1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
 
Komentovaná prohlídka MiniZOO
 
Ve středu 9. 10. jsme se zúčastnili s třídou 3. A komentované prohlídky minizoo. Nejdříve jsme se blíže seznámili s možnostmi ochrany zvířat, které žijí v naší bezprostřední blízkosti. Dále nás pracovnice minizoo provedla všemi částmi zoo a podala nám základní informace o jednotlivých zvířatech. Děti měly možnost si pohladit hady, drobné hlodavce, rozpoznat různé druhy ryb, želv a ptáků. Završením celé akce byla možnost zahrát si hru typu AZ kvíz a ověřit si tak nově získané informace. Foto zde.
 
Planeta Oxidan
 
Pod tímto názvem se ukrývá vzdělávací program organizovaný Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, který se zaměřuje na efektivní využití zdrojů, především na péči o odpadní vodu a na odpovědné nakládání s ní. Naši žáci osmých ročníků se s tímto vzdělávacím programem setkali v pátek 31. 5. 2019. Pod vedením zkušených animátorek si ověřili své vědomosti formou zábavné hry plné soupeření, plnění úkolů i konstruktivního myšlení nutného k záchraně planety Oxidan.Žáci byli rozděleni do dvou týmů a objevovali novou planetu Oxidan, velmi bohatou na zdroje, která poskytovala blahobyt. Mezi oběma expedicemi začal probíhat konkurenční boj, jehož cílem bylo ovládnutí zdrojů a postupně celé planety. Během budování nové bohatší společnosti se začaly objevovat první problémy se znečištěním, především zdrojů vody. To mělo neblahý dopad na množství a dostupnost užitkové vody. Každý tým hledal optimální řešení této svízelné situace. Úkolem hry bylo pochopit odpovědnost při nakládání se zdroji a uvědomit si, že rozkvět společnosti není možný bez vzájemné spolupráce, šetrného zacházení s vodními zdroji a produkovanou odpadní vodou. Foto zde.

Číst dál...

Emise – 1. školení emisařů 
 
14-15-as01
Ve čtvrtek 26. září se naši emisaři zúčastnili prvního školení na SGO. Bez čeho nelze žít byl název první laboratorní práce zaměřené na druhy vod. Další náplní školení byly poutavé pokusy přípravy sloní pasty a provedení kouzla nehořlavého kapesníku. Vyzkoušeli si práci s kahanem a učili se zpracovávat a formulovat získané poznatky.

Číst dál...

GDPR

Ochrana osobních údajů