1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde

hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


      Novinky

Oznámení pro rodiče
 
Testování na škole proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021. Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS. Testovat se bude antigenními testy.
Testovat se nebudou žáci, kteří jsou 14 dní po druhém očkování, prodělali covid (ne déle než 180 dní) nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst (antigenní testování - 24 hodin, PCR - 72 hodin).
Pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN (výše uvedenými podmínkami), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu. (Výjimky mají pouze žáci se zdravotními důvody potvrzenými lékařem). Příloha MŠMT zde.
 
Děkujeme všem rodičům za pochopení a spolupráci.
Vloženo 19. 11. 2021

Kroužky
 
Kroužky začnou až po testování 8. listopadu a podle aktuální situace.
 
Upozornění pro všechny rodiče žáků, kteří jsou v karanténě
 
Obědy mají děti automaticky odhlášeny do konce října. Tiskopis na ošetřovné Vám můžeme zaslat na školní email žáka, kterého se to týká.
 
Elektronická žákovská a rodičovský účet
  
Vážení rodiče,
 
v letošním školním roce jsme se rozhodli rozšířit školní informační systém o elektronickou žákovskou knížku pro žáky druhého stupně a o elektronickou podobu třídních knih. Tato elektronická aplikace Vám umožní snadnější orientaci v rozvrhu Vašich dětí, omlouvání absence a komunikaci s vyučujícími.
 
Budeme velmi rádi, když budete aplikaci pro omlouvání absence Vašich dětí využívat. Stále však ponecháváme na Vašem uvážení, jestli budete se školou komunikovat elektronicky nebo prostřednictvím žákovských knížek.
 
Zároveň Vás chceme poprosit o shovívavost, systém zavádíme a upravujeme. Rozvrhy vašich dětí jsou již pevně stanoveny, elektronickou podobu stále dopracováváme a může se stát, že nebude shodná s rozvrhem, který Vaše děti obdržely od třídních učitelů. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte třídního učitele nebo přímo ředitelství školy. (tel: 602388162).
 
Vše bychom rádi doladili do 12 října. Na tento den (pokud to epidemická situace dovolí) plánujeme třídní schůzky, kde budete mít možnost případné nejasnosti konzultovat s třídními učiteli.
 
Dne 9.9.2021 jsme vám zaslali informace ke zřízení rodičovských účtů. Pro zřízení postupujte dle pokynů v emailu, kde vám byl doručen váš osobní PIN, nebo můžete využít video, které jsme pro vás připravili o založení účtu a o přihlášení se do účtu a jeho využití.
 
K náhledu elektronické klasifikace proveďte přihlášení do školního systému na stránkách https://portal.dmsoftware.cz/.

  
Postup při ztrátě čipu
čip
 
Vážení rodiče,
 
pokud dítě ztratí čip, který jste získali ve školní jídelně, pak je potřeba si nejdříve vyzvednout ve škole potvrzení a teprve potom zajít do školní jídelny pro nový čip. Tento nový čip pak bude přiřazen k otevírání vstupních dveří a skřínky dítěte. 
 
Bližší informace získáte u třídního učitele.

 
Šachový kroužek
 
Zveme všechny zájemce o šachy do kroužku, který bude probíhat každé úterý od 15 – 16 h ve školním klubu. Cena za pololetí je 500,- Kč.  
 
Začínáme 12.10.2021.  

  
Výsledky testování PCR testů
 
Výsledek testu PCR Vašeho dítěte najdete v jeho školním emailu, který používáte ke komunikaci se školou v Microsoft Office 365. Každý žák má svůj email a je ve tvaru jméno.příjmení@zsvrchni.cz. V SMS zprávě přišel zákonnému zástupci kód, kterým si otevře výsledek testu.
 
Ve třídě, kde byla potvrzena pozitivita žáka, zůstává celá třída 14 dnů v karanténě.

 
Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 zde.
 
Pozvánka nejen k prohlídce naší školy
 
Slunicko
Předškoláky a jejich rodiče, které zajímá, jak to u nás vypadá, zveme ke zhlédnutí krátkého videa.
 
Úvodní slovo ředitele školy Romana Podzemného zde
 
Video o škole zde.
    
Účet na placení příspěvků SRPŠ a LV

271 654 196 / 0300

Účet pro úhrady školní družiny

271 646 284 / 0300

Prosím uvádějte vždy VS, který je tvořen takto:

1. číslice - ročník (např. 8.)
2. číslice - třída. A=1, B=2 (např. 8.A je 1)
3. a 4. číslice - číslo v katalogovém listu - sdělí třídní učitel
Příklad: 
8101 (první žák v 8.A)
3215 (patnáctý žák v 3.B)

Důležité

Kalendář akcí

GDPR

Ochrana osobních údajů

Hledání