1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

Nejnovější informace k přijímacím zkouškám na SŠ 
 
naleznete zde a také tady a tady a tady.
Zápisový lístek je tady.

Více na https://prijimacky.cermat.cz/
Upozornění pro žáky 9. tříd
 
Vše o přijímačkách najdete zde.
 
 
 
Internetové odkazy k jednotné přijímací zkoušce zde
 
Odkaz na You Tube kanál s výukovými videi zde
 
Upozornění pro žáky devátých tříd
 
Ve dnech 22. a 23. dubna si žáci, kteří si podali obě přihlášky na učební obory, mohou od 9:30 h do 11: 00 h vyzvednout v kabinetu výchovného poradce zápisové lístky. Ostatním budou zápisové lístky vydány po oznámení termínu přijímacích zkoušek. Pokud budete mít jakékoliv dotazy k přijímacímu řízení na střední školy, obraťte se na výchovnou poradkyni. E-mail karin.burkartova@seznam.cz , telefon 775881182.
 
Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2019-20
 

Číst dál...


Mgr. Karin Burkartová


Činnost:

Pomáhá při řešení konfliktních situací, sleduje projevy sociálně patologických jevů ve škole. Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při profesní orientaci.


Konzultační hodiny:

ST - PÁ 7:30 - 8:00
po domluvě kdykoliv

 

Úkoly ŠPP:

 

Vytváření podmínek pro příznivé klima školy

Pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Řešení výchovných problémů, poskytnutí odborné pomoci, spolupráce se školskými poradenskými pracovišti (PPP, SVP, OSPOD, Probační a mediační služba)

Práce s třídními kolektivy – adaptační a kohezní kurzy, třídnické hodiny 

Prevence projevů rizikového chování – projektové dny, granty, přednášky a besedy

Monitorování rizikového chování žáků

Poskytování kariérového poradenství, informování žáků o možnostech jejich studia, zajišťování exkurzí, spolupráce se středními školami, metodická pomoc rodičům

Poradenská pomoc zákonným zástupcům žáků

Metodická pomoc učitelům 

 

GDPR

Ochrana osobních údajů