1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Provoz ŠD

  6. 00 - 8. 00 hod.
11. 30 - 17. 00 hod.

Provoz ŠK
  6. 45 -   7. 45 hod.
11. 30 - 15. 00 hod.

Rozdělení oddělení ŠD


1. oddělení: p. vychovatelka Eva Vašíčková -1. A
2. oddělení: p. vychovatelka Žaneta Bendíková - 1. B
3. oddělení: p. vychovatelka Naděžda Hřivnacká - 2. A
4. oddělení: p. vychovatelka Kateřina Milanová- 2. B
5. oddělení: p. vychovatelka Vlasta Matýsková - 3. A, 5. tř.
6. oddělení: p. vychovatelka Libuše Blaháková - 3. B, 5. tř.
7. oddělení: p. vychovatelka Bronislava Vaňková - 4. B, 4. A

školní klub:  p. vychovatelka Bronislava Kokyová

Kroužky ŠD a ŠK ve šk. roce 2017/18

Pondělí
13. 30 - 14. 30 hod. basketbal - Mgr. A. Gebauer, Mgr. Roman Podzemný
14. 30 - 15. 30 hod. aerobik pro dívky 2. a 3. tříd - p. vych. N. Hřivnacká
15. 30 - 16. 30 hod. aerobik pro dívky 4. - 9. tříd
14. 30 - 15. 30 hod. keramika pro děti 1. tříd - p. vych. K. Milanová
15. 30 - 16. 30 hod. keramika pro děti 2. tříd
15. 00 - 15. 45 hod. hra na flétnu pro začátečníky - p. vych. Ž. Bendíková
15. 45 - 16. 30 hod. hra na flétnu pro pokročilé
15. 00 - 16. 30 hod. paličkování - p. vych. L. Blaháková

Úterý
7. 00 - 7. 45 hod. míčové hry, házená pro žáky 3.- 5. tříd
13. 30 - 15. 00 hod. gymnastika pro děti 1. a 2. tříd - p. vych. E. Vašíčková, N. Hřivnacká, B. Vaňková,
                              Mgr. H. Onderková
15. 00 - 16. 30 hod. gymnastika pro žáky 3. - 9. tříd
15. 00 - 16. 30 hod. paličkování - p. vych. L. Blaháková
15. 00 - 16. 30 hod. výtvarný kroužek - p. vych. K. Milanová
15. 00 – 16. 30 hod. šachy – p. M. Nábělek


Středa
7. 00 - 7. 45 hod. rytmická gymnastika - p. vych. N. Hřivnacká
13. 30 - 14. 30 hod. basketbal a lehká atletika pro žáky 1. - 5. tříd Mgr. R. Podzemný,
                               p.vych. B. Vaňková 14. 30 - 15. 30 hod. keramika pro žáky 1. tříd - p. vych. K. Milanová
15. 30 - 16. 30 hod. keramika pro žáky 2. tříd
15. 30 - 16. 30 hod. keramika pro žáky 3., 4. tříd - p. vych. V. Matýsková
14. 30 - 15. 30 hod. dramatický kroužek - p. vych. E. Vašíčková
15. 00 - 16. 30 hod. dívčí klub pro dívky 2. - 5. tříd - p. vych. L.Blaháková
14. 30 – 15. 30 hod. kopaná – trenéři fotbalového klubu .


Čtvrtek
11. 30 - 12. 30 hod. aerobik pro děti 1. tříd - p. vych. N. Hřivnacká
13. 30 - 15. 00 hod. florbal pro žáky 3. - 5. tříd - p. vych. B. Vaňková
15. 00 - 16. 30 hod. florbal pro žáky 1., 2. tříd a začátečníky
14. 30 - 15. 30 hod. keramika pro žáky 1. tříd - p. vych. K. Milanová
15. 30 - 16. 30 hod. keramika pro žáky 3., 4. tříd
15. 00 - 15. 45 hod. hra na flétnu pro začátečníky - p. vych. Ž. Bendíková
15. 45 - 16. 30 hod. hra na flétnu pro pokročilé
13. 30 - 15. 30 hod. plavání -p. vych. V. Matýsková, p. vych. J. Ježková

Pátek
13. 30 - 14. 30 hod. basketbal - Mgr. A. Gebauer
13. 30 - 15. 00 hod. gymnastika pro děti 1. a 2. tříd - p. vych. E. Vašíčková, N. Hřivnacká, B. Vaňková,
                              Mgr. H. Onderková
15. 00 - 16. 30 hod. gymnastika pro žáky 3. - 9. tříd