1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Třídní učitelka: Ludmila Bočková

Rozvrh hodin třídy najdete zde

 

 

Akce 2.A třídy šk. rok 2018/2019

Foto zde.

 

Září

- Den pro  zdraví

- Soutěž podzimáčků

- Podzimní hrátky

- Vycházka městem

 

Říjen

- Dopravní výchova

- Sportovní dopoledne na hřišti Minervy

- Sběr starého papíru, kaštanů

- Koncert Děti dětem ke 100.výročí vzniku republiky (projekt estetická výchova)

 

Listopad

- Klub rodičů  - relaxační cvičení pro rodiče a děti

- Český „halloween“ – den strašidel

- Knihovnická lekce – knihovna Kateřinky (klasická a moderní strašidla v pohádkách)

- Malíř Bořek Frýba mezi dětmi

 

Prosinec

- Mikulášská besídka

- Setkání se spisovatele a ilustrátorem Adolfem Dudkem

- Vánoční zvykosloví (Děti dětem – sbor)

- Výlet do vánočního Rožnova pod Radhoštěm

- Koncert v kostele Sv. Václava 

- Vánoční jarmark

- Ukázky betlémů

 

Leden

- Lyžařský výcvik

- Návštěva loutkového divadla v Ostravě

- Pomáháme zvířátkům v zimě (SMPŘ Opava)

- Vítání občánků v KD PB Opava

 

Únor

- Masopustní hrátky ve třídě

- Výtvarná soutěž ¨

- Vitamínový den pro zdraví

- Druhá knihovnická lekce

 

 

Březen

- Vítání jara – třídní projekt

- Pěvecká soutěž

- Kino pro děti

- Beseda s lékařem

 

Duben

- Velikonoční dílničky a jarmark (folklórní vystoupení)

- Den Země

- Planetárium

- Školní statek

- Beseda s policií ČR

 

Květen

- Oslava Dne maminek

- Závěrečná knihovnická lekce

- Výlet – letiště Zábřeh, zámek Kravaře

 

Červen 

- Škola v přírodě

- Školní branný den

- Ukončení školního roku a vysvědčeníVážení rodiče,

Příjemně jsme ukončili vánoční období a popřáli si vše nejlepší do roku 2018.

Čeká nás další práce, spousta nových písmen, veselá četba, zajímavá matematika i kouzlení v písance.

Děti se zúčastnily lyžařského výcviku, těšíme se na první vysvědčení. Pohádku Kocourek Modroočko jsme shlédli v ostravském Loutkovém divadle. Připravili jsme den pro zdraví, oslavili dětské narozeniny našich kamarádů, popřáli a tleskali jsme vítězům školních sportovních soutěží a společně si připomenuli tradici masopustu sladkými koblížky.

V KDPB jsme se setkali s dětským spisovatelem Markem Srazilem, s jeho knihami, písničkami i soutěžemi.

Naši kamarádi z 1.A společně s žáky 3.A přivítali „malé občánky“ města Opavy, zazpívali a přednesli pásmo pro nejmenší.

Ponožkový den – tady jsme podpořili barevnými ponožkami děti s Downovým syndromem, vyprávěli jsme si o těchto dětech, shlédli jsme IT program.

Jarní velikonoční dílny jsme obohatili pásmem písní a říkadel – jarní koledování.

Velikonoce jsou za dveřmi, hledali jsme poklad velikonočního zajíčka a připomněli si tradice Velikonoc. Foto zde.

Přejeme Vám všem krásné jaro.

Tř.uč. L. Bočková

 

Vážení rodiče,

nabízíme další pohled do třídy 1.A.

V měsíci listopadu a prosinci se děti naučily spoustu nových písmen, čteme ve Slabikáři, píšeme nová písmenka, sčítáme a odčítáme do 7, vyprávěli jsme si o tradici Mikuláše, Vánoc , pozorovali život ptáků a zvířat v přírodě a zažili jsme spoustu zajímavých chvil také s Vámi rodiči.

S dětmi jsme oslavili Halloween, v knihovně PB v Opavě jsme byli na zajímavé přednášce o zvířátkách, slavili jsme narozeniny ve třídě, ochutnali dobroty od maminek. Třídní schůzka s Vámi rodiči i den s indiány se dětem moc líbil. Slavnost Slabikáře nás uvedla do klubu malých čtenářů. Děti si pochutnaly na dortu, který jsme zakoupili za sběr papíru.

A už tady mezi nás přišel Mikuláš s čertem a andělem, děti prožily veselou mikulášskou školičku.

V předvánočním čase jsme zašli potěšit písničkami, básničkami a koledami nemocné děti ve Slezské nemocnici. Určitě jsme dětem udělali radost.

Všem se nám líbil výlet na vánoční zámek v Hradci nad Moravicí, po prohlídce zámku se děti šly podívat do zahrady na lamy.

Vánoční zpívání koled u betléma, který nám připravila paní Doleží, nás všechny vánočně naladilo.

V předvánočním čase jsme shlédli pohádku „Maxinožka“, zazpívali jsme společně v kostele Sv. Václava na vánočním koncertě, na školním jarmarku si vyrobili vánoční ozdoby a přání a vánoční besídkou v 1.A. se rozloučíme s letošním rokem 2017.

Děkuji všem rodičům i dětem za spolupráci, přeji Vám pohodové Vánoce ve Vašich rodinách a hodně zdraví a radostí s Vašimi dětmi v roce 2018.

Tř.uč. L. Bočková

Foto zde.


Akce 1.A třídy šk. rok 2017/2018

Září
- Slavnostní přivítání žáků 1.tříd ve Slezském divadle, pohádka O kůzlátkách
- Sportovní dopoledne pro prvňáčky, akce města
- Podzimní hrátky (výstava ovoce a zeleniny, výroba podzimáčků ve spolupráci s rodiči, den pro zdraví
- Dětský pěvecký sbor 1.tříd

Říjen
- Dopravní výchova, vycházka městem
- Úvodní knihovnická lekce - knihovna Opava Kateřinky (skřítek Knihomílek)
- Den se zvířátky (spolupráce s SMPř Opava)
- Malíř Bořek Frýba mezi dětmi (kreslí dětem oblíbená zvířátka)
- Sportovní dopoledne v Buly centru Kravaře
- Sběr kaštanů a sběr papíru

Listopad
- Halloween
- Den s Indiány (zábavné učení)
- Slavnost Slabikáře
- Mámo, táto, přijďte mezi nás (třídní schůzka s rodiči a dětmi)

Prosinec
- Mikuláš mezi dětmi
- Vánoční jarmark – vystoupení pěveckého sboru 1.tříd
- Vánoční aerobic
- Vánoční besídka ve třídě
- Ukázky betlémů
- Výlet do vánočního zámku (Raduň nebo Hradec)

Leden
- Lyžařský výcvik
- Recitační soutěž, třídní a školní kolo
- Návštěva loutkového divadla
- Pomáháme zvířátkům v zimě (SMPř Opava)
- Vítání malých občanků v KD Opava

Únor
- Masopustní hrátky ve třídě
- Výtvarná soutěž, příprava na soutěž pěveckou
- Vitamínový den
- Návštěva knihovny 2. lekce

Březen
- Vítání jara - projekt ve třídě
- Pěvecká soutěž
- Jarní velikonoční dílničky, jarmark, vystoupení pěveckého sboru

Duben
- Beseda – policie ČR, hasiči mezi dětmi
- Den země – Planetárium, Školní statek – zvířata
- Výtvarná soutěž k měsíci bezpečnosti

Květen
- Oslava Dne maminek
- Koncert pro děti (hudební skupina v kině Mír)
- Závěrečná knihovnická lekce – pasování na čtenáře
- Výlet – hřiště Buly centrum Kravaře, letiště Zábřeh

Červen
- Škola v přírodě
- Školní branný den
- Ukončení školního roku, vysvědčeníVážení rodiče,

úspěšně jsme prožili první dny i týdny ve škole, naučili jsme se číst již několik písmen, slabik i prvních slov, kreslíme a píšeme první znaky písmen, počítáme, porovnáváme, poznáváme číslice, zpíváme, cvičíme, vyrábíme zajímavé věci. Navštívili jsme Slezské divadlo, kde představitelé města přivítali prvňáčky z opavských škol.Prožili jsme sportovní dopoledne, pan fotograf nás vyfotil na první školní foto.
Přivítali jsme společně podzim písničkou, dramatizovali jsme pohádku O velké řepě, děti ochutnaly ovoce a zeleninu z výstavky, vyrobily si podzimního ježka, společně s rodiči vytvářeli zajímavého podzimníčka. V rámci dne zvířat nám kamarád Štěpánek Hudec přinesl do školy křečka a všechny ostatní děti seznámil s tím, jak o něj pečuje. Pan malíř Bořek Frýba dětem nakreslil oblíbené zvířátko. Den zdraví se nám vydařil, ochutnali jsme zajímavé dobroty z ovoce a zeleniny.
Navštívili jsme místní pobočku knihovny v Opavě – Kateřinkách, poznali jsme skřítka Knihomílka.
Všechny zajímavé momenty z života našich žáčků z 1.A si prohlédněte ve fotogaleriizde.

Děkuji všem za spolupráci a těšíme se na vše, co nás čeká.

Tř. uč. L. Bočková