1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Třídní učitelka: Lucie Dubovanová

Rozvrh hodin třídy najdete zde
 
PLÁN AKCÍ
 
Září
 
- vycházka po Opavě –„ Poznej své město“
- sběr kaštanů
 
Říjen
 
- Maraton čtení v knihovně
- Animační program Český les v SVČ
- sběr starého papíru
 
Listopad
 
- beseda v knihovně Pověsti Opavska
 
Prosinec
 
- projektový den Zvyky a tradice Vánoc
- vánoční aerobic
- vánoční besídka ve třídě
 
Leden
 
- lyžařský kurz
- pěvecká soutěž
 
Únor
 
- recitační soutěž
- animační program- Slezském Zemské Muzeum
 
Březen
 
- beseda v knihovně – „Březen – měsíc knihy“
 
Duben
 
- projektový den - Den Země
- Planetárium – Sl. Univerzita v Opavě
 
Květen
 
- projektový den – Den mláďat na Školním statku
- záchranná stanice Bartošovice
 
Červen
 
- sportovní den
- škola v přírodě
- předávání vysvědčení

GDPR

Ochrana osobních údajů