1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Od 12. 4. 2021 bude ŠD v provozu tak, jak jsme zvyklí,  tzn. od 6. 00 do 8. 00 hod. ráno a odpoledne do 17. 00 hod.

Školní družiny budou v době hlavních prázdnin otevřeny dle níže uvedeného rozpisu:

  1. 7. -   9. 7. 2021     ŠD při ZŠ T. G. Masaryka, Riegrova

12. 7. - 23. 7. 2021     ŠD při ZŠ Opava, Otická

26. 7. -   6. 8. 2021      ŠD při ZŠ Opava, Šrámkova

  9. 8. - 20. 8. 2021      ŠD při ZŠ Opava, B. Němcové

 


GDPR

Ochrana osobních údajů