1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 

Třída 6.A
Třídní učitelka: Hana Nohálová
Třídní samospráva:


* Mluvčí třídy: Toník Kozelský, Anežka Parvová
* Správce třídní knihy: Honza Montág, Adélka Opuszynská
* Pokladník: Barunka Katolická
* Správce počítačové učebny: Maiky Pfleger, Honza Kupka
* Pomůckáři: 
Toník Kozelský
* Výběrčí čehokoliv: Kačka Vavrlová, Eli Pekárková
* Redakční rada: Kačka Bilerová, 
Eli Pekárková

* Mlékaři: Dominik Paloch, Terezka Skotnicová

 

Rozvrh hodin třídy najdete zde

* * *

6. ročník 

GDPR

Ochrana osobních údajů