1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde

Přihlášení


Třída 6.A
Třídní učitel: Ivo Minks
Třídní samospráva:

* Mluvčí třídy: Dáša Žáková, Toník Kozelský
* Správce třídní knihy: Barunka Katolická, Hanka Jedličková, Kiki Kappelová
* Pokladník: Hanka Jedličková
* Nástěnkáři: Anežka Parvová, Adélka Opuszynská
* Správce počítačové učebny: Maiky Pfleger, Ondra Neděla
* Pomůckáři:
Jiřík Kurtin, Natka Kupková 
* Výběrčí čehokoliv: Viki Peršinová, Terezka Skotnicová
* Redakční rada: Honza Montág, Dominik Klapuch, Filip Říčný
* Fotografky: Kačka Bilerová, Kája Kvasničková
* Čističky tabule: Eliška Bosá, Skarlett Godbold, Natka Kupková 


Rozvrh hodin 
třídy najdete zde

* * *


Plánované akce


 

Vánoční aerobik

Dne 22. 12. 2017 se naše třída zúčastnila tradiční soutěže ve vánočním aerobiku. V tento den jsme se neučili. Byli jsme se podívat na naše spolužačky, které tančily a fandili jsme jim, samozřejmě i jiným. Jedna z našich spolužaček se umístila na druhém místě. Poté jsme ještě hráli ve třídě různé zábavné hry. A v 6. vyučovací hodině jsme šli na oběd. A poté domů, byl to poslední den ve škole v roce 2017. A velice jsme si ho užili.


Den jazyků

Dne 16. 11. 2017 se na naší škole konala akce "Den jazyků". Mohli jsme si zopakovat, ale i naučit základy jazyků (ruština, němčina, španělština,f rancouzština a angličtina). Akce byla pojata nejen naučnou, ale i zábavnou formou.


Drakiáda

V pondělí dne 6. 11. 2017 jsme v rámci pracovních čiností pouštěli draka. Draka jsme si sami vyrobili v dílně, skoro všem lítal, až na vyjímky. Všichni jsme si to užili. Pokud chcete, můžete se kouknout na video z akce. A také zde.Halloween

Dne 2. 11. se na naší škole uskutečnila akce Halloween. Žáci 6. tříd přišli do školy v maskách a přinesli s sebou napečené dobroty. Foto zde.


Ve sběru papíru jsme získali bramborovou

I letos jsme se zapojili do sběru papíru a to s výrazně lepším výsledkem než kdykoliv předtím. Tentokrát jsme byli na třetím místě s hmotností 466 kg. To je veliká krása za kterou děkujeme všem a také našim rodičům za pomoc!


Sportovní den

Dne 18.10. 2017 jsme vyrazili na sportovní den, který se konal v Kravařích.

Mohli jsme se zúčastnit mnoha sportovních zážitků jako například akvaparku sebeobrany bowlingu minigolfu a tak dále, byla to velmi zajímavá akce všechny to bavilo.

Za redakci 6.A Jan Montág


Exit Tour

V pondělí 3. 10. se druhý stupeň zúčastnil projektu Exit Tour, který pořádala kapela DA. Projekt obsahoval 2 blogy s tím, že každý ročník měl jiné téma. 6. třídy měli téma “Zdravé sebevědomí„ a “Porucha příjmu potravy„. Bylo to zajímavé.

Jan Montág


Den čtenářské gramotnosti

Dne 26. 9. se uskutečnil Den čtenářské gramotnosti. My, šesté ročníky, jsme se zabývali společným tématem, a to knihou Bylo nás pět. Čekaly na nás speciální úkoly, kterým jsme se úspešně postavili čelem. Seznámili jsme se s autorem díla Karlem Poláčkem, vypracovali jsme cvičení spojená se čtením knihy, pobavili jsme se nad některými příběhy pětičlenné party kluků a na závěr jsme vytvořili informativní koláže.


Adaptační kurz

V úterý 19. 9. a ve středu 20. 9. se naše třída zúčastnila adaptačního kurzu. Hned jak jsme dojeli na Myšinec, tak jsme se vybalili. Ubytování jsme byli v Budišovicích na Myšinci v chatkách po pěti. Všechny to moc bavilo. Po večeři jsme si šli projít stezku odvahy.

Ubytování jsme byli v Budišovicích na Myšinci. V chatkách jsme byli ubytování po pěti.

Fotky si můžete prohlédnout zde.


Básničky našich žáků


Pan učitel

Panu učiteli úsměv sluší,
zdraví nás "Dobrý den a úsměv v duši".

Matika je pro mě věda,
panu Minksovi to ale nedá.

Matiku budu mít rád,
abych byl jeho kamarád.

Majk Pfleger

* * * 

Adapťák

Ve škole mi dobře bývá,
pan Minks mi sílu dává.

Učení mě hodně baví,
počítání, odčítání.

Úterý je velký den,
na adapťák odjedem.
Ve spacáku budem spát,
veselé sny se nám budou zdát.

Budou různé soutěže,
pan Minks to celé povede.
Všichni si to užijem,
a s úsměvem odjedem.

Vzpomínky nám zůstanou,
pěkně v našich srdcích.
Než z devítky odejdem,
spoustu toho zažijem.

Dáša Žáková

* * *

V srdcích našich

Pan učitel vše hravě zvládá,
básničku nám povykládá.

Se vším ti vždy vyhoví,
i skupinu vymění.

Máme ho všichni moc rádi,
chceme být vždy kamarádi.

V srdcích našich bude vždy,
náš učitel nejlepší.

Jan Montág

* * *

Výtvarná výchova

Ve škole zvoní na hodinu,
máme novou dívčinu.
Paní učitelka praví,
dnes budete hladoví.

Rozdejte si papíry,
budeme kreslit upíry.
Tři, dva, jedna začněte
tak už prosím kreslete.

Svačinka se rychle blíží,
učitelka se k nám plíží.
Po svačinkách ještě chvíli,
chce ještě velkou píli.

Děti končí vám hodina,
a teď hurá družina.
Do družiny se těšíme,
další záhady už řešíme.

Anežka Parvová

* * *

Třídní velitel

Ivo Minks náš učitel,
nikdy na nás nekřičel.

Když nás učí matiku,
je nám horko i v triku.

Všichni se tak snažíme,
a moc ho nezlobíme.

Jiří Kurtin

* * *

Matiku si přejeme

Rychle si pište,
co si vezmeme příště!

3 maličké motorky,
vrátíme se do školky.

Ale to my nechceme,
matiku si přejeme!

Pátek je náš smutný den,
matiku mít nebudem.

Sobota a neděle,
uběhne vesele.

Pak nás čeká pondělí
a budem zas veselí! :-)

Eliška Bosá

* * *

Ryzí matematika

Číslice a písmena,
V příkladech se spojili.
To je mi ale proměna,
do boje s blbostí vyrazili.

Logika jim pevnou rukou vládne,
hloupost už pomalu mizí.
Námitky teď nejsou žádné,
matika je zase ryzí.

AdélKa Opuszynská

* * *