výsledkům jim gratulujeme.


Čtenářská gramotnost

26.9. 2017 jsme v rámci projektového dne zdokonalovali naše čtenářské znalosti a dovednosti. Našim tématem bylo dílo K.J.Erbena "Kytice". Přečetli jsme si balady Poklad, Vodník, Svatební košile a plnili úkoly zadané k textům. Na závěr jsme shlédli všechny tři balady ve filmovém zpracování.


Exit tour

V úterý 3.10. jsme na naší škole v rámci preventivního programu přivítali hudebníky z Kalifornie, kteří nám představili svou kapelu v rámci turné "EXIT TOUR". Žáci zažili rockový koncert přímo v tělocvičně, která se na dopoledne změnila v opravdovou stage. Poté byly připraveny besedy a výukové bloky s lektory na téma sex, pohlavní nemoci, sebevědomí, stravovací návyky aj. Bylo to pro nás velmi zajímavé a netradiční vyučování.


Sportovní den

Ve středu 18.10. jsme zase po roce vyrazili na sportovní den do Bully centra v Kravařích. Každý z nás si vybral dvě aktivity, které nás baví /např. fotbal, bruslení, bowling, plavání aj./ a se svými kamarády si užil parádní den plný zábavy a sportu.

Výchovný koncert

Středa 25.10. byla pro nás neobvyklá, protože jsme vyučování začali v Knihovně Petra Bezruče. Měli jsme hodinu hudební výchovy s klavíristou Dominikem Fajkusem a violoncellistou Janem Hanouskem. Pánové nás provedli dějinami hudby od baroka až po současnost. Vyslechli jsme si spoustu skladeb a zjistili jsme, že i v dřívějších dobách se skládala hudba, která má hodně společného s tou současnou a můžeme ji poslouchat i dnes.

7. ročník

Plánované akce


Plánované akce

11.5. – MP Opava - záškoláctví


Sběr papíru

I přes nepříznivé počasí proběhl v pátek 28. dubna u školní družiny sběr papíru. Děkuji všem žákům, kteří papír přinesli a tím podpořili naši třídu. Především bych chtěla poděkovat Adélce Grygarčíkové a Prokopu Věnckovi, kteří ani tentokrát nezklamali a velkým množstvím odevzdaných kilogramů posunuli v žebříčku 6.B třídu na krásné páté místo.

Den Země

V rámci oslav Dne Země jsme navštívili Slezské zemské muzeum v Opavě, prohlédli si výstavu zaměřenou na krásy přírody Opavska a blízkého okolí. S odborníkem jsme prošli expozici zahrnující části Příroda, Křídla, Encyklopedie a Historie Slezska. Prohlídka nás zaujala a spokojeni jsme odcházeli zpět do školy. Akce byla dovršena vytvořením papírového stromu, polepeného listy obsahujícími informace s ekologickou tématikou a kreslením výrobků, které nám dřevo stromů poskytuje.


Slezské divadlo

Už celý měsíc jsme se těšili na den 27. 4. 2017, kdy jsme navštívili Slezské divadlo, kde jsme shlédli muzikál "Noc na Karlštejně". Živá hudba, krásné kostýmy a veselý příběh zaujal všechny žáky šestých tříd. O přestávce jsme si prohlédli prostory divadla, občerstvili jsme se a těšili na druhou část příběhu. Závěrečný potlesk odměnil všechny herce a my plni zážitků odcházeli do školy.


Výstava Josefa Lady

Žáci šestých tříd navštívili v měsíci březnu výstavu Josefa Lady v Domě umění. V animačním programu se dověděli spoustu nových poznatků z malířova života, z jeho počátků tvorby. Zjistili, že nejen rodná ves Hrusice, hrající si děti, vodníci i ponocní byli jeho náměty, ale také komiksy, které kreslí do novin a časopisů. A uvědomili si, že musel vynaložit spoustu úsilí, snahy a píle, aby se stal známým a oblíbeným malířem.


Cizinci

Poslední týden v únoru k nám zavítali cizinci z Iránu, Mexika, Gruzie a Indie. Každá  třída měla o všech zemích  přednášku, cizinci taky uvítali focení a podpisy. Bylo to super.


Výchovný koncert

Poslední listopadový pátek navštívil naší školu pěvecký školní sbor z Ostravy. Žáci si vyslechli české i anglické písně doprovázené hrou na klavír. Ti odvážnější se mohli do zpěvu zapojit. Vystoupení se všem moc líbilo a bylo oceněno bouřlivým potleskem.


Sportovní den

Ve středu 9. 11. 2016 proběhl ve sportovním komplexu Bully Aréna v Kravařích sportovní den pro žáky pátých a šestých tříd naší základní školy. Žáci naší třídy si z pestré nabídky sportovních aktivit vybrali bruslení, tenis, fotbal, florbal a bowling. Zrelaxovat se mohli v plaveckém bazénu. Z celé akce si odnesli spoustu zážitků a doufají, že se bude v příštím roce opakovat. Foto zde.


Den Jazyků

V pátek 18. 11. 2016 proběhl na vyšším stupni naší školy Den Jazyků. Každá třída si měla vybrat zemi, kterou představí v jednotlivých předmětech svým mladším spolužákům. V naší třídě padl los na Francii. Žáci přistoupili k tomuto úkolu velmi zodpovědně a připravili si spoustu nástěnek, prezentací i her. Velkou pozornost sklidil stánek s kosmetikou a pohoštěním, které bylo opravdu bohaté. Všichni si tuto zábavnou formu výuky užili a načerpali řadu nových vědomostí.


Adaptační kurz

Adaptační kurz začal ve čtvrtek 22. září 2016 srazem ve vestibulu naší školy. Těžké batohy a spací pytle nám odvezl pan Burkart, takže jsme mohli lehkou nohou a s veselou myslí vykročit vstříc novému dobrodružství. Poté jsme se přesunuli na zastávku Praskova, odkud nás autobus odvezl do Suchých Lazců. Dál jsme pokračovali pěšky až na turistickou základnu Myšinec v Budišovicích. Cesta nám díky hrám uběhla velice rychle. Párkrát lesem projel vlak, skákali po nás opičáci, viděli jsme medvědy a mnohdy zůstali ztuhlí stát ve štronzu. Ve stejně optimistickém duchu proběhl celý adaptační kurz, během kterého jsme formou her blíže poznávali spolužáky i učitele, ve volných chvílích hráli na hřišti kopanou a povídali si na chatkách. Večer jsme zakončili u ohniště opékáním párků a příjemně unaveni šli spát. Následující den byl zahájen bohatou snídaní formou rautu a až do oběda jsme opět hráli hry, díky kterým jsme si ujasnili, co se nám líbí, či nelíbí a stanovili pravidla, kterými bychom se měli řídit. Po vydatném obědě jsme vyrazili na zpáteční cestu. Adaptační kurz jsme si opravdu užili a těšíme se na další podobné akce. Děkujeme také vyučujícím, díky kterým jsme prožili dva krásné dny v přírodě. Foto zde.


ADAPŤÁK

Je to tak, je to tak,
v září proběhl adapťák.
Nejdřív busem, pěšky lesem,
těžké bágly však nenesem.
Hrajeme na opičáky,
holky, kluci, učitelky taky.
Padá bomba, jede vlak,
ztuhlí v štronzu stojíme však.
Tu se noří Myšinec,
hle to kouká našinec.
Hrajeme a dovádíme,
náladu si nekazíme.
Jídla, pití, co hrdlo ráčí,
až nad hlavu všem to stačí.
Večer buřty opékáme,
poté k spánku uleháme.
A už je tu další den,
nudit se však nebudem.
Lano, míč a šátky,
na hřišti probíhají hrátky.
Při obědě přemýšlíme,
jak ty tašky zabalíme.
Vracíme se neradi,
sluníčko smutek zahladí.
Tak uplynul den po dni,
byli jsme tu všichni hodní. …
 

 

  

GDPR

Ochrana osobních údajů