1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Tonda Obal na cestách
 
Kontik1Dne 21. 2. 2019 navštívil naši školu koordinátor školního vzdělávacího programu společnosti EKO–KOM a.s., který hravou a zábavnou formou přiblížil žákům čtvrtých a šestých ročníků problematiku třídění odpadů.
 
V průběhu besedy se žáci dozvěděli, jak a proč odpad třídit, problematiku zakládání skládek a jejich případné uzavření, o významu i funkci spaloven v naší republice. V závěru konání programu zhlédli video o recyklaci. Poté si zahráli hru, při které třídili karty s různým odpadem do správných popelnic.
 
Beseda žáky zaujala a od lektora obdrželi i drobné papírové odměny.
 
Sázení stromů
 
13 14 vs2 Strom13 14 vs2 Strom13 14 vs2 Strom
Dne 2. listopadu se naše škola podruhé zúčastnila akce „Sázíme stromy“. Výsadba byla v letošním školním roce orientována na oblast remízku v okolí kaple svaté Anny.
 
Po názorné ukázce sázení keřů se žáci pustili do práce. Díky šikovnosti mladých pracantů ze 7.A byl během devadesáti minut vysázen velký počet původních a místně vhodných dřevin. Foto zde.
 
Nezvykle teplý podzimní pátek si žáci patřičně užili a za odvedenou práci obdrželi sladkou odměnu. 
 
Velké poděkování patří organizátorům této akce, kteří pomáhají tato místa utvářet a zachovávat pro další generace.

Číst dál...

 
Školení emisařů
 
14-15-as01
Dne 27.11.2018 se vybraní žáci naší školy zúčastnily školení „Emisařů“. Školení tentokrát bylo zaměřeno především na plasty.
 
Emisaři zkoumali formou různých zajímavých pokusů vlastnosti plastů. Zároveň se dozvěděli, které látky se uvolňují při jejich spalování. Věřím, že se zúčastnění žáci obohatili o nové zkušenosti a vědomosti a školení je zaujalo. 

Číst dál...