1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

6. třída

Vznik zemědělství, Doba kovů, Pravěk v českých zemích

Noste portfolio (složku s cca 10 euroobaly)

7. třída 

Slované, Byzantská říše

Referát:
Téma: Vikingové - např. lodě, bohové, oblečení, výpravy, jídlo, zbraně, obecné informace, písmo

Požadavky: formát A4, ručně psané, obrázky mohou být vytištěné, barevný nadpis, hodnotím: znalost, dodržení zadání, grafickou úpravu

Termín: 7. A - 19. 11.

            7. B - 19. 11.

8. třída

Občanská válka v Anglii, Ludvík XIV., Rusko - Petr I., Kateřina II.

 9. třída

Vznik ČSR, 1. republika

Kdo nepsal jakoukoli písemnou práci, napíše si ji po příchodu do školy.

 

Kdo chce zaslat naskenovaný atlas nebo zápis, pošlete mi email na adresu: renata.havrankova@zsvrchni.cz

GDPR

Ochrana osobních údajů