Get Adobe Flash player

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde

Přihlášení


Třída 7.B
Třídní učitelka: Ivetta Hlaváčková
Třídní samospráva:

Mluvčí třídy: Eliška Halfarová
Správce třídní knihy: Adéla Grygarčíková, Veronika Teichmanová
Sportovní referent: Prokop Věncek, Maxim Dlabola
Kulturní referent: Adam Havlický, Jakub Rádek
Pokladník: Šimon Petlák
Nástěnkář: Sára Brombošová, Ksenia Ivanova

Rozvrh hodin
 
třídy najdete zde


7. ročník

Plánované akce


Plánované akce

11.5. – MP Opava - záškoláctví


Sběr papíru

I přes nepříznivé počasí proběhl v pátek 28. dubna u školní družiny sběr papíru. Děkuji všem žákům, kteří papír přinesli a tím podpořili naši třídu. Především bych chtěla poděkovat Adélce Grygarčíkové a Prokopu Věnckovi, kteří ani tentokrát nezklamali a velkým množstvím odevzdaných kilogramů posunuli v žebříčku 6.B třídu na krásné páté místo.

Den Země

V rámci oslav Dne Země jsme navštívili Slezské zemské muzeum v Opavě, prohlédli si výstavu zaměřenou na krásy přírody Opavska a blízkého okolí. S odborníkem jsme prošli expozici zahrnující části Příroda, Křídla, Encyklopedie a Historie Slezska. Prohlídka nás zaujala a spokojeni jsme odcházeli zpět do školy. Akce byla dovršena vytvořením papírového stromu, polepeného listy obsahujícími informace s ekologickou tématikou a kreslením výrobků, které nám dřevo stromů poskytuje.


Slezské divadlo

Už celý měsíc jsme se těšili na den 27. 4. 2017, kdy jsme navštívili Slezské divadlo, kde jsme shlédli muzikál "Noc na Karlštejně". Živá hudba, krásné kostýmy a veselý příběh zaujal všechny žáky šestých tříd. O přestávce jsme si prohlédli prostory divadla, občerstvili jsme se a těšili na druhou část příběhu. Závěrečný potlesk odměnil všechny herce a my plni zážitků odcházeli do školy.


Výstava Josefa Lady

Žáci šestých tříd navštívili v měsíci březnu výstavu Josefa Lady v Domě umění. V animačním programu se dověděli spoustu nových poznatků z malířova života, z jeho počátků tvorby. Zjistili, že nejen rodná ves Hrusice, hrající si děti, vodníci i ponocní byli jeho náměty, ale také komiksy, které kreslí do novin a časopisů. A uvědomili si, že musel vynaložit spoustu úsilí, snahy a píle, aby se stal známým a oblíbeným malířem.


Cizinci

Poslední týden v únoru k nám zavítali cizinci z Iránu, Mexika, Gruzie a Indie. Každá  třída měla o všech zemích  přednášku, cizinci taky uvítali focení a podpisy. Bylo to super.


Výchovný koncert

Poslední listopadový pátek navštívil naší školu pěvecký školní sbor z Ostravy. Žáci si vyslechli české i anglické písně doprovázené hrou na klavír. Ti odvážnější se mohli do zpěvu zapojit. Vystoupení se všem moc líbilo a bylo oceněno bouřlivým potleskem.


Sportovní den

Ve středu 9. 11. 2016 proběhl ve sportovním komplexu Bully Aréna v Kravařích sportovní den pro žáky pátých a šestých tříd naší základní školy. Žáci naší třídy si z pestré nabídky sportovních aktivit vybrali bruslení, tenis, fotbal, florbal a bowling. Zrelaxovat se mohli v plaveckém bazénu. Z celé akce si odnesli spoustu zážitků a doufají, že se bude v příštím roce opakovat. Foto zde.


Den Jazyků

V pátek 18. 11. 2016 proběhl na vyšším stupni naší školy Den Jazyků. Každá třída si měla vybrat zemi, kterou představí v jednotlivých předmětech svým mladším spolužákům. V naší třídě padl los na Francii. Žáci přistoupili k tomuto úkolu velmi zodpovědně a připravili si spoustu nástěnek, prezentací i her. Velkou pozornost sklidil stánek s kosmetikou a pohoštěním, které bylo opravdu bohaté. Všichni si tuto zábavnou formu výuky užili a načerpali řadu nových vědomostí.


Adaptační kurz

Adaptační kurz začal ve čtvrtek 22. září 2016 srazem ve vestibulu naší školy. Těžké batohy a spací pytle nám odvezl pan Burkart, takže jsme mohli lehkou nohou a s veselou myslí vykročit vstříc novému dobrodružství. Poté jsme se přesunuli na zastávku Praskova, odkud nás autobus odvezl do Suchých Lazců. Dál jsme pokračovali pěšky až na turistickou základnu Myšinec v Budišovicích. Cesta nám díky hrám uběhla velice rychle. Párkrát lesem projel vlak, skákali po nás opičáci, viděli jsme medvědy a mnohdy zůstali ztuhlí stát ve štronzu. Ve stejně optimistickém duchu proběhl celý adaptační kurz, během kterého jsme formou her blíže poznávali spolužáky i učitele, ve volných chvílích hráli na hřišti kopanou a povídali si na chatkách. Večer jsme zakončili u ohniště opékáním párků a příjemně unaveni šli spát. Následující den byl zahájen bohatou snídaní formou rautu a až do oběda jsme opět hráli hry, díky kterým jsme si ujasnili, co se nám líbí, či nelíbí a stanovili pravidla, kterými bychom se měli řídit. Po vydatném obědě jsme vyrazili na zpáteční cestu. Adaptační kurz jsme si opravdu užili a těšíme se na další podobné akce. Děkujeme také vyučujícím, díky kterým jsme prožili dva krásné dny v přírodě. Foto zde.


ADAPŤÁK

Je to tak, je to tak,
v září proběhl adapťák.
Nejdřív busem, pěšky lesem,
těžké bágly však nenesem.
Hrajeme na opičáky,
holky, kluci, učitelky taky.
Padá bomba, jede vlak,
ztuhlí v štronzu stojíme však.
Tu se noří Myšinec,
hle to kouká našinec.
Hrajeme a dovádíme,
náladu si nekazíme.
Jídla, pití, co hrdlo ráčí,
až nad hlavu všem to stačí.
Večer buřty opékáme,
poté k spánku uleháme.
A už je tu další den,
nudit se však nebudem.
Lano, míč a šátky,
na hřišti probíhají hrátky.
Při obědě přemýšlíme,
jak ty tašky zabalíme.
Vracíme se neradi,
sluníčko smutek zahladí.
Tak uplynul den po dni,
byli jsme tu všichni hodní. …