1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


      Novinky

Jak být v pohodě

koukněte se zde.


Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vaše děti domácí přípravu, odkazy najdete níže. Doporučujeme Vám rovněž sledovat programy UčíTelka na ČT1, ČT2. 

Ty děti, které mají učebnice ještě ve škole, si mohou přijít 16.3.2020 od 8-12 h do školy, zvoňte na ředitelnu.  

O ošetřovné si můžete nyní zažádat pouze telefonicky nebo emailem na pana ředitele, který Vám ho pošle elektronicky: roman.podzemny@zsvrchni.cz a telefon: 775 291 654.


 
Vážení rodiče,

konzultace a učivo budou učitelé průběžně předávat, forma zpětné vazby bude určena podle povahy učiva  a možností žáků. Od 16.3. sledujte naše webové stránky, kde budou aktuální informace pro práci doma.

Zde nalezneme některé odkazy, které budou sloužit k domácí přípravě.

Mezitím děti mohou hodně číst a opakovat si již probrané učivo.   


Důležité sdělení

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se ruší do odvolání od středy 11. března 2020 výuka na škole, v provozu nebude školní jídelna ani školní družina.

Ruší se také ples naší školy v sobotu 14. března 2020, vstupenky zůstávají v platnosti. Pokusíme se ho uskutečnit v náhradním termínu.

Sledujte webové stránky školy, kde budeme uveřejňovat aktuální informace.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy


Doporučení k aktuální epidemiologické situaci

Vážení rodiče,

 v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě, jak postupovat při návratu z rizikových oblasti Itálie, Vám zasíláme několik zásadních doporučení a opatření, jejichž naplňování má za cíl snížit možnost přenosu nákazy mezi obyvateli v kraji.

 Apelujeme na zákonné zástupce žáků, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali. Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na minimum. Žáci budou omluveni. 

Přikládáme doporučení Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto. Více zde.

Děkujeme za spolupráci a za respektování uvedených doporučení. Buďme, prosím obezřetní, nevyvolávejme však paniku.

Vedení školy.


 

 
Možnost vyzkoušení výukových programů
 
Adresy výukových programů jsou:
www.aktivnimatikar.cz - Aktivní matikář
www.monkeyenglishschool.cz - Monkey English School
www.mazanaopice.cz - Mazaná opice (finanční gramotnost)
www.dopravniskola.cz - Dopravní škola
 
V každém programu jednoduše klikněte na Přihlásit a zadejte přihlašovací údaje, které Vám předají třídní učitelé.

 
Postup při ztrátě čipu z jídelny
 
Při ztrátě čipu se nejdříve dostavte za p. Minksem pro potvrzení, se kterým si zajdete do jídejny E. Beneše pro nový čip.

 
Objednávka hřiště ZŠ Vrchní
 
Pro rezervaci volejte na tel. č.: 775 158 692 
 
Objednávky od 9h do 11h a od 14h do 20h
 
POZOR - změna úhrady strávného
 
Více informací zde.

 
Sportovní klub SK ZŠ Vrchní Opava

Vážení rodiče,

Vzhledem k velkému množství sportujících dětí v sportovních kroužcích a aktivitách naší školy jsme se rozhodli založit sportovní klub Základní školy Vrchní.

V současné době ministerstvo školství začíná podporovat rekreační sport dětí a po založení klubu jsme schopni získat od ministerstva finanční prostředky na nákup sportovního vybavení, cestovné, podporu trenérů, organizování soutěží a další aktivity.

Proto prosíme všechny rodiče, jejichž děti u nás ve škole sportují, o vyplnění přihlášky do sportovního klubu, kterou děti dostaly ve škole.

 
Účet na placení příspěvků SRPŠ a LV

271 654 196 / 0300

Účet pro úhrady školní družiny

271 646 284 / 0300

Prosím uvádějte vždy VS, který je tvořen takto:

1. číslice - ročník (např. 8.)
2. číslice - třída. A=1, B=2 (např. 8.A je 1)
3. a 4. číslice - číslo v katalogovém listu - sdělí třídní učitel
Příklad: 
8101 (první žák v 8.A)
3215 (patnáctý žák v 3.B)

Důležité

Kalendář akcí

GDPR

Ochrana osobních údajů

Hledání