1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

Třídní učitelka: Lucie Dubovanová

Rozvrh hodin třídy najdete zde

Minulý týden jsme si skvěle užili školu v přírodě na Karlově pod Pradědem 😊 Foto zde.

 

Září 

- slavnostní záhájení „ Hurá už jsme školáci „

- vycházka v okolí školy

- sportovní dopoledne

Říjen

- Den pro zdraví

- Podzimní tvoření ve třídě

- Koncert ke 100 výročí  vzniku ČR

- Šípkový den

Listopad

- Setkání s výtvarníkem B. Frýbou

- Barvy podzimu – „ létající draci“

- Hallowen – zábavné dopoledne

- Slavnost Slabikáře

Prosinec

- Vánoční zvykosloví – tradice 

- Koncert – vánoční koledy

- Mikulášská besídka

- Vánoční besídka

- Vánoční aerobic

- Vánoční zpívání

Leden 

- Lyžařský kurz Visalaje

- Vítání občánků

- Slavnostní předávání prvního vysvědčení 

Únor

- Koncetr- hudební představení žáků ZUŠ 

- Recitační soutěž 

- Výtvarná soutěž

Březen

- Seznámení s knihovnou – první knihovnická lekce

- Zábavné dopoledne s matematikou 

- Dramatizace pohádky – Boudo, budko

Duben 

- Policie s ČR – bezpečnost na silnicích

- Druhá knihovnická lekce- pasování na čtenáře

- Výtvarná soutěž – Můj oblíbený sport

- Den Země- naše modrá planeta

Květen

- Planetárium Ostrava – Zvířátka ve vesmíru

- Beseda s Policii – psovodi

- ŠvP Visalaje 

- Projekt Den mláďat

- Mc Donald cup – kopaná

Červen

- Dravci – ukázka dravých ptáků

- Branný den

- Výlet 

- Slavnostní předávání vysvědčení 

GDPR

Ochrana osobních údajů