1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Projekt - Pojďme na to od lesa
SFZPMZP
                              www.sfzp.cz                                       www.mzp.cz
 
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
 
Projekt, zaměřený na environmentální vzdělávání, výuku a osvětu v této oblasti, je určen vždy pro 50 žáků pátého ročníku základní školy. Žáci v rámci projektu absolvují 60 hodin ekologické výchovy.
 
Místem pobytu žáků je Malá Morávka-Karlov, chata Zátiší (lokalita nezatížená emisemi - CHKO Hrubý Jeseník).
 
Název projektu:
 
Pojďme na to od lesa I. – termín realizace 18.-28.03.2019
Pojďme na to od lesa II. – termín realizace 03/2020
 
Cílem projektu je:
 
a) aktivně zapojit žáky školy do poznávání vývoje vztahu člověka k ekosystémům
b) poznávat změny stavby ekosystémů v závislosti na změnách životních potřeb člověka. Poznáním těchto vazeb pochopí princip a potřebu biologické rovnováhy ekosystémů pro udržitelný rozvoj.
c) posunout teoretickou výuku environmentální výchovy ve škole k praktickým a badatelským činnostem zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí.
d) umožnit žákům bezprostřední kontakt s přírodou.
e) vést žáky k přijetí takových hodnot, jako je tolerance k přírodě i ke kamarádům, spolupráce, zodpovědné chování, spolurozhodování a hledání šetrných řešení.
 
Foto - zde.
 
Druhý plánovaný ozdravný pobyt nebyl z důvodu nepříznivé epidemiologické situace realizován.
 

GDPR

Ochrana osobních údajů