1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde

Přihlášení

6. třída
Zkoušení: Mezopotámie, Starověký Egypt

 7. třída 
Kdo nemá dopsaný zápis, je jeho povinností si ho doplnit. Neúplný zápis není důvod k omlouvání při zkoušení.
Písemná práce: Sámova říše, Velká Morava, Cyril a Metoděj
7. A - 6. 12.
7. B - 6. 12.
7. C - 7. 12.

Sámova říše, Velká Morava, Cyril a Metoděj

8. třída

Osvícenství, Válečné konflikty 18. stol., Marie Terezie
Písemná práce: Válečné konflikty, Marie Terezie, Josef II. - 8. B 15. 12.

 9. třída  

Osobnosti - Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin

 

Kdo nepsal jakoukoli písemnou práci, napíše si ji po příchodu do školy.

 

Kdo chce zaslat naskenovaný atlas nebo zápis, pošlete mi email na adresu: havrankova.r@seznam.cz