1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

 
Rybaření s pruty
13 14 vs1 RybkyVe středu 15. 11. 2017 nám naši spolužáci připravili krásnou hodinu přírodopisu.
 
 
Téma RYBAŘENÍ s pruty, sítěmi, prezentací, zážitky od potoků a rybníků, způsoby lovu malých i velkých ryb, vlastních úlovků, ale i pravidel ... .

Foto zde.

Poděkování patří Jakubu Ballokovi a Pavlu Pivodovi (7.C)


Sázíme stromy


13-14-vs2 StromV pátek 3. 11. 2017 jsme se poprvé zúčastnili akce „Sázíme stromy“. Výsadba remízku v letošním roce proběhla kousek od kaple Sv. Anny.

Po společné ukázce sázení stromů a keřů jsme se vrhli do práce a za necelou hodinu se nám podařilo vysázet 9 stromů a 35 keřů.

Po deštivém týdnu přišlo příjemné listopadové počasí a akci jsme si všichni užili. Odměna byla sladká – perníkový stromeček a poděkování organizátorů. Foto zde.

A k čemu slouží remízek? Proč je nutné taková místa vytvářet a udržovat? To už dnes víme.


Terénní geologická exkurze

16-17-vs09 KladívkoV pátek 22. září 2017 se naše žačky Klára Quisová a Leontina Mořkovská zúčastnily terénní geologické exkurze do Moravského krasu. Svou účast si vybojovaly na jaře loňského roku na soutěži VŠB – Geologické kladívko. 

Navštívily Dům přírody Moravského krasu, kde byl shrnut geologický vývoj Moravského krasu a představena místní fauna a flora. V Rudicích shlédly stálou expozici místní obce, mineralogie, speleologie, hutnictví a hornictví. Foto zde.

Exkurzi zakončily v místní pískovně, odkud si přivezly suvenýry v podobě zkamenělin.


Ozdravný pobyt – Malá Morávka 2017

Od 13. března - 23. března 2017 se děti 5. ročníků zúčastnily ozdravného pobytu financovaného dotačním programem Ministerstva životního prostředí ČR. Environmentální program s názvem „Pojďme se nadechnout II“ byl naplněn aktivitami zaměřenými na pozorování a poznávání přírody, ochranu životního prostředí, zachování biodiverzity a badatelskými činnostmi. Zde se můžete kouknout na foto 1, foto 2 a foto 3.

Ve volném čase se děti věnovaly lyžování, turistice, navštívily aquapark v Bruntále a lázeňské městečko Karlovu Studánku. Pobyt byl završen výletem na Praděd. Byly využity možnosti besedy s ochráncem přírody Jesenicka.


Opavský přírodovědný zpravodaj

Elektronický měsíčník "Opavský přírodovědný zpravodaj" je součástí projektu Kalendář přírody Opavska Natury Opava. Zpravodaj má zviditelnit zajímavosti nejen o přírodě Opavska, ale také osobnosti a projekty, které souvisí s životním prostředím. V lednovém vydání tohoto měsíčníku vyšel článek ZŠ Vrchní v projektu „Ponoř se do mikrokosmu“, který byl ve spolupráci s Naturou Opava realizován v loňském roce.

Měsíčník je volně stažitelný ve formátu PDF na stránkách Natury Opava:

http://www.natura-opava.org/opavsko/zpravodaj/2.html


Ekotopfilm 2017

V úterý 6. 2. 2017 se žáci prvního stupně a 6. tříd zúčastnili festivalu dokumentárních filmů EKOTOPFILM 2017 zaměřených na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Cílem festivalu je inspirativním způsobem měnit chování společnosti ve vztahu k životnímu prostředí a vytvořit tak prostor k otevření diskuzi o otázkách trvale udržitelného rozvoje. Vedle dokumentárních filmů byla akce doprovázená vzdělávacími aktivitami, hrami a soutěžemi. Foto zde.


"Ponoř se do světa mikrokosmu" – dotační program MMO duben – prosinec 2016

16-17-evvo01Logo OpavaMyšlenkou celého projektu "Ponoř se do světa mikrokosmu" bylo děti hravou a badatelskou formou přimět chápat a obdivovat tzv. mikrosvět. Chápat svět, který vidíme pod mikroskopem. Děti formou exkurzí a badatelských činností pochopily, k čemu se vůbec mikroskop používá a na jakých odborných pracovištích. Samy si vytvořily preparáty, samy si je nasbíraly a samy zkoumaly zákonitosti přírody. Touto cestou tak byly motivovány k hlubšímu studiu přírody. Aktivitami tohoto projektu se nám podařilo žákům představit mikroskopování a "mikrosvět" jako důležitou oblast, ve které mohou nalézt perspektivu svého budoucího zaměstnání.

Byla provedena rekonstrukce a následné vybavení badatelny (bývalý kabinet přírodopisu) a zajištěno její fungování - nákup binokulární lupy a osmi stolů - pracovní místa pro preparaci a mikroskopování.

Byly vyrobeny dvě naučné tabule (metodický materiál) - rostlinná buňka, živočišná buňka, které byly nainstalovány do badatelny.


Proběhlo šest tematických exkurzí vztahujících se k tématu mikrosvět v praxi - na pracovištích, kde se mikroskopy využívají:

• Mikrobiologie a patologie Slezské nemocnice v Opavě - představení činnosti oddělení mikrobiologie a patologie, návštěva muzea patologie.
• Parazitologie Slezské nemocnice v Opavě - představení činnosti oddělení parazitologie.
• Nemoci domácích mazlíčků - představení nemocí a parazitů domácích mazlíčků pod vedením veterinárního lékaře.
• Slezské zemské muzeum v Opavě - představení mikroskopování drobného hmyzu a využití mikroskopu v restaurování muzejních předmětů.
• Čistička odpadních vod v Opavě - představení fungování čističky odpadních vod na biologické bázi (bakteriální) včetně ukázky.
• Pracoviště ÚKZÚZ Brno, Diagnostická laboratoř Opava - výzkum mšic

Proběhlo celkem šest badatelských činností v těchto tématech:

• Život v tůních
• Rostliny a jejich pletiva
• Život v tekoucí vodě
• Mikrobiologie ve třídě
• Prvoci a bezobratlí
• Tvorba trvalých preparátů


EVVO – Den stromů

V neděli 16. října 2016 se naše škola zúčastnila organizace akce Dne stromů pořádané MMO. V chladném nedělním odpoledni se děvčata devátých ročníků věnovala dětem mladšího školního věku a předškolákům. Společně vyráběli ježka, poznávali listnaté stromy podle listů, květů, plodů a produktů, které se z nich vyrábí. Formou hry lotto se učili poznávat naše listnaté stromy. Foto je zde.

Poděkování patří: K. Roháčové, K. Bekové, A. Vavrlové, M. Opuszynské, V Pavlíčkové, N Vargové.


Chemie na hradě v Ostravě

Ve čtvrtek 23. 6. 2016 se žáci 8. ročníků zúčastnili akce „Chemie na hradě“. Na Slezskoostravském hradě v Ostravě pro ně byla připravena řada atrakcí, chemických a přírodovědných kouzel a také soutěží.


„Ponoř se do mikrokosmu!“ – grant MMO

V pátek 24. 6. 2016 se žáci 6. ročníku zúčastnili terénní exkurze z projektu MMO: „Ponoř se do mikrokosmu!“. V okolí naší školy pozorovali bezobratlé organismy žijící v ekosystémech tekoucích vod, řešili problematiku regulace vodních toků a její dopad na biodiverzitu, sbírali a determinovali makrozoobentos v těchto ekosystémech. Foto zde.


Den pro přírodu

Ve čtvrtek 2. 6. 2016 MGO uspořádalo pro žáky základních škol dopoledne plné zábavy, pokusů a poznávání. Pod názvem DEN PRO PŘÍRODU žáci 7. – 9. tříd poznávali naše savce, obojživelníky, invazní rostliny v zeměpise získali základní informace o poznávání typů kulturní krajiny, ochrany přírody a památek ČR, v chemické laboratoři si praktickou zábavnou formou vyzkoušeli – levitace bublin, izolace DNA z banánu.


Ozdravný pobyt – Malá Morávka 2016

Od 7. března - 17. března děti 5. ročníků se zúčastnily ozdravného pobytu financovaného dotačním programem Ministerstva životního prostředí ČR. Environmentální program s názvem „Pojďme se nadechnout!“ byl naplněn aktivitami zaměřenými na pozorování a poznávání přírody, ochranu životního prostředí, zachování biodiverzity a badatelskými činnostmi.
Ve volném čase se děti věnovaly lyžování, turistice, navštívily aquapark v Bruntále a lázeňské městečko Karlovu Studánku. Pobyt byl završen výletem na Praděd. Byly využity možnosti besedy s ochráncem přírody Jesenicka, který v nedělní podvečer předvedl vycpané modely ptáků, ptačí vejce, seznámil žáky s CHKO Jeseníky.

Foto zde.


EKOKOM ve třídách

Ve čtvrtek 29. 1. 2016 nás navštívili lektoři Ekokomu. Hravou a zábavnou formou učili děti 1. – 4. tříd třídit odpad. Foto zde.


Zeměpisná olympiáda

11-12-vs6GlobusVe středu 13. ledna proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Děti soutěžily ve třech kategoriích.

Mezi šesťáky se o první místo rozdělili Martin Kryšpín a Vojta Szrajber, druhé místo obsadila Jana Černá a třetí Adélka Stonišová.

Kategorie B, ve které soutěžily sedmé třídy, má rovněž dvě vítězky. Jsou jimi Klárka Quisová a Leontýna Mořkovská. Druhé místo patří Janu Pchálkovi a o třetí místo se dělí Vojta Fuksík a Barča Kostková.

Jan Ibler a Markéta Fuksíková se stali společnými vítězi poslední kategorie. Za nimi skončili se stejným počtem bodů Michal Sliž, Vítek Heim, Viktor Kurtin a Míša Thomasová.

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme a držíme palce v okresním kole.


Preparace brouků

15-16-ev04-BroukV předvánoční pondělí v prostorách učebny přírodopisu proběhla poslední aktivita dotačního programu MMO „Třída v přírodě, příroda ve třídě“.

Pod vedení p. Kubačky se žáci 6. a 8. ročníků seznámili se základními pravidly lovu hmyzu, jejich uchováváním a přípravou hmyzu pro preparaci. Foto zde.


LEKTOR: Bc. et Bc. Jakub Kubačka


Byliny a dřeviny

15-16-ev02V pátek 18. 12. 2015 byla realizovaná aktivita dotačního programu MMO „ Třída v přírodě, příroda ve třídě“ – byliny a dřeviny. Pod vedením p. Veselého se žáci 6. A 7. ročníků prakticky seznámili se stavbou kapraďorostů, výtrusy a jejich způsoby rozmnožování. Seznámili se s významem chlorofylu pro fotosyntézu a jeho reakcí na některé složky záření. Foto zde.

Lektor: PhDr. P. Veselý

Akce byla financovaná z dotačního programu MMO.


Geologický vývoj severní Evropy

V pondělí 30. listopadu 2015 se žáci 9. ročníků prostřednictvím přednášky p. Hanáčka seznámili s geologickou stavbou a vývojem severní Evropy zaměřenou na oblast Špicberk. Pochopili stavbu Země, vliv zevního prostředí na změnu zemského povrchu, význam zkamenělin v souvislosti se složením fauny a flory v jednotlivých vývojových etapách Země.

Druhá část výukového bloku byla zaměřena na třídění a systematizaci minerálů a hornin, jejich využití a význam v praktickém životě.

Akce byla realizovaná v rámci dotačního programu MMO „Třída v přírodě, příroda ve třídě!“.

Lektor: Mgr. M. Hanáček, Bc. et Bc. Jakub Kubačka


Preparace ptáků a savců

15-16-03ev-PtakV pondělí 23. 11. 2015 se žáci 8. ročníků zúčastnili aktivity z dotačního programu MMO „Třída v přírodě, příroda ve třídě!“ V prostorách Slezského muzea se seznámili s postupem preparace ptáků a savců a následně využili místní expozici obratlovců jako učebnu. Foto zde.

Lektor a preparátor: p. Michal Jakubec

Pedagogický doprovod: M. Beková, R. HavránkováDen stromů

13-14-vs2 StromV neděli 18. 10. 2015 se naše škola zúčastnila jako spoluorganizátor akce Dne stromů. Hravou formou a připravenými aktivitami děvčata 9. tříd zpestřily krásné slunné odpoledne rodičům s dětmi.

Děti za jejich pomoci vyráběly lesního ducha z kaštanů, plnily skřítku Edáčkovi duchnu na spaní, poznávaly život dřevěných výrobků. Akci pořádal MMO ve spolupráci SVČ v Opavě a opavskými základními školami. Foto zde.


Akce se zúčastnily: R. Klapuchová, N. Adamcová, K. Plošková, B. Burkartová, T. Smolková, L. Černínová, H. Piechová, N. Potížová, H. Fiedlerová, A. Týnová, A. Věntusová

Pedagogický dozor: Mgr. M. Beková
Terénní přírodovědná exkurze
15-16-ev01Ve středu 9. 9. 2015 se žáci 8. ročníku zúčastnili terénní přírodovědné exkurze "Dřeviny a byliny Opavska". Pod odborným vedení p. Kubačky se seznámili s původními porosty oblasti Stříbrného jezera, poznávali zástupce dřevin, kvetoucích bylin, seznamovali se se skladbou ekosystémů a jejich změnami v souvislosti se zásahy člověka. 

Foto najdete zde.
Pedagogický dozor: Mgr. M. Beková, Mgr. K. Burkartová
Lektor: Bc. et Bc. Jakub Kubačka