1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Environmentální výchova

12-13-as7
22. a 23. května se žáci 6. a 7. ročníků zúčastnili terénních exkurzí na mokřady Opavska a ekosystémy zemědělské krajiny. Pozorovali druhové složení ekosystémů, na základě praktických ukázek pochopili vztahy v potravních řetězcích a význam druhové biodiverzity pro udržitelný rozvoj.

Foto z exkurze hlučínská jezera a
exkurze zemědělská krajina.


Sběr hliníku

Kontik1V letošním školním roce se naše základní škola zapojila do soutěže ve sběru hliníku. Našim dětem se podařilo nasbírat celkem 224 kg a to činilo 0,53 kg na žáka. V celkovém pořadí škol jsme se umístili na 9. místě. Výsledková listina je zde.

Školní soutěž byla soubojem především dětí 1. stupně. A jak to nakonec dopadlo?

1. místo    2.B    1495g na žáka        29891g  celkem
2. místo    5.A    1464g na žáka        30753g  celkem
3. místo    2.A    1414g na žáka        33938g  celkem

Gratulujeme a tyto vítězné třídy čeká odměna – lesní pedagogika a výlet na slovanské hradisko.

V příštím školním roce soutěž opět probíhá jen s upravenými pravidly. Nebudou se sbírat obaly od potravin (sýrů….) vzhledem k hygienickým nárokům. Takže ... prázdniny jsou dlouhé, sbírejte co se dá. Výsledky najdete zde.


Mezinárodní zkouška Cambridge English: Key for schools na ZŠ Vrchní

12-13-as6Dne 1. 6. 2013 na naší škole proběhlo celodenní testování žáků z mezinárodní zkoušky Cambridge English: Key for schools (KET). Celkem čtyři druhy testů prověřily jejich dovednosti a schopnosti v mluvené a poslechové části, v psaní a gramatice. Žáci absolvovali roční přípravu na tuto zkoušku v rámci volitelného předmětu Angličtina – příprava na KET pod vedením pana učitele PhDr. Jana Valečka. Výsledky této zkoušky se žáci dozví za pět týdnů a v případě úspěšného absolvování získají certifikát s celoživotní a mezinárodní platností na úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Běžně se tato zkouška skládá v Britském centru v Ostravě, Brně nebo Praze. ZŠ Vrchní, ve spolupráci s akreditovanou jazykovou školou Cloverleaf Ostrava a externí lektorkou Ing. Blankou Kukuczkovou, umožnila složení této zkoušky ve svých prostorách. Domácí prostředí školy a příjemný přístup zkoušejících přispěly k překonání počáteční nervozity. Absolvováním této zkoušky žáci zúročili svou pilnou práci navíc mimo běžné vyučování a jsou motivováni k dalšímu sebezdokonalování. Věříme, že všichni žáci ve zkoušce uspějí a přejeme jim hodně zdaru v dalším studiu.

Divadelní lízátko


Ve dnech 20.- 21.3. se konala v opavském Loutkovém divadle tradiční přehlídka dětských divadelních kolektivů.


Naši školu tentokrát reprezentovali žáci třídy 9.A. Porotu nadchli svým elánem, nápady a celkovým ztvárněním. Za své představení Čáry, máry, ententýky poletíme do Afriky získali ocenění poroty za tvůrčí zpracování inscenace. Blahopřejeme!Lyžařský kurz 3. a 7. tříd 2012-2013

Fotky z lyžařského kurzu 3. a 7. tříd si můžete prohlédnout tady.

Certifikát Fondu Sidus

Naše škola získala Certifikát za pomoc při veřejné sbírce č. MHMP/829165/2009 Fundu Sidus, o.p.s.. Výnos sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji.


Pohádkování s předškoláky


12-13-as3Pohodové, příjemné, poklidné.
 
Tak takové pocity mají paní učitelky, organizátorky sobotní školičky, z této akce. Pevně věříme, že podobné dojmy z tohoto setkání měly také děti a jejich milý doprovod. Můžete se kouknout i na fotky.

8. prosince se budoucí prvňáčci opět vypravili do naší školy, aby si vyzkoušeli, co je příští rok čeká. Uvítala je Zlatovláska. Divadelní představení, které děti s rodiči shlédli, nacvičili žáci 3. A se svou paní učitelkou. Ze všech předškoláků se rázem stali „Jiříkové“ a „Jiřinky“, kteří měli před sebou tři úkoly. Vzhledem k tomu, že tentokrát byla celá školička zaměřena na výtvarné a pracovní činnosti, tak se malovalo, kreslilo, lepilo i stříhalo. Všichni si také navlékli korále a po splnění všech úkolů získali další díly předškolákovského pexesa. Věříme, že všichni včetně Zlatovlásky byli spokojeni. Koukněte se zde.

Perníkovochaloupkování, tak zněl název našeho třetíhosetkání s předškoláčky. Tentokrát probíhala celá akce v prostorách školní družiny. Už samotný název prozrazuje, co bylo na děti přichystáno. Děti na začátku zhlédly veselou pohádku o Perníkovém dědkovi, kterou si nacvičily děti 2. C. Poté jsme si hráli, zpívali, povídali si o zvířátkách, předváděli je, vyráběli zasněženou perníkovou chaloupku a sněhové vločky. Na závěr jsme se stali malými detektivy a pátrali jsme po perníčcích s písmenky a číslicemi, které byly roztroušeny po celé škole. Perníkovochaloupkování jsme zakončili stylově – pochutnali jsme si na medových perníčcích. Koukněte se na fotky.

V sobotu 26. 1. 2013 proběhla poslední „sobotní školička“ pro budoucí prvňáčky v tělocvičně naší školy. Po pohádce O Koblížkovi, kterou předvedli herci z dramatického kroužku ŠD, si děti zahrály honěnou s Koblížkem, zacvičily si se zvířátky a na závěr sehráli kluci utkání ve fotbale a děvčata si připravila vystoupení na písničku Skončily pohádky.

Po svačině, na kterou děti dostaly koblížek a pití si společně s rodiči prohlédli školu, aby se seznámili s prostředím, ve kterém se budou v budoucnu pohybovat. Koukněte se na fotky.

>>>

12-13-as2

Vážení rodiče a milí předškoláčci, naše škola si pro Vás i letos připravila akci, kterou již tradičně nazýváme Školička.

Letošní rok přichází opět v novém kabátě. Naše čtyři společná setkání budou věnována pohádkám a všemu, co s nimi nějak souvisí. Akce proběhnou vždy v sobotu od 10 do 11:30 hodin. Při vaší první návštěvě se Vám představí Červená karkulka (24. 11.). Podruhé Vás přivítá krásná Zlatovláska (8. 12.). Potřetí přemůžeme společnými silami zlou babu Jagu z Perníkové chaloupky (19. 1.). A naposledy se vydáte do světa s Koblížkem (26. 1.). Tak neseď doma a přijď se pobavit!

Lyžařský výcvik

Fotky z lyžařského výcviku 1. tříd si můžete prohlédnout zde za 1. den, za 2. den a za další dny.
Fotky z lyžařského výcviku 2. tříd si můžete prohlédnout zde


Setkání s Astrid Lindgrenovou

12-13-as5
Dne 29. listopadu 2012 se setkali třeťáci a čtvrťáci s Astrid Lindgrenovou, autorkou mnoha krásných dětských knih, na projektovém odpoledni na téma: Počteníčko pod lampou aneb vzpomínáme na Astrid Lindgrenovou. 


Více najdete zde.


Čertovská diskotéka

12-13-as4-Čert

Ve středu 5. prosince 2012 byla naše školní družina plná čertů. Bylo to setkání plné tanců, her a soutěží.


Fotky najdete zde
.Pejsci ve škole


12-13-as1Pes Školní rok jsme začali skutečně příjemnou akcí. Žáky prvního stupně navštívila společně se svými třemi psy chovatelka z nedalekých Bolatic. Pejsci byli tak krotcí a přítulní, že si je děti hned oblíbily. A nakonec byly sympatie vlastně vzájemné.
  
Během necelé hodinky se děti dozvěděly velkou spoustu nových informací, staré poznatky si oprášily a zhlédly mnoho novinek. Paní chovatelka dětem vyprávěla, jak správně o psího kamaráda pečovat, jak se k němu chovat, čemu se má člověk raději vyvarovat. Dále hovořila o kritériích výběru pejsků. Žáci se dozvěděli se, že není dobré vybírat si psa jen pro jeho vzhled, ale spíše myslet na jeho nároky na život. Děti viděly rovněž ukázky výcviku psů a samy si také některé povely mohly vyzkoušet.

Na závěr paní chovatelka žákům vysvětlila, k jakým účelům své pejsky využívá. Pověděla jim, že pomáhají při tzv. canisterapii postiženým jedincům. Řekla, že se snaží, aby se tito nemocní lidé cítili lépe či dokonce napomoci, aby se jejich zdravotní stav o trochu zlepšil. Více uvidíte na fotografiích.
/style="color:>"

GDPR

Ochrana osobních údajů