1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde

Přihlášení

Spolu podle pravidel 2017

Pro školní rok 2017/18 se nám poodařilo získat grant z Moravskoslezského kraje.

Podporované aktivity se týkají 6. ročníku - např. adaptační kurz, každoměsíční práce se třídou, kterou povedou pracovníci školy nebo externí lektoři.


Global schools

Ekostopa 2017

V dubnu se v rámci projektu GLOBAL SCHOOLS uskutečnil projektový měsíc na téma EKO STOPA.
Většina aktivit se týkala žáků druhého stupně. Během vyučování si vypočítali svoji, třídní a školní eko stopu, seznámili se s různými tématy z oblasti udržitelného rozvoje – výroba mobilů, oblečení, stavebnictví, topení v domácnosti, výkon a spotřeba elektřiny u domácích spotřebičů, správné třídění odpadů, atd.
Závěrečný projektový den byl naplněn zajímavými aktivitami. Žáci šestého ročníku se vydali po dendrologické stezce opavskými parky a navštívili animační program Slezského zemského muzea – Fauna a flora Opavska.
Žáci sedmého ročníku strávili dopoledne v Arboretu Nový Dvůr.
Žáci osmých a devátých tříd si připravili v rámci projektu program pro žáky 2. až 5. ročníků. Např.: vyzkoušeli si správnou recyklaci, viděli prezentaci projektu EMISE, změřili spotřeba vody s a bez perlátorů, zahráli hru „Co hodím do kamen“. Dále se nám podařilo vyrobit posezení na školní dvůr z použitých euro palet a zasadit strom.
Projekt se nám vydařil.

 

Svět na talíři


V rámci mezinárodního projektu Global schools, jehož cílem je, aby školy vychovávaly otevřené, tolerantní a aktivní občany schopné kriticky vyhodnocovat informace a ovlivňovat dění kolem sebe, proběhl na naší škole projektový týden pod názvem Svět na talíři.

Od pondělí do pátku probíhala Národní sbírka potravin. Sbírka byla předána zástupcům Elimu, kteří ji následně rozdělí mezi místní potřebné rodiny s dětmi.

Číst dál...


Adaptační kurz 2012

Klára Plošková


Adapťák, co a jak?
To ví všichni, proč a tak!

Je to super dlouhá hra
adapťák do oběda.
Jela s námi Verča,
Iveta a Renča.

Večerku jsme měli v devět,
byla dlouhá jako medvěd.

Byli jsme tam jednu noc,
hry jsme hráli pro radost!

Jméno Vesmír – Bolatice,
líbilo se nám nejvíce!

Foto tady a zde.

-----


Pojednání o dubnové Praze

    I v letošním roce jsme si usmysleli, že navštívíme ledovou Prahu. Ale protože Praha byla moc ledová a koleje mrazem praskaly, rozhodli jsme se počkat na první rozkvetlé stromy a rande s Rudolfem II. si dát až v dubnu.
    Už na Východním nádraží v Opavě bylo na co koukat. Ti z nás, kteří měli jízdu vlakem jako premiéru, obdivovali opravené nádraží, nové modré soupravy opavského Pendolína a také slušivé uniformy „vlakušek a vlakušů“…
    Cesta do Prahy byla dlouhá, ale krátká. I noviny se podávaly, ale protože tam byly neslušné obrázky, učitelky je zabavily. I když nás na Wilsonově nádraží Rudolf II. nečekal, vyrazili jsme po jeho stopách. Rozhodli jsme se plnit úkoly. Zkuste i vy odpovědět na naše otázky. Byli jste úspěšní? Ani nám se vše nepodařilo zjistit. Nejvíc nás zajímala otázka, jaké měl Rudolf II. ponožky a naše hradní stráž výložky. (od této chvíle, už jen poezie :) )
V malebné uličce zlaté,
uzoučké a křivolaké,
japonští turisté sotva dýchali,
když s rouškami se po ní belhali.
Na vršku Malé Strany je
Muzeum alchymie.
Byli jsme přítomni výbuchu mistra Kellyho-
Rudolfova alchymisty dvorního.
A v Mekáči u mostu Karlova
Nacpali jsme se doslova.
Pak cestou královskou co noha nohu mine
se naše skupina na Václavák šine.
Na nádraží krokem rázným
ženeme se s báglem prázdným.
Do Opavy jedeme - zážitky si vezeme
a teď o nich píšeme….

V Praze se nám líbilo - hodně se tam fotilo klik
Soutěž vyhrál Marek, dostal za to dárek :)

                Za redakční radu školy sepsala Romarcela Kraus-Synková
                Do elektronické podoby zpracovala Eva Tošenovská

-----

Aktivity spojené s profesní orientací žáků 

Jako každý rok navštívili žáci 8. a 9. tříd tradiční Informu - burzu studijních a učebních oborů. Žákům 8.tříd účast na informě poskytla orientační přehled možnosti studia v našem regionu a pro žáky 9. tříd to byla jedna z možností pomoci při důležitém rozhodování.

Beseda v Informačním a poradenském středisku ÚP v Opavě. Od pana Mgr. Lukáše Hartoše žáci získali informace o uplatnění absolventů středních škol na trhu práce v našem regionu. Pracovali s profesiogramy, ze kterých mohli získat informace o náplni práce jimi vybrané profese. Návštěva byla i připomenutím,že termín důležitého rozhodnutí a vyplnění přihlášky na konkrétní střední školu se blíží.

Projektový Den profesí umožnil žákům navštívit jimi vybranou školu. Prohlédli si školu za plného provozu, nahlédli do hodin obecně vzdělávacích i odborných předmětů, navštívili odborná pracoviště škol. Na jejich dotazy odpovídali výchovní poradci škol, vyučující a mistři odborného výcviku. V letošním školním roce nám umožnily návštěvu Střední škola hotelnictví a služeb, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Střední škola technická a Slezské gymnázium. Své poznatky o škole žáci prezentovali ostatním v hodinách občanské výchovy.

-----

Velikonoční Praha 2012

Dne 3.4.2012 pořádáme zájezd do Prahy na akci Velikonoční Praha. Více informací najdete zde.

-----

Projektové dílny

Více informací najdete zde

-----

Adaptační kurz 2011

Pomáháme si, chceme být kamarádi

Poslední týden v měsíci září strávili žáci 6. tříd spolu se svými třídními učiteli na adaptačním pobytu v okolí města Budišova nad Budišovkou. Krásné počasí, dobrá nálada a zajímavý program přispěly k příjemné atmosféře celého týdne.

Fotky najdete zde

-----

Ledová Praha 2011

Akce školního poradenského pracoviště - Ledová Praha 2011

V sobotu 5. února 2011 se žáci 4. a 5. ročníků zúčastnili výletu do Prahy. Akce „ Ledová Praha 2011“ byla pořádána pro děti, které se chtěly pobavit a hlavně rozšířit si své vědomosti o pražských kulturních památkách v rámci pololetního volna.

A tak jsme navštívili Pražský hrad, pozorně jsme sledovali výměnu stráží, vyšlapali jsme 257 schodů na věž Chrámu sv. Víta, nechali jsme se strašit v Muzeu strašidel a v Národním muzeu jsme zhlédli výstavu věnovanou českým pověstem.

Přestože jsme se vraceli unaveni, nikdo nelitoval, že den svého volna trávil procházkou po Praze, kterou nám zpestřilo i pěkné počasí.

Fotky najdete zde

-----

Kyberšikana

Více informací najdete zde

-----

Adaptační kurz 2010

Více informací najdete zde
Fotky najdete zde