1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

6. třída

Starověká Čína

Referát: Starověký Egypt

téma: libovolné z historie starověkého Egypta (jídlo, móda, způsob pohřbívání, písmo, náboženství - bohové, posvátná zvířata, pyramidy, faraoni, zbraně)

požadavky: rozsah jedna A4, rukou psané (čitelně), obrázky umístěné v textu (mohou být vytištěné, černobílé), barevně napsaný nadpis, na konci uveďte zdroje (např. www.starovekyegypt.net, Zamarovský: Bohové a králové starého Egypta)

Hodnotím: znalost, dodržení zadání, grafickou úpravu

Termín: 6. A - 16. 1. 2019

             6. B - 15. 1. 2019

7. třída 
7. A - Cyril a Metoděj, Přemyslovské Čechy

7. B - Přemyslovské Čechy, První králové

Referát - 7. A -  15. 1. 

              7. B - 14. 1. 

Téma: Vikingové (způsob života, móda, lodě, výpravy, zbraně, písmo, náboženství)

Požadavky: A4, ručně psané s obrázky (mohou být vytištěné), hodnotím znalost, dodržení zadání a úpravu

 

8. třída

Věda a vědci 18. stol., Klasicismus

                          

 9. třída

 Světová hospodářská krize, Předválečná situace 

 

Kdo nepsal jakoukoli písemnou práci, napíše si ji po příchodu do školy.

 

Kdo chce zaslat naskenovaný atlas nebo zápis, pošlete mi email na adresu: renata.havrankova@zsvrchni.cz