1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

Pokud jste ještě neuhradili poplatek za pobyt dítěte v ŠD / 400,- K4 za 1. pololetí a 100,- Kč za 2.pololetí, učiňte tak co nejdříve na tento  účet:

č. účtu pro plabu za pobyt dítěte v ŠD 271 646 284/030


Prázdninový provoz školních družin

  01.07.2020 -10.07.2020                  ŠD při ZŠ Opava, Mařádkova

13.07.2020 - 24.07.2020                   ŠD při ZŠ Opava, Vrchní

27.07.2020 - 07.08.2020                   ŠD při ZŠ Opava, B. Němcové

10.08.2020 - 21.08.2020                   ŠD při ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova

 24.08.2020 - 28.08.2020                 ŠD při ZŠ Opava, Vrchní

                                                     Gymnastické soustředění - ADP Žimrovice


Informace k prázdninovému provozu ŠD Vrchní 13. - 24. 7. 2020
 

Provoz ŠD           6. 30 – 16. 00 hod.

V den nástupu do ŠD děti s sebou přinesou:

                                         Zápisní lístek k prázdninovému provozuna ŠD Opava Vrchní  

Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocněn

Peníze na obědy /stravovat se budeme v naší ŠD, vaří ŠJ Mařádkova/cena oběda 62,- Kč. Odhlášky obědů na následující dny musíte nahlásit v ŠD nejpozději do 13. 00 hod.

Kopii zdravotního průkazu

Dětem dávejte sportovní oblečení a obuv, kšiltovku nebo jinou pokrývku hlavy, do batůžku přibalte přezutí, svačinu, pití, pláštěnku a kapesné podle vlastního uvážení .                                

Vzhledem k situaci jsme předem nesestavovali program, děti budou včas informovány o připravovaných akcích.

 

 

GDPR

Ochrana osobních údajů