1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


      Novinky

 
Odkaz k registraci k nastavení elektronické přihlášky k zápisu
 
Odkaz najdete zde

Výuka od 12.4.2021
 
Informace najdete zde a na https://testovani.edu.cz/ a podívejte se na video „Instruktáž pro školy“.
 
Informace pro rodiče předškoláků
 
Slunicko
Vzhledem k počasí se akce pro předškoláky "Putování za sluníčkem" uskuteční od 16.-19.4.2021 v prostorách parku u psího útulku. Více zde
 
Dne 12.4.2021 bude zaktivován odkaz k registraci zápisu, kdy po registraci obdržíte email, ve kterém budou kromě dalších instrukcí i přílohy Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku nebo Žádost o odklad povinné školní docházky. Oba dokumenty si můžete rovněž stáhnout z našich webových stránek – škola- dokumenty školy- tiskopisy nebo po telefonické domluvě osobně vyzvednout přímo ve škole ( tel 602 388 162). Tiskopisy rovněž umístíme do volně přístupné složky u hlavního vchodu do budovy školy.
 
Žádosti je nutné zákonnými zástupci dítěte doručit od 19.4. - 23.4. 2021 následujícími způsoby:
− do datové schránky školy
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
− osobním podáním do schránky školy, která je umístěna u hlavního vchodu do školy.
 
(Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu,apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.) 
 
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na čísle 602 388 162 nebo emailem: zs-vrchni@volny.cz.
 
(vloženo 1.4.2021)

 
Pozvánka nejen k prohlídce naší školy
 
Slunicko
Předškoláky a jejich rodiče, které zajímá, jak to u nás vypadá, zveme ke zhlédnutí krátkého videa.
 
Úvodní slovo ředitele školy Romana Podzemného zde
 
Video o škole zde.
 
Vážení rodiče, 
 
připravili jsme pro Vás informace, které se týkají letošního zápisu dětí do prvních tříd.  Zde.
 
Registrace k zápisu proběhne začátkem dubna. Po kliknutí na odkaz se Vám otevře přihláška k registraci a na Vámi uvedený email přijdou další instrukce včetně formulářů, které bude potřeba vyplnit. Odkaz bude aktivní začátkem dubna. Odkaz zde.  
 
Sobotní školičky se sice konat nebudou, ale připravili jsme pro Vaše děti veselé pracovní listy, které si  můžete vytisknout a společně s dětmi vyplnit. Zde.
 
Stezku Putování za sluníčkem si společně se svými dětmi můžete projít od pátku do neděle, plnit na ní úkoly a procvičovat si různé dovednosti. Její uskutečnění plánujeme týden před nebo po Velikonocích, bude záležet na počasí. Termín konání uveřejníme včas na našich stránkách. Hrací karta zde.
 
Na tento odkaz můžete posílat fotky, pokud se budete chtít s námi podělit o to, jak se Vašim dětem daří úkoly plnit:   
 
e-mail: zsvrchniopava@gmail.com
heslo: Tesimsena1
 
Věříme, že se nynější situace zlepší a my budeme moci v září Vaše děti přivítat. 
 
(vloženo 26.2.2021)
 
Elektronická žákovská
 
Vážení rodiče,
 
od 1.4.2021 začneme používat elektronickou žákovskou, chceme tak zlepšit informovanost o výsledcích probíhajícího vzdělávání Vašich dětí především během distanční výuky.V systému zjistíte, jakou známku Vaše dítě dostalo, jakou mělo váhu a z jakého tématu to bylo.
 
Vzhledem k tomu, že systém ještě stále vylaďujeme, prosíme o shovívavost. Pokud budete mít nějaké pochybnosti nebo nejasnosti, určitě kontaktujte třídní učitele nebo přímo vedení školy.
 
K náhledu elektronické klasifikace proveďte přihlášení do školního systému na stránkách https://portal.dmsoftware.cz/.
 
Přihlašovací jméno a heslo je stejné, jako jste si zvolili při náhledu do vysvědčení.

  
Pozor změna výdejového místa obědů
 
Děti, které si chodí pro obědy během distanční výuky si budou od 2.3.2021 vyzvedávat obědy ve školní jídelně E. Beneše v době od 11:00 do 13:00 hod.
 
Sdělení pro rodiče!
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření:  
 
Zakazuje osobní přítomnost: 
 
- žáků 1. a 2. ročníků základní školy 
- ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.  
- Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné na stránkách mšmt). 
 
Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. 
 
Více zde.
 
(vloženo 28.2.2021)
 
Informace o vydání mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví
 
příloha zde.

 
Pololetní vysvědčení
 
Vysvědčení2

Vážení rodiče,

vzhledem k opatřením, která nás provázela celé první pololetí tohoto školního roku, jsme se rozhodli klasické vysvědčení se známkami doplnit i přílohou se slovním hodnocením učitelů, které se týká výsledků a práce Vašich dětí v prezenční i distanční výuce.  

Dne 28.1.2021 tato vysvědčení dostanou žáci 1. a 2. ročníku přímo ve škole, rodiče všech ostatních žáků obdrží v emailu kód s postupem, podle kterého si mohou prohlédnout vysvědčení daného žáka. V emailu bude i příloha se slovním hodnocením, kde bude tento kód uložen.

Výjimku tvoří žáci 9. ročníku, kteří si vysvědčení s hodnocením vyzvednou společně s přihláškou na SŠ podle předem určeného časového harmonogramu.

Nahlédnout na pololetní klasifikaci v systému školy můžete zdePostup pro registraci najdete tady.
 
Informace k provozu škol a školských zařízení v týdnu od 1.2. do 14.2. 2021
 
Informace najdete zde